Điểm chuẩn 2012: ĐH Hoa Sen

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1:

Mã ngành

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Điểm trúng tuyển – Khối

Ghi chú

A

A1

B

D1

D3

H

D460112

Toán ứng dụng ( hệ số 2 môn Toán)

17,00

17,00

 

 

 

 

(*)

D480102

Truyền thông và mạng máy tính

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

 

D480201

Công nghệ thông tin

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

 

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

13,00

13,00

14,00

 

 

 

 

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

 

D340101

Quản trị kinh doanh

14,00

14,00

 

14,00

14,00

 

 

D340115

Marketing

14,00

14,00

 

14,00

14,00

 

 

D340120

Kinh doanh quốc tế

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

 

D340201

Tài chính - Ngân hàng

14,00

14,00

 

14,00

14,00

 

 

D340301

Kế toán

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

 

D340404

Quản trị nguồn nhân lực

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

 

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

 

D340107

Quản trị khách sạn

15,00

15,00

 

15,00

15,00

 

 

D340109

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

 

D220201

Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Anh văn)

 

 

 

19,00

 

 

(*)

D210404

Thiết kế thời trang ( hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu)

 

 

 

 

 

18,00

(*)

D210403

Thiết kế đồ họa (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật)

 

 

 

 

 

18,00

 

(*)

(*)  Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn đại học

 

Mã ngành

NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Điểm trúng tuyển – Khối

Ghi chú

A

A1

B

C

D1

D3

C480102

Truyền thông và mạng máy tính

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

 

C480201

Công nghệ thông tin

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

 

C340101

Quản trị kinh doanh

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

 

C340120

Kinh doanh quốc tế

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

 

C340301

Kế toán

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

 

C340406

Quản trị văn phòng

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

 

C340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

 

C340107

Quản trị khách sạn

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

 

C340109

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

 

C220201

Tiếng Anh (hệ số 2 môn Anh văn)

 

 

 

 

15,00

 

(*)

(*)  Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn cao đẳng

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại mục 1.a điều 33 Quy chế tuyển sinh như sau:

 

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh PTTH

0.0

0.5

1.0

1.5

Ưu tiên 2

1.0

1.5

2.0

2.5

Ưu tiên 1

2.0

2.5

3.0

3.5

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 cần lưu ý xem hướng dẫn nhập học để chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục nhập học theo đúng quy định (Hướng dẫn nhập học đính kèm thông báo này).

 

THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG:

1. Đối tượng xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

Thí sinh đã dự thi đại học năm 2012 theo đề chung của Bộ GD&ĐT (không xét từ kỳ thi tuyển sinh cao đẳng), không trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm tối thiểu nhận xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho từng ngành, khối thi (không có môn 00 (không) điểm).

2. Điểm nhận xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

Mã ngành

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Điểm tối thiểu nhận xét tuyển  nguyện vọng  bổ sung – Khối

Chỉ tiêu

A

A1

B

D1

D3

H, V

D460112

Toán ứng dụng ( hệ số 2 môn Toán)(*)

17,00

17,00

 

 

 

 

60

D480102

Truyền thông và mạng máy tính

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

60

D480201

Công nghệ thông tin

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

60

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

13,00

13,00

14,00

 

 

 

60

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

100

D340101

Quản trị kinh doanh

14,00

14,00

 

14,00

14,00

 

60

D340120

Kinh doanh quốc tế

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

100

D340301

Kế toán

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

40

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

60

D340109

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (**)

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

20

D340107

Quản trị khách sạn

15,00

15,00

 

15,00

15,00

 

40

D220201

Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Anh văn)(*)

 

 

 

19,00

 

 

40

D210404

Thiết kế thời trang ( hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu)(*)

 

 

 

 

 

18,00

40

D210403

Thiết kế đồ họa

(khối H hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật, khối V hệ số 2 môn Vẽ mỹ thuật )

 

 

 

 

 

 

18,00

 

60

 

Quản trị công nghệ truyền thông

13,00

13,00

 

13,50

13,50

 

80

(*)  Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn đại học

(**) Sinh viên có thể chọn học chương trình hợp tác quốc tế để nhận thêm Bằng cử nhân Quản lý khách sạn – nhà hàng quốc tế của Trường Du lịch khách sạn quốc tế Vatel, Cộng hòa Pháp (đăng ký ngay từ khi nhập học và thỏa điều kiện về Tiếng Anh).

Mã ngành

NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Điểm tối thiểu nhận xét tuyển nguyện vọng bổ sung - Khối

Chỉ tiêu

A

A1

B

C

D1

D3

C480102

Truyền thông và mạng máy tính

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

60

C480201

Công nghệ thông tin

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

80

C340101

Quản trị kinh doanh

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

80

C340120

Kinh doanh quốc tế

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

120

C340301

Kế toán

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

80

C340406

Quản trị văn phòng

10,00

10,00

 

11,50

10,50

10,50

100

C340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

40

C340107

Quản trị khách sạn

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

80

C340109

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

10,00

10,00

 

 

10,50

10,50

40

C220201

Tiếng Anh (hệ số 2 môn Anh văn)(*)

 

 

 

 

15,00

 

80

(*)  Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn cao đẳng

3. Hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi ghi rõ ngành đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (khi trúng tuyển, thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc có mộc đỏ của Trường tổ chức thi để làm hồ sơ nhập học).

- Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng (kèm với hồ sơ)

4. Các mốc thời gian dành cho thí sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo

  (Lệ phí xét tuyển không được hoàn lại sau khi nộp hồ sơ)

- Công bố kết quả xét tuyển:

Đợt 1: ngày 25/08/2012 (dành cho các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước 17g00 ngày 24/08/2012)

Đợt 2: ngày 31/08/2012 (dành cho các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước 17g00 ngày 30/08/2012)

- Nhận hồ sơ nhập học: hạn chót ngày 10/9/2012

 

Thí sinh liên hệ tư vấn và gởi hồ sơ theo địa điểm như sau:

-Trực tiếp tại phòng C003 – Văn phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Hoa Sen, 93 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM - Điện thoại: (08) 38 301 877 (số nội bộ 131 hoặc 106)

- Chuyển phát nhanh qua bưu điện theo địa chỉ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hoa Sen, 93 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM.

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]