Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đề án tuyển sinh ĐH-CĐ giai đoạn 2015-2017 của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

16/10/2014

Năm 2015, thực hiện tuyển sinh theo các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 9/9/2014 và công văn số 5151/BGDĐ-KTKĐCLGD ngày 19/9/2014, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đăng ký tuyển sinh theo 02 phương thức: xét tuyển chung áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy và đào tạo liên thông chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng; xét tuyển riêng chỉ áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy.

 

Cụ thể như sau:

► Phương thức 1: sử dụng kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của cụm thi do các đại học chủ trì để tuyển sinh vào các ngành đào tạo của trường.

► Phương thức 2: kế thừa các nội dung và kết quả thực hiện của đề án tuyển sinh riêng năm 2014, trường tiếp tục tuyển sinh dựa vào các tiêu chí của đề án tuyển sinh riêng đồng thời mở rộng xét cho tất cả các ngành đào tạo của trường.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 nhà trường dự kiến dành 50% chỉ tiêu cho phương thức 1 và 50% chỉ tiêu cho phương thức 2.

 

I. Phương thức 1: xét tuyển chung áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy và đào tạo liên thông chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng.

1. Đối với hình thức đào tạo chính quy

1.1. Tiêu chí và điều kiện xét: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia là điểm trung bình cộng 03 môn thi (xem bảng 1 tổ hợp môn xét tuyển) đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với những thí sinh thi tại cụm thi do các trường đại học chủ trì, các thí sinh còn lại áp dụng phương thức xét tuyển riêng tại phần II của đề án này.

Những thí sinh xét ngành Dược sẽ xét kết hợp kết quả kỳ thi THPT quốc gia với tổ hợp môn theo bảng 1 và xét điểm trung bình học tập lớp 12 của môn Hóa từ 6.5 đối với Đại học và 5.5 đối với Cao đẳng.

Nguyên tắc xét: xét từ cao xuống thấp tất cả các ngành trên cơ sở mức điểm tối thiểu Bộ công bố và căn cứ vào số lượng hồ sơ học sinh nộp nhằm đảm bảo bằng mức tối thiểu của Bộ trở lên. Thí sinh chọn lựa 01 trong 04 tổ hợp môn theo nhóm ngành phù hợp nhất để xét theo bảng 1.

BẢNG 1. DANH MỤC CÁC NGÀNH QUY ĐỊNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

STT

TÊN NGÀNH

TỔ HỢP MÔN THI XÉT TUYỂN

ĐẠI HỌC:

 

Dược học

Tổ hợp 1: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Điều dưỡng

 

Công nghệ sinh học

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

 

Công nghệ thực phẩm

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

Kỹ thuật xây dựng

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Kỹ thuật điện, điện tử

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

Công nghệ thông tin

 

Kế toán

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

Tài chính – ngân hàng

 

Quản trị kinh doanh

 

Quản trị khách sạn

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa

 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

Ngôn ngữ Anh

Tổ hợp 1: Toán, Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 2: Văn, Sử, Địa

Tổ hợp 3: Văn, Sử, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Văn, Địa, Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

Việt Nam học

 

Thiết kế đồ họa

Ngữ văn

Toán

CAO ĐẲNG:

 

Điều dưỡng

Tổ hợp 1: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Dược

 

Kỹ thuật Y học

 

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

Công nghệ thực phẩm

 

Công nghệ sinh học

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

Công nghệ may

 

Công nghệ thông tin

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

Kế toán

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

Tài chính – ngân hàng

 

Quản trị kinh doanh

 

Thư ký văn phòng

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa

 

Việt Nam học

 

Tiếng Anh

Tổ hợp 1: Toán, Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 2: Văn, Sử, Địa

Tổ hợp 3: Văn, Sử, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Văn, Địa, Tiếng Anh

 

Tiếng Trung Quốc

 

Tiếng Nhật

 

Tiếng Hàn

 

Thiết kế đồ họa

Ngữ văn

Toán

1.2. Vùng tuyển sinh.

- Tuyển sinh trong cả nước

1.3. Nộp hồ sơ tuyển sinh

 - Thực hiện theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1.4. Lịch trình tuyển sinh và công bố kết quả trúng tuyển:

- Thực hiện theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1.5. Lệ phí nộp hồ sơ tuyển sinh

- Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đối với hình thức đào tạo liên thông chính quy

2.1. Đối tượng tuyển sinh

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chính quy sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học (Đối tượng 1) phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành do trường tổ chức thi.

