Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2015: Trường ĐH Quảng Bình

-

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG I 

 

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

I.Tổ hợp môn thi xét tuyển, chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận HS

Các ngành đào tạo đại học

409

 

Giáo dục Chính trị

D140205

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

22

15.0

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Hóa học, SINH HỌC

B00

31

15.0

Sư phạm Lịch sử

D140218

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

C00

37

15.0

Địa lý Du lịch

D310501

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

D01

35

15.0

Luật

D380101

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C00

D01

10

20.0

Công nghệ thông tin

D480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

34

15.0

Kỹ thuật phần mềm

D480103

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

39

15.0

Lâm nghiệp

D620201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Hóa học, Sinh học

A00

B00

40

15.0

Phát triển nông thôn

D620116

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

A00

B00

D01

C00

35

15.0

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Hóa học, Sinh học

A00

B00

5

15.0

Kỹ thuật Điện, điện tử

D520201

- Toán, VẬT LÝ, Hóa học

- Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

A00

A01

36

15.0

Quản trị kinh doanh

D340101

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

D01

40

15.0

Các ngành đào tạo cao đẳng

454

 

Sư phạm Toán học

C140209

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

26

12.0

Sư phạm Vật lý

C140211

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

12.0

Sư phạm Hoá học

C140212

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Hóa học, Sinh học

A00

B00

29

12.0

Sư phạm Sinh học

C140213

- Toán, Hóa học, Sinh học

B00

30

12.0

Sư phạm Ngữ văn

C140217

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

30

12.0

Sư phạm Địa lý

C140219

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

D01

21

12.0

Tiếng Anh

C220201

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

4

12.0

Tiếng Trung Quốc

C220204

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

A01

C00

20

12.0

Quản trị kinh doanh

C340101

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

D01

26

12.0

Kế toán

C340301

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

D01

14

12.0

Công nghệ thông tin

C480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

12.0

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

12.0

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

30

12.0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

A01

27

12.0

Lâm nghiệp

C620201

- Toán, Hóa học, Sinh học

B00

28

12.0

Văn hóa – Du lịch

C220113

- Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

C00

32

12.0

Chăn nuôi (ghép với Thú y)

C620105

- Toán, Hóa học, Sinh học

B00

28

12.0

Nuôi trồng thủy sản

C620301

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Hóa học, Sinh học

A00

B00

20

12.0

Chúý : Ký hiệu trong các tổ hợp xét tuyển:

- Môn thi chính (nhân đôi): Chữ in hoa, đậm

- Môn so sánh: Chữ thường in đậm.

II. Độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển

Trường Đại học Quảng Bình quy định độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển là 0 điểm (điểm trúng tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau).

III. Các điều kiện bổ sung dùng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển bằng nhau

1. Đối với các ngành có quy định môn thi chính: Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm môn thi chính cao hơn. Nếu điểm môn thi chính bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình cả năm lớp 12 cao hơn.

2. Đối với các ngành không quy định môn thi chính: Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm môn so sánh cao hơn. Nếu điểm môn so sánh bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm trung bình cả năm lớp 12 cao hơn.

IV. Vùng tuyển

Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình. Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. 

Những tệp tin đính kèm:

Phieu Dang ky Xet tuyen.pdf

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]