Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

CỐT THÉP - HÀN

-

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nêu được các quy định của bản vẽ thiết kế;

+ Trình bày được phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của các công việc trong nghề cốt thép - Hàn (chuẩn bị thi công; gia công các chi tiết cốt thép bằng thủ công, bằng máy; lắp đặt cốt thép trong cấu kiện bê tông đổ tại chỗ, cấu kiện bê tông đúc sẵn; hàn, cắt cốt thép; công việc liên quan) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm;

+ Nêu được quy trình thi công các công việc được giao thực hiện;

+ Nêu được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc;

+ Biết được cách tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm;

+ Nêu được trình tự, phương pháp lập dự toán các công việc của nghề.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật của nghề, chọn được các loại vật liệu;

+ Gia công và lắp dựng được các loại cốt thép bằng phương pháp thủ công;

+ Gia công được các loại cốt thép bằng máy;

+ Lắp đặt được các loại cốt thép trong kết cấu thép, bê tông cốt thép;

+ Hàn, cắt được các loại cấu kiện đơn giản đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và an toàn;

+ Tính toán được khối lượng công việc, dự trù được các loại vật tư, vật liệu;

+ Xử lý được các sai phạm dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong trình độ trung cấp nghề “Cốt thép - Hàn”, học sinh sẽ:

+ Làm thợ thực hiện các công việc trong lĩnh vực cốt thép - Hàn ở các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp kinh doanh cốt thép, Hàn;

+ Tự tổ chức được tổ, nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề ”Cốt thép - Hàn”.

4- Các môn học chính

- Vẽ kỹ thuật

- Vật liệu

- Điện kỹ thuật

- Tổ chức sản xuất

- Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

- Tiên lượng dự toán

- Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

- Chuẩn bị thi công

- Gia công các chi tiết cốt thép bằng phương pháp thủ công

- Gia công các chi tiết cốt thép bằng máy

- Lắp đặt cốt thép trong cấu kiện bê tông đổ tại chỗ

- Lắp đặt cốt thép trong cấu kiện bê tông đúc sẵn

- Hàn cốt thép

- Cắt cốt thép

- Các công việc liên quan

- Thực tập tốt nghiệp

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]