Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

KỸ THUẬT THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Viết được quy trình vận hành các thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Lắp đặt thiết bị xét nghiệm y tế đúng kỹ thuật.

+ Vận hành thiết bị xét nghiệm y tế đúng quy trình.

+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Theo dõi và giám sát quá trình sửa chữa thiết bị xét nghiệm y tế của các kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật.

+ Phát hiện được các sự cố và sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.

3- Các môn học chính

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật xác định đỉnh trong phổ tín hiệu

- Phương pháp tính

- Xác suất và thống kê

- Vật lý ứng dụng

- Hoá sinh

- Hình hoạ -vẽ kỹ thuật

- Cơ lý thuyết

- Cơ kỹ thuật

- Kỹ thuật nhiệt

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật xung

- Linh kiện điện tử

- Kỹ thuật mạch điện tử

- Kỹ thuật số

- Cấu trúc máy tính

- Kỹ thuật đo lường

- An toàn lao động

- Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người

- Quản lý trang thiết bị y tế

- Cơ sở tự động hoá và ứng dụng trong thiết bị xét nghiệm

- Các hiện tượng quang học ứng dụng trong các máy xét nghiệm y tế

- Các phương pháp xử lý tín hiệu trong máy xét nghiệm

- Máy xét nghiệm sinh hoá

- Máy xét nghiệm miễn dịch

- Máy xét nghiệm điện giải-Khí máu

- Máy xét nghiệm huyết học

- Kính hiển vi

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Viết được quy trình vận hành các thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2- Về kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp đặt thiết bị xét nghiệm y tế đúng kỹ thuật.

+ Vận hành thiết bị xét nghiệm y tế đúng quy trình.

+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Theo dõi và giám sát quá trình sửa chữa thiết bị xét nghiệm y tế của các kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật.

+ Phát hiện được các sự cố và sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị xét nghiệm y tế.

+ Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị xét nghiệm y tế.

3- Các môn học chính

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật xung

- Linh kiện điện tử

- Kỹ thuật mạch điện tử

- Kỹ thuật số

- Hình hoạ - vẽ kỹ thuật

- Kỹ thuật đo lường

- An toàn lao động

- Quản lý trang thiết bị y tế

- Máy xét nghiệm sinh hoá

- Máy xét nghiệm miễn dịch

- Máy xét nghiệm điện giải - Khí máu

- Máy xét nghiệm huyết học

- Kính hiển vi

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]