Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2015: Các trường khối Công an nhân dân

-

1. Học viện An ninh nhân dân

Ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

- Điều tra trinh sát

27.0

28.75

25.75

27.5

25.5

29.0

24.5

27.5

- Công nghệ thông tin

27.5

29.0

26.25

27.25

 

 

 

 

- An toàn thông tin

25.5

28.25

25.5

27.75

 

 

 

 

- Luật

26.5

29.25

 

 

25.75

30.0

24.0

27.0

- Ngôn ngữ Anh

 

 

 

 

 

 

23.69

28.25

- Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

21.75

26.94

2. Trường Đại học An ninh nhân dân

 

 

 

 

 

 

Ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

- Điều tra trinh sát

25

26.75

23.5

26.25

23.5

27

21.75

25.75

3. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

 

 

 

 

 

Ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

- Điều tra trinh sát

26

27

25.25

26.5

25.5

28.0

23.75

26.5

4. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

 

 

 

 

 

Khu vực

Khối A

 

 

 

 

 

 

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

- Phía Bắc

26.0

27.5

 

 

 

 

 

 

- Phía Nam

24.25

25.75

 

 

 

 

 

 

5. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND

 

 

 

 

 

Khu vực

Khối A

Khối A1

 

 

 

 

Nam

Nữ

Nam

Nữ

 

 

 

 

- Phía Bắc

23.25

27.25

22

26.5

 

 

 

 

- Phía Nam

24

26.0

22.25

25

 

 

 

 

6. Học viện Cảnh sát nhân dân

 

 

 

 

 

 

Ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

- Điều tra trinh sát

27.5

28.5

26

27.75

24.5

28.5

24

27.25

- Luật

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía Bắc

26.75

27.75

 

 

24.75

28.75

23.5

25.25

+Phía Nam

24.5

26.0

 

 

23.0

27.0

20.5

 

- Ngôn ngữ Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía Bắc

 

 

 

 

 

 

22.1

27.25

+ Phía Nam

 

 

 

 

 

 

15

23.57

- Ngôn ngữ Trung

 

 

 

 

 

 

15

23.2

7. Học viện Chính trị CAND

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực

Khối C

Khối D1

 

 

 

 

Nam

Nữ

Nam

Nữ

 

 

 

 

- Phía Bắc

24.75

29

22.5

26.75

 

 

 

 

- Phía Nam

21

25

17.5

24

 

 

 

 

 

* ĐIỂM CHUẨN HỆ DÂN SỰ: Học viện An ninh Nhân dân

 

* ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHỐI CAND NĂM 2015

 

* ĐIỂM CHUẨN HỆ TRUNG CẤP CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2015 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]