Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Xét tuyển NVBS 2015: Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

-

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG ĐỢT 1

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm trúng tuyển

1

A220113

VNH - Hướng dẫn du lịch quốc tế

D01

18.75

2

A220340C

VHH - Văn hoá truyền thông C

C00

23.5

3

A220340D

VHH-Văn hóa truyền thông D

D01

18.5

4

D220340C

VHH-Nghiên cứu VH C

C00

21.75

5

D220340D

VHH-Nghiên cứu VH D

D01

16.5

6

D220342C

QLVH-CSVH&QLNT C

C00

21.25

7

D220342D

QLVH-CSVH&QLNT D

D01

15.75

8

D220342R

QLVH-CSVH&QLNT R

NK02

19.5

9

B220342C

QLVH-QLNN về DSVH C

C00

21

10

B220342D

QLVH-QLNN về DSVH D

D01

16

11

A220342C

QLVH-QLNN về gia đình C

C00

20.75

12

A220342D

QLVH- QLNN về gia đình D

D01

16

13

D220342N1

QLVH-Biểu diễn âm nhạc

NK01

18.5

14

D220342N3

QLVH-Đạo diễn sự kiện

NK03

17.75

15

D220342N4

QLVH-Biên đạo múa

NK04

15.75

16

D220110C

Sáng tác văn học C

C00

23

17

D220110D

Sáng tác văn học D

D01

18.5

18

D220112C

Văn hoá các DTTSVN C

C00

20

19

D220112D

Văn hóa các DTTSVN D

D01

15.5

20

D220112R

Văn hóa các DTTSVN R

NK02

20.705

21

D220113C

VNH-Văn hoá du lịch C

C00

23.75

22

D220113D

VNH-Văn hóa du lịch D

D01

18.5

23

B220113C

VNH-Lữ hành, HDDH C

C00

24.5

24

B220113D

VNH-Lữ hành, HDDL D

D01

19

25

D320201C

Thông tin học C

C00

20.75

26

D320201D

Thông tin học D

D01

16.5

27

D320202C

Khoa học thư viện C

C00

20

28

D320202D

Khoa học thư viện D

D01

16.75

29

D320305C

Bảo tàng học C

C00

20.5

30

D320305D

Bảo tàng học D

D01

15.5

31

D320402C

Kinh doanh XBP C

C00

20.25

32

D320402D

Kinh doanh XBP D

D01

16

33

C220113C

Cao đẳng VNH C

C00

17.75

34

C220113D

Cao đẳng VNH D

D01

13.75

35

C220342C

Cao đẳng QLVH C

C00

14.5

36

C220342D

Cao đẳng QLVH D

D01

13

37

C320202C

Cao đẳng KHTV C

C00

12.5

38

C320202D

Cao đẳng KHTV D

D01

12

39

D220113LTC

Liên thông VNH C

C00

17

40

D220113LTD

Liên thông VNH D

D01

17.5

41

D320202LTC

Liên thông KHTV C

C00

17.75

42

D320202LTD

Liên thông KHTV D

D01

16

43

D220342LTC

Liên thông QLVH C

C00

20

            Lưu ý :

            - Điểm trúng tuyển trên đây đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.

            - Điểm trúng tuyển đối với những ngành, chuyên ngành năng khiếu ( Khối R ) đã nhân hệ số 1.5 và cộng cả điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.

 

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG LẦN 1 CÁC NGÀNH HỌC

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

NVBS

1

A220341C

Gia đình học C

C00

25

2

A220341D

Gia đình học D

D01

15

3

A220113

VNH - Hướng dẫn du lịch quốc tế

D01

7

4

A220340C

VHH - Văn hoá truyền thông C

C00

3

5

A220340D

VHH-Văn hóa truyền thông D

D01

4

6

D220340C

VHH-Nghiên cứu VH C

C00

4

7

D220340D

VHH-Nghiên cứu VH D

D01

3

8

D220342C

QLVH-CSVH&QLNT C

C00

11

9

D220342D

QLVH-CSVH&QLNT D

D01

24

10

B220342C

QLVH-QLNN về DSVH C

C00

4

11

B220342D

QLVH-QLNN về DSVH D

D01

8

12

A220342C

QLVH-QLNN về gia đình C

C00

3

13

A220342D

QLVH- QLNN về gia đình D

D01

6

14

D220110C

Sáng tác văn học C

C00

4

15

D220110D

Sáng tác văn học D

D01

3

16

D220112C

Văn hoá các DTTSVN C

C00

7

17

D220112D

Văn hóa các DTTSVN D

D01

20

18

D220113C

VNH-Văn hoá du lịch C

C00

8

19

D220113D

VNH-Văn hóa du lịch D

D01

6

20

B220113C

VNH-Lữ hành, HDDH C

C00

3

21

B220113D

VNH-Lữ hành, HDDL D

D01

4

22

D320201C

Thông tin học C

C00

4

23

D320201D

Thông tin học D

D01

2

24

D320202C

Khoa học thư viện C

C00

4

25

D320202D

Khoa học thư viện D

D01

2

26

D320305C

Bảo tàng học C

C00

4

27

D320305D

Bảo tàng học D

D01

2

28

D320402C

Kinh doanh XBP C

C00

7

29

D320402D

Kinh doanh XBP D

D01

5

30

C220113C

Cao đẳng VNH C

C00

5

31

C220113D

Cao đẳng VNH D

D01

2

32

C220342C

Cao đẳng QLVH C

C00

5

33

C220342D

Cao đẳng QLVH D

D01

2

34

C320202C

Cao đẳng KHTV C

C00

6

35

C320202D

Cao đẳng KHTV D

D01

5

36

D220113LTC

Liên thông VNH C

C00

17

37

D220113LTD

Liên thông VNH D

D01

9

38

D320202LTC

Liên thông KHTV C

C00

8

39

D320202LTD

Liên thông KHTV D

D01

9

40

D220342LTC

Liên thông QLVH C

C00

33

41

D2220342LTD

Liên thông QLVH D

D01

10

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG LẦN 1.

a. Điều kiện và tiêu chí

Tiêu chí xét tuyển chính : Tổng hợp 03 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên; xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Điều kiện về điểm xét tuyển : Điểm xét tuyển không được thấp hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng đợt 1 của các ngành tương ứng.

Riêng ngành Gia đình học, đối với tổ hợp C00 phải từ 18đ trở lên, đối với tổ hợp D01 phải từ 16đ trở lên.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại ( điểm xét tuyển sau khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng ), thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ sau :

Đối với :

1. Tổ hợp môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, nếu thí sinh có điểm bằng nhau, sẽ xét ưu tiên điểm môn Ngữ Văn.

2. Tổ hợp môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, nếu thí sinh có điểm bằng nhau, sẽ xét ưu tiên điểm môn Tiếng Anh.

b. Thời gian và địa điểm

Từ 26/08/2015 đến 07/09/2015  tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Địa điểm : Số 418 Đường La Thành – Phường Ô Chợ Dừa – Quận Đống Đa – Hà Nội.

Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc gửi qua đường bưu điện

c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu Chứng nhận kết quả thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung.

- Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung ( Theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ).

- 01 Phong bì thư đã ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

- Giấy chứng nhận ưu tiên ( nếu có ).

d. Lệ phí : 30.000đ/hồ sơ

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]