Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2016: Các trường Cao đẳng khối Công an nhân dân

-

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2016

Nam

Nữ

1

A

26,00

27,25

2

A1

25,25

26,50

3

C

23,75

29,50

4

D1

23,50

27,25

 

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 2:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2016

Nam

Nữ

1

A

24,50

26,00

2

A1

24,00

25,00

3

C

23,75

27,00

4

D1

22,00

25,00

 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2016

Nam

Nữ

1

A

26,75

28,00

2

A1

25,00

27,50

3

C

24,50

29,25

4

D

23,75

26,50

 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2016

Nam

Nữ

1

A

24,50

26,50

2

A1

23,00

26,00

3

C

22,25

26,25

4

D1

21,50

24,75

 

Close [X]