Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2015: Các trường cao đẳng khối Công an nhân dân

-

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2015

Nam

Nữ

1

A

26.75

28,75

2

A1

25,5

27,25

3

C

24,75

29

4

D1

23,75

27,25

 

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 2:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2015

Nam

Nữ

1

A

24,5

26,5

2

A1

22,75

26

3

C

22,5

26,75

4

D1

21

22,5

 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2015

Nam

Nữ

1

A

26.75

28.00

2

A1

25.00

27.5

3

C

23.50

28.25

4

D

23.25

26.5

 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2:

 

TT

 

Khối thi

Điểm trúng tuyển 2015

Nam

Nữ

1

A

25,25

26,5

2

A1

24,75

25,75

3

C

24,75

27,5

4

D1

23

25,75

Close [X]