Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2015: Trường ĐH An Giang

-

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mức điểm  chuẩn

Chỉ tiêu xét NVBS

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

 

1

C140201

Giáo dục Mầm non

15.50

 

2

C140202

Giáo dục Tiểu học

19.25

 

3

C140206

Giáo dục Thể chất

12.83

 

4

C140210

SP Tin học

15.00

 

5

C140221

Sư phạm Âm nhạc

22.83

 

6

C140222

Sư phạm Mỹ thuật

33.67

 

7

C140231

SP Tiếng Anh

20.00

 

8

C220113

Việt Nam học (VH du lịch)

16.25

 

9

C420201

Công nghệ Sinh học

14.50

 

10

C420203

Sinh học ứng dụng

12.00

20

11

C480201

Công nghệ Thông tin

15.25

 

12

C540102

Công nghệ Thực phẩm

15.25

 

13

C620105

Chăn nuôi

12.00

15

14

C620110

Khoa học Cây trồng

13.50

 

15

C620112

Bảo vệ Thực vật

15.50

 

16

C620116

Phát triển Nông thôn

14.25

 

17

C620301

Nuôi trồng Thủy sản

13.25

 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

 

18

D140201

Giáo dục Mầm non

18.25

 

19

D140202

Giáo dục Tiểu học

22.75

 

20

D140205

GD Chính trị

20.00

5

21

D140209

SP Toán học

21.00

 

22

D140211

SP Vật lý

19.00

 

23

D140212

SP Hóa học

20.25

 

24

D140213

SP Sinh học

17.25

 

25

D140217

SP Ngữ văn

20.75

 

26

D140218

SP Lịch sử

19.50

 

27

D140219

SP Địa lý

20.25

 

28

D140231

SP Tiếng Anh

26.67

 

29

D220113

Việt Nam học (VH du lịch)

20.75

 

30

D220201

Ngôn ngữ Anh

26.42

10

31

D310106

Kinh tế Quốc tế

18.00

 

32

D340101

Quản trị Kinh doanh

18.75

20

33

D340201

Tài chính-Ngân hàng

17.50

 

34

D340203

Tài chính Doanh nghiệp

17.25

 

35

D340301

Kế toán

18.75

10

36

D420201

Công nghệ Sinh học

18.50

10

37

D480103

Kỹ thuật Phần mềm

16.25

 

38

D480201

Công nghệ Thông tin

18.00

 

39

D510406

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

16.75

 

40

D540101

Công nghệ Thực phẩm

19.00

 

41

D620105

Chăn nuôi

16.25

 

42

D620110

Khoa học Cây trồng

18.25

 

43

D620112

Bảo vệ Thực vật

20.00

10

44

D620116

Phát triển Nông thôn

17.50

 

45

D620301

Nuôi trồng Thủy sản

17.25

 

46

D850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

17.50

 

 

 

CỘNG

 

100

=> Danh sách trúng tuyển đợt 1 2015

 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]