Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: ĐH Công nghệ, khoa Luật, khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trư­ờng ĐH Công nghệ - ĐHQGHN

TT

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu NV2

Điểm xét NV2

1

Khoa học máy tính

104

A

18.5

-

-

2

Công nghệ thông tin

105

A

-

-

3

Hệ thống thông tin

114

A

-

-

4

Công nghệ Điện tử - Viễn thông

109

A

-

-

5

Vật lý Kỹ thuật

115

A

16.0

41

16.0

6

Cơ học Kỹ thuật

116

A

38

16.0

7

Công nghệ Cơ điện tử

117

A

16.0

37

17.0

 

Khoa Luật - ĐHQGHN

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

1

Luật học

505

220

A

17.0

C

22.5

D1,3

18.5

2

Luật kinh doanh

506

80

A

19.0

D1,3

18.5

 

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN:

Điểm xét tuyển vào các ngành đào tạo:

STT

Ngành

Khối thi

A

B

D

Đào tạo bằng tiếng Anh

1

Kinh doanh quốc tế

16

-

17

2

Kế toán

13

14

13

3

Khoa học Quản lý

13

14

14

Đào tạo bằng tiếng Nga

4

Kế toán, phân tích và kiểm toán

13

-

13

Đào tạo bằng tiếng Pháp

5

Nha khoa

21

21

21

6

Kinh tế - Quản lý

16

20

17

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]