Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2015: Trường ĐH Quảng Nam

-

Hội đồng tuyển sinh hệ chính qui năm 2015 của Trường Đại học Quảng Nam thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) vào các ngành đại học, cao đẳng và trung cấp hệ chính quy năm 2015 như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm
trúng tuyển

A. Các ngành đại học:

1

Sư phạm Toán

D140209

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, tiếng Anh.

21,0

2

Sư phạm Vật lý

D140211

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, tiếng Anh.

20,5

3

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Sinh học, Hóa học.

18,25

4

Giáo dục Mầm non

D140201

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu.

20,0

5

Giáo dục Tiểu học

D140202

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

(3) Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

21,5

6

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

(Môn tiếng Anh nhân hệ số 2)

20,33

7

Công nghệ thông tin

D480201

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, tiếng Anh.

15,0

8

Bảo vệ thực vật

D620112

Toán, Sinh học, Hóa học.

15,0

9

Văn học

D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

15,0

10

Vật lý học

D440102

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, tiếng Anh.

15,0

11

Việt Nam học

D220113

(1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

(2) Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

15,0

B. Các ngành cao đẳng:

1

Sư phạm Hóa học

C140212

Toán, Sinh học, Hóa học.

16,0

2

Sư phạm Ngữ văn

C140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

17,25

3

Giáo dục Mầm non

C140201

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu.

18,5

4

Việt Nam học

C220113

(1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

(2) Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

12,0

5

Công tác xã hội

C760101

(1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

(2) Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

12,0

6

Tiếng Anh

C220201

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

(Môn tiếng Anh nhân hệ số 2)

16,0

7

Công nghệ thông tin

C480201

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, tiếng Anh.

12,0

8

Kế toán

C340301

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, tiếng Anh;

(3) Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

12,0

9

Tài chính - Ngân hàng

C340201

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, tiếng Anh;

(3) Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

12,0

10

Quản trị kinh doanh

C340101

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, tiếng Anh;

(3) Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

12,0

C. Các ngành trung cấp:

1

Giáo dục Mầm non

01

 

10,5

2

Giáo dục Tiểu học

02

 

12,5

Ghi chú: 

- Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển cũng được áp dụng mức điểm ưu tiên theo qui định hiện hành. Các ngành có xác định môn chính đã nhân hệ số môn chính theo qui định.

- Thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Quảng Nam theo lịch sau:

+ Các ngành Đại học sư phạm: 7 giờ 30 ngày 03/09/2015.

+ Các ngành Đại học ngoài sư phạm: 13 giờ 30 ngày 03/09/2015.

+ Các ngành Cao đẳng: 7 giờ 30 ngày 04/09/2015.

+ Các ngành Trung cấp: 13 giờ 30 ngày 04/09/2015.

- Nếu đến thời gian nhập học mà thí sinh chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển và nhập học thì khi đến nhập học thí sinh liên hệ với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng để được cấp lại Giấy báo trúng tuyển và nhập học. 

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy năm 2015 được phê duyệt, số lượng thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1; trường Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2015 như sau:

I. Ký hiệu trường: DQU

II. Các ngành tuyển sinh:

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

Các ngành đào tạo đại học:

137

 

Công nghệ thông tin

D480201

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

37

15

Bảo vệ thực vật

D620112

Toán, Sinh học, Hóa học.

49

15

Văn học

D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

5

15

Vật lý học

D440102

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

29

15

Việt Nam học

(chuyên ngành Văn hóa-Du lịch)

D220113

(1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

(2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

17

15

Các ngành đào tạo cao đẳng:

207

 

Việt Nam học

(chuyên ngành Văn hóa-Du lịch)

C220113

(1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

(2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

10

12

Công tác xã hội

C760101

(1) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

(2) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

11

12

Tiếng Anh

C220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH.

11

12

Công nghệ thông tin

C480201

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

82

12

Kế toán

C340301

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

(3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

18

12

Tài chính - Ngân hàng

C340201

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

(3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

39

12

Quản trị kinh doanh

C340101

(1) Toán, Vật lý, Hóa học;

(2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

(3) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

36

12

* Ghi chú:

- Điểm xét tuyển (mức điểm tối thiểu) ở trên là tổng điểm 3 môn thi, không nhân hệ số, dành cho học sinh phổ thông ở khu vực 3. Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Đối với ngành Cao đẳng Tiếng Anh: môn chính là môn Tiếng Anh, được nhân hệ số 2 khi xét trúng tuyển, cách tính ưu tiên môn chính theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- Vùng tuyển sinh: Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Các môn văn hóa Trường dựa vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại cụm thi do các trường đại học chủ trì;  

- Các thông tin khác:

+ Điểm trúng tuyển theo ngành học.

+ Học phí: theo qui định của Bộ GD&ĐT và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

+ Nhà ở sinh viên: 2500 chỗ.

III. Thủ tục hồ sơ:

1. Nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ ngày 26/08/2015 đến 07/09/2015.

- Đối tượng nhận hồ sơ: Thí sinh đã dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì.

- Điểm xét tuyển (mức điểm tối thiểu) ở trên là tổng điểm 3 môn thi, không nhân hệ số, dùng cho học sinh phổ thông khu vực 3. Chính sách ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện theo qui chế tuyển sinh hiện hành.

- Đối với ngành CĐ Tiếng Anh, môn Tiếng Anh là môn chính và được nhân 2 khi xét trúng tuyển, cách tính điểm ưu tiên môn chính theo qui định của Bộ GD&ĐT.   

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại sở Giáo dục & Đào tạo hoặc trường THPT do sở Giáo dục & Đào tạo qui định: thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Quảng Nam hoặc gởi qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh, hồ sơ gồm:

+ 01 phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu download tại đây),

+ Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia (dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung), bản gốc sẽ nộp khi đến nhập học.

+ Các giấy tờ ưu tiên khác cần bổ sung nếu có,

+ 01 Bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- Địa chỉ nhận hồ sơ:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Quảng Nam

Số 102-Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.          

2. Lệ phí đăng kí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Quảng Nam

Số 102- Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0510 2215 255. Email hỗ trợ: tuyensinh@qnamuni.edu.vn

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]