Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2014: Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

NGÀNH HỘI HOẠ

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

28.5

28.0

27.5

27.0

 

Số người đạt

25-3=22

4

4

3

33

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

27.5

27.0

26.5

26.0

 

Số người đạt

1

1

0

0

2

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

26.5

26.0

25.5

25.0

 

Số người đạt

0

1

0

1

2

Tổng số người đạt

23

6

4

4

37

Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh đỗ hai ngành nhưng Lựa chọn 1 là ngành Thiết kế đồ họa.

 

NGÀNH ĐỒ HOẠ

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

28.5

28.0

27.5

27.0

 

Số người đạt

10-4=6

2-1=1

3-1=2

0

9

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

27.5

27.0

26.5

26.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

26.5

26.0

25.5

25.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Tổng số người đạt

6

1

2

0

9

Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh đỗ hai ngành nhưng Lựa chọn 1 là ngành Sư phạm mỹ thuật hoặc ngành Thiết kế đồ họa.

 

NGÀNH ĐIÊU KHẮC

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

28.5

28.0

27.5

27.0

 

Số người đạt

2

1

4

0

7

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

27.5

27.0

26.5

26.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

26.5

26.0

25.5

25.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Tổng số người đạt

2

1

4

0

7

 

NGÀNH LÝ LUẬN, LỊCH SỬ VÀ PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

23.5

23.0

22.5

22.0

 

Số người đạt

1-1=0

3

1

0

4

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

22.5

22.0

21.5

21.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

21.5

21.0

20.5

20.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Tổng số người đạt

0

3

1

0

4

Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh đỗ hai ngành nhưng Lựa chọn 1 là ngành Hội họa.

 

NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

27.5

27.0

26.5

26.0

 

Số người đạt

24-15=9

3

4-1=3

5-3=2

17

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

26.5

26.0

25.5

25.0

 

Số người đạt

1-1=0

0

0

0

0

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

25.5

25.0

24.5

24.0

 

Số người đạt

0

0

0

2

2

Tổng số người đạt

9

3

3

4

19

Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh đỗ hai ngành nhưng Lựa chọn 1 là ngành Hội họa hoặc Đồ họa.

 

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

28.0

27.5

27.0

26.5

 

Số người đạt

18-3=15

4-1=3

5-3=2

2

22

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

27.0

26.5

26.0

25.5

 

Số người đạt

0

1-1=0

0

0

0

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

26.0

25.5

25.0

24.5

 

Số người đạt

0

1

0

1

2

Tổng số người đạt

15

4

2

3

24

Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh đỗ hai ngành nhưng Lựa chọn 1 là ngành Hội họa hoặc Đồ họa.

 

Số thí sinh được tuyển qua kỳ thi tuyển sinh (căn cứ điểm trúng tuyển): 100

Do đã lấy đủ chỉ tiêu tuyển sinh nên Nhà trường không nhận đơn xin chuyển nguyện vọng sang ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật.

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]