Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2015: Hệ dân sự - Học viện An ninh nhân dân

-

Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ dân sự khóa 3 năm 2015 vào các ngành như sau:

NGÀNH

KHỐI A

KHỐI A1

KHỐI C

KHỐI D1

Luật

24.50

23.00

24.00

22.00

Công nghệ thông tin

17.75

18.50

 

 

Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo cho tất cả các khối, ngành như sau: khu vực 1 giảm 1.5 điểm, khu vực 2NT giảm 1 điểm, khu vực 2 giảm 0.5 điểm, ưu tiên 1 giảm 2 điểm, ưu tiên 2 giảm 1 điểm.

Close [X]