Điểm chuẩn 2012: ĐH Thương mại

Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3

Mã ngành

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Điểm trúng

tuyển

Bậc Đại học

 

 

D310101

Kinh tế

Kinh tế thương mại

20,0

D340301

Kế toán

Kế toán tài chính DN thương mại

18,5

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp th­ương mại

18,0

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

18,0

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị th­ương mại điện tử

17,5

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch

17,5

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

17,5

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị thương hiệu

17,5

D340120

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

19,5

D340115

Marketing

Marketing thương mại

18,0

D340404

Quản trị nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực thương mại

17,5

D380107

Luật kinh tế

Luật thương mại

19,5

D340201

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính-Ngân hàng th­ương mại

17,5

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại

17,5

D220201

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thư­ơng mại (điểm t.Anh x 2)

27,5

Bậc Cao đẳng

 

 

C340101

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh khách sạn – du lịch

10,0

C340115

Marketing

Marketing

10,0

 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai đối t­ượng ưu tiên liền kề: 1,0 điểm

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp nhau: 0,5 điểm

 

Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện; Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đạt kết quả thi không thấp hơn điểm sàn với hệ cao đẳng; Phiếu báo điểm cho các thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn hệ cao đẳng qua các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Đối với thí sinh nộp Hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường Đại học Thương mại sẽ đến nhận các giấy báo trên tại Phòng Đào tạo của Trường (mang theo Thẻ dự thi và CMTND). Lưu ý: Các Giấy báo trên chỉ cấp 01 lần, thí sinh bảo quản cẩn thận và cân nhắc khi sử dụng.

 

Thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành đã đăng ký khi dự thi phải đăng ký lại ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu (Theo bảng thống kê dưới đây) để được nhập học chính thức. Thí sinh được đăng ký 2 ngành học theo thứ tự ưu tiên 1 (ƯT1) và ưu tiên 2 (ƯT2). Nhà trường sẽ xét tuyển theo nguyên tắc: Xét ƯT1 trước tiếp đến ƯT2; Xét từ điểm cao đến điểm thấp đến khi đủ chỉ tiêu theo từng chuyên ngành đào tạo. Thí sinh không trúng tuyển theo hai nguyên vọng ƯT1, ƯT2 sẽ được Trường bố trí vào các ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu.

 

Các ngành, chuyên ngành còn tuyển của trường:

Mã ngành

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Chỉ tiêu còn tuyển

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị th­ương mại điện tử

113

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch

52

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị thương hiệu

227

D340201

Tài chính ngân hàng

Tài chính-Ngân hàng th­ương mại

104

D340404

Quản trị nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực thương mại

109

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại

169

D380107

Luật kinh tế

Luật thương mại

109

D340120

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

72

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]