Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV1

- Điểm trúng tuyển ĐH chính qui, NV1, đối tượng THPT thuộc KV3: 16,0 điểm;

- Điểm trúng tuyển CĐ chính qui, NV1, đối tượng THPT thuộc KV3: 11,0 điểm;

 

XÉT TUYỂN NV2

- Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo về việc xét tuyển nguyện vọng 2 hệ ĐH, CĐ chính quy năm 2011 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

Những thí sinh đã dự thi khối B (theo đề thi chung của Bộ) có nhu cầu xét tuyển NV2 và có kết quả điểm thi không dưới mức điểm chuẩn của ngành tương ứng (đã tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng);

Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ điểm cao đến khi đủ chỉ tiêu và kết quả xét tuyển NV2 được công trên Website của Trường www.ndun.edu.vn

1.     Hệ Đại học Điều dưỡng chính qui:

- Chỉ tiêu:  50

- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 áp dụng đối với học sinh phổ thông trung học tại khu vực 3 là: 16,0

2.     Hệ Cao đẳng chính qui:

- Chỉ tiêu:  80       Trong đó:

+ Cao đẳng Điều dưỡng (mã ngành C65): 50

+ Cao đẳng Hộ sinh (mã ngành C02):       30

- Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 là: 11,0 (Mức điểm áp dụng đối với học sinh phổ thông học tại khu vực 3).

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- 01 giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2011 có đóng dấu đỏ của Trường dự thi (phiếu số 1 - bản chính);

- Phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh (điện thoại nếu có);

- Lệ phí xét tuyển: 21.500đ/01 hồ sơ (trong đó 15.000đ lệ phí xét tuyển, 6.500đ chuyển phát nhanh);

- Thí sinh không được hoàn trả lại lệ phí xét tuyển khi rút hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu thời hạn nộp hồ sơ của đợt đăng ký xét tuyển này.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/08/2011 đến 17 giờ ngày 15/9/2011;

- Thí sinh nộp hồ sơ theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại phòng thu hồ sơ (phòng Hội thảo tầng 1 khu nhà 9 tầng) - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

- Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định;

- Địa chỉ: 257 Hàn thuyên - TP. Nam Định, ĐT: 0350 3649666 máy lẻ 107;

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]