Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Năm 2016: Trường ĐH Công đoàn xét tuyển nguyện vọng bổ sung

-
THÔNG BÁO
NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
XÉT TUYỂN BỔ SUNG, ĐỢT 1 - NĂM 2016
Trường Đại học Công đoàn (ký hiệu trường: LDA) thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy xét tuyển bổ sung, đợt 1 - năm 2016 như sau:
I. CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN BỔ SUNG:
4 ngành với 141 chỉ tiêu (bằng 7% tổng số chỉ tiêu). Cụ thể:
Ngành học
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển truyền thống
Tổ hợp môn
xét tuyển mới
Chỉ tiêu 
(Dự kiến)
Trình độ Đại học: 
 
 
141
Bảo hộ lao động
D850201
Toán+Lý+Hóa (A00)
Toán+Lý+Anh (A01)
 
57
D850201M
 
Toán+Anh+Văn (D01)
06
Quan hệ lao động
D340408
Toán+Lý+Hóa (A00)
Toán+Lý+Anh (A01)
Toán+Anh+Văn (D01)
 
24
Xã hội học
D310301
Văn+Sử+Địa (C00)
Toán+Anh+Văn (D01)
 
29
D310301M
 
Toán+Lý+Anh (A01)
03
Công tác xã hội
D760101
Văn+Sử+Địa (C00)
Toán+Anh+Văn (D01)
 
20
D760101M
 
Toán+Lý+Anh(A01)
02
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG:
1. Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online): Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và thực hiện các bước theo hướng dẫn để đăng ký xét tuyển.
Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào t ạo
2. Đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện:
* Địa chỉ nhận hồ sơ: Thí sinh đăng ký xét tuyển gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công đoàn; số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 043.8574419; 043.5335300.
* Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 21/8/2016 đến 17h00 ngày 31/8/2016 (tính ngày theo dấu bưu điện).
3. Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường Đại học Công đoàn:
* Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 1 - nhà B - Trường Đại học Công đoàn; số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 043.8574419; 043.5335300.
* Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 21/8/2016 đến 17h00 ngày 31/8/2016 vào giờ hành chính các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật). Buổi sáng từ 8h00 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h00.
III. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ, LỆ PHÍ VÀ NGUYÊN TẮC, CHỈ SỐ PHỤ VÀ MỨC CHÊNH LỆCH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN.
Qui định như xét tuyển đợt 1, năm 2016

Close [X]