Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường ĐH Văn Lang (phương thức xét học bạ THPT)

-

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Văn Lang công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học theo phương thức xét tuyển học bạ THPTđợt 1 năm 2017 như sau:

Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn

  Thiết kế Công nghiệp (*)

52210402

21.0

  Thiết kế Nội thất (*)

52210405

21.0

  Thiết kế Đồ họa (*)

52210403

21.0

  Thiết kế Thời trang (*) 

52210404

21.0

  Ngôn ngữ Anh (*)

52220201

21.0

  Văn học (ứng dụng)

52220330

18.0

  Quản trị Kinh doanh 

52340101

20.0

  Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ

52340103

18.0

  Quản trị Khách sạn

52340107

18.0

  Kinh doanh Thương mại

52340121

18.0

  Tài chính Ngân hàng

52340201

18.0

  Kế toán

52340301

18.0

  Luật kinh tế

52380107

18.0

  Quan hệ Công chúng

52360708

20.5

  Công nghệ Sinh học

52420201

18.0

  Kỹ thuật Phần mềm 

52480103

18.0

  Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

52510406

18.0

  Kỹ thuật Nhiệt

52520115

18.0

  Kiến trúc (*)

52580102

21.0

  Kỹ thuật Công trình Xây dựng

52580201

18.0

Ghi chú:

- (*): các ngành có điểm môn thi chính nhân hệ số 2 (môn Vẽ đối với các ngành Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Công nghiệp, Kiến trúc; điểm môn Anh văn đối với ngành Ngôn ngữ Anh).

- Với các ngành có điểm môn thi chính nhân hệ số 2, thì tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển khi chưa nhân hệ số phải đạt từ 18 điểm trở lên.

- Mức điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3 (không có điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng).

- Mức điểm chênh lệch trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Close [X]