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chính quy chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ liên thông lên trình độ cao đẳng hoặc đại học (Đối tượng 2) thì đăng ký dự thi ở Kỳ thi THPT quốc gia do cụm các trường đại học chủ trì, thí sinh lựa chọn tổ hợp môn thi quy định ở bảng 1 để phục vụ xét tuyển vào trường. 

2.2. Chỉ tiêu và hồ sơ tuyển sinh

- Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy theo quy định của Thông tư 55/TT-BGDĐT.

- Nộp hồ sơ đăng ký gồm:

+ Phiếu đăng ký tuyển sinh liên thông theo mẫu của Trường (đăng tải trên Website: www.phongdaotao.ntt.edu.vn)đối với đối tượng 1, theo mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đối tượng 2.

+ Học bạ THPT đối với đối tượng đối tượng 1;  bằng tốt nghiệp TCCN, CĐ, CĐ nghề đối với đối tượng 1 và 2 (bản sao có công chứng không quá 6 tháng);

           + Bảng điểm tốt nghiệp TCCN, CĐ (bản sao có công chứng không quá 6 tháng);

           + Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

           + Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

2.3. Thời gian tuyển sinh dự kiến

Tuyển sinh cùng thời gian với đối tượng tuyển sinh chính quy.

 

II. Phương thức 2: Xét tuyển riêng chỉ áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy 

Qua 01 năm thực hiện đề án đăng ký tuyển sinh riêng, nhà trường đã đạt được một số kết quả nhất định do vậy, năm 2015 trường đề xuất mở rộng đề án này cho 20 ngành bậc Đại học và 22 ngành bậc Cao đẳng thuộc các khối ngành như: khối kinh tế quản trị, khối kỹ thuật công nghệ, khối xã hội nhân văn, khối sức khỏe và khối mỹ thuật ứng dụng.

 

1. Tiêu chí và điều kiện xét:

- Xét kết quả điểm tổng kết học bạ (lớp 10, 11, và 12) cho tất cả các ngành đào tạo đại học và cao đẳng, ngưỡng điểm tối thiểu xét từ 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học và 5.5 đối với trình độ Cao đẳng.

- Riêng đối với các khối ngành năng khiếu sẽ kết hợp xét kết quả học tập THPT và tổ chức thi tuyển 02 môn năng khiếu (Hình họa và Trang trí)

- Riêng đối với các ngành sức khỏe, ngoài việc xét điểm tổng kết học bạ còn xét điểm trung bình lớp 12 của 01 môn theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cụ thể như sau:

+Môn Hóa học với ngưỡng xét tối thiểu 6.5 trở lên dành cho ngành Dược Đại học, 5.5 dành cho ngành Dược bậc Cao đẳng.

+Môn Sinh học với ngưỡng xét tối thiểu đạt 6.0 trở lên dành cho ngành Điều dưỡng bậc Đại học, 5.0 dành cho ngành Điều dưỡng bậc Cao đẳng.

2. Thời gian xét tuyển: chia làm 3 đợt

Đợt 1: từ 30/5/2015 – 30/6/2015

Đợt 2: từ 3/7/2015 – 31/8/2015

Đợt 3: từ 3/9/2015 – 25/9/2015

3. Phương thức đăng ký của thí sinh và quy trình thực hiện xét tuyển của trưởng

Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển và xét tuyển như sau

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường);

- Học bạ 3 năm THPT  (bản sao công chứng);

- Giấy chứng nhận ưu tiên.

Xét duyệt hồ sơ

Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ của từng đợt, ban giúp việc của Hội đồng tuyển sinh tông hợp dữ liệu và trên cơ sở tiêu chí đưa ra xét tuyển.

Công bố kết quả trúng tuyển và nhập học

- Họp HĐTS trường, trên cơ sở tiêu chí và chỉ tiêu từng ngành mà quy định mức điểm trúng tuyển.

- Công bố kết quả danh sách thí sinh trúng tuyển theo ngành trên Website trường và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh ngay sau kết thúc đợt xét tuyển 01 tuần.

- Thí sinh nhập học theo thời gian cụ thể trên giấy báo trúng tuyển của trường.

4. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

▪ Hội đồng Tuyển sinh – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]