Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn NVBS 2015: Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM

-

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015 như sau:

1. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Điểm trúng tuyển

1

D310106Q

Thương mại quốc tế

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

2

D340120Q

Kinh doanh quốc tế

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

3

D420201Q

Công nghệ sinh học

A00

17.00

A01

17.00

B00

17.00

4

D440301Q

Khoa học và quản lý môi trường

A00

17.00

A01

17.00

B00

17.00

5

D480201Q

Công nghệ thông tin

A00

17.00

A01

17.00

6

D620114Q

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

 2.  ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU GIA LAI

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Điểm trúng tuyển

1

D340301

Kế toán

A00

15.00

D01

15.00

2

D540101

Công nghệ thực phẩm

A00

15.00

B00

15.00

3

D620109

Nông học

A00

15.00

B00

15.00

4

D620201

Lâm nghiệp

A00

15.00

B00

15.00

5

D850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00

15.00

B00

15.00

6

D850103

Quản lý đất đai

A00

15.00

A01

15.00

 3. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU NINH THUẬN

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Điểm trúng tuyển

1

D340101N

Quản trị kinh doanh

A00

15.00

D01

15.00

2

D540101N

Công nghệ thực phẩm

A00

15.00

B00

15.00

3

D620109N

Nông học

A00

15.00

B00

15.00

4

D620301N

Nuôi trồng thủy sản

A00

15.00

B00

15.00

5

D640101N

Thú y

A00

15.00

B00

15.00

6

D850101N

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00

15.00

B00

15.00

7

D850103N

Quản lý đất đai

A00

15.00

A01

15.00

Lưu ý:

-   Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai và Ninh Thuận chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.

- Điểm chuẩn trúng tuyển trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông không hưởng ưu tiên, thí sinh thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên khác được hưởng ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hiện hành

 

Close [X]