Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2015: Trường ĐH Đồng Nai

-

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Điểm chuẩn

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

Sư phạm Toán học

D140209

- Toán - Lý - Hóa

- Toán - Lý - Anh

21,5

Sư phạm Vật lí

D140211

- Toán - Lý - Hóa

- Toán - Lý - Anh

20

 

Sư phạm Hoá học

 

D140212

- Toán - Lý - Hóa

- Toán - Hóa - Anh

- Toán - Hóa - Sinh

 

21

Sư phạm Sinh học

D140213

- Toán - Hóa - Sinh

- Toán - Lý - Sinh

17

Sư phạm Tiếng Anh

 

D140231

- Toán - Văn - Anh*

- Toán - Lý - Anh*

26

 

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

- Văn - Sử - Địa

- Văn - Sử - Anh

- Toán - Văn - Anh

 

19,5

Sư phạm Lịch sử

D140218

- Văn - Sử - Địa

- Văn - Sử - Anh

15

 

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

- Toán - Lý - Hóa

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Văn - Anh

- Văn - Sử - Địa

 

20

Giáo dục Mầm non

 

D140201

- Toán - Văn - Năng khiếu

- Văn - Sử - Năng khiếu

24

Ngôn ngữ Anh

D220201

- Toán - Văn - Anh*

- Toán - Lý - Anh*

25

 

Kế toán

 

D340301

- Toán - Văn - Anh

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Lý - Hóa

 

18

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

- Toán - Văn - Anh

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Lý - Hóa

 

18

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

Sư phạm Toán học

 

C140209

- Toán - Lý - Hóa

- Toán - Lý - Anh

19

 

Sư phạm hóa học

 

C140212

- Toán - Lý - Hóa

- Toán - Hóa - Anh

- Toán - Hóa - Sinh

 

17,5

 

Sư phạm Tin học

 

C140210

- Toán - Văn - Anh

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Lý - Hóa

 

14,5

 

Sư phạm Ngữ văn

 

C140217

- Văn - Sử - Địa

- Văn - Sử - Anh

- Toán - Văn - Anh

 

17

Sư phạm địa lý

C140219

- Văn - Sử - Địa

- Văn - Địa - Anh

14

 

Giáo dục công dân

 

C140204

- Văn - Sử - Anh

- Văn - Sử - Địa

- Văn - Toán - Anh

 

13

Sư phạm Tiếng Anh

 

C140231

- Toán - Văn - Anh*

- Toán - Lý - Anh*

22

 

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

- Toán - Lý - Hóa

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Văn - Anh

- Văn - Sử - Địa

 

19

Giáo dục Mầm non

C140201

- Toán - Văn - Năng khiếu

- Văn - Sử - năng khiếu

20,5

Sư phạm Âm nhạc

C140221

- Toán - Văn - Năng khiếu

- Văn - Anh - Năng khiếu

12

Tiếng Anh

C220201

- Toán - Văn - Anh*

- Toán - Lý - Anh*

20

 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

- Toán - Văn - Anh

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Lý - Hóa

 

15

 

Kế toán

 

C340301

- Toán - Văn - Anh

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Lý - Hóa

 

15

 

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

- Toán - Văn - Anh

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Lý - Hóa

 

13,5

 

Quản lí đất đai

 

C850103

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Lý - Hóa

- Toán - Sinh - Hóa

 

12

 

Việt Nam học (VH du lịch)

 

C220113

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Văn - Anh

- Toán - Lý - Văn

 

12,5

 

Công nghệ thông tin

 

C480201

- Toán - Văn - Anh

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Lý - Hóa

14

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

C440301

- Toán - Lý - Hóa

- Toán - Sinh - Hóa

- Toán - Hóa - Anh

12

Công nghệ kỹ thuật điện -điện tử

 

C510301

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Lý - Hóa

12

 

Thư ký văn phòng

 

C340407

- Toán - Văn - Anh

- Toán - Lý - Anh

- Toán - Lý - Văn

 

13

 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]