Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

KỸ THUẬT THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN Y TẾ

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cơ sở y sinh về gây mê.

+ Trình bày được cơ sở sinh lý về hệ hô hấp.

+ Trình bày được cơ sở giải phẫu sinh lý thận trong cơ thể người.

+ Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị cơ điện y tế.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị cơ điện y tế.

+ Biết được quy trình vận hành các thiết bị cơ điện y tế.

+ Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ điện y tế.

+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp đặt thiết bị cơ điện y tế đúng kỹ thuật.

+ Vận hành thiết bị cơ điện y tế đúng quy trình.

+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị cơ điện y tế.

+ Phát hiện được các sự cố và sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị cơ điện y tế.

+ Sửa chữa được các thiết bị có ứng dụng công nghệ tiên tiến.

+ Theo dõi và giám sát tham gia quá trình sửa chữa thiết bị cơ điện y tế của các chuyên gia kỹ thuật.

+ Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị cơ điện y tế.

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm.

3- Các môn học chính

- Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật thiết bị cơ điện

- Phương pháp tính

- Xác suất và thống kê

- Vật lý ứng dụng trong thiết bị cơ điện

- Hóa sinh

- Hình họa – vẽ kỹ thuật

- Cơ lý thuyết

- Cơ kỹ thuật

- Kỹ thuật nhiệt

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật xung

- Linh kiện điện tử

- Kỹ thuật mạch điện tử

- Kỹ thuật số

- Cấu trúc máy tính

- Kỹ thuật đo lường 

- An toàn lao động

- Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người

- Quản lý trang thiết bị cơ điện y tế

- Cơ sở kỹ thuật thiết bị cơ điện

- Kỹ thuật xét nghiệm

- Thiết bị phụ trợ phòng mổ

- Nồi cất nước

- Máy răng

- Nồi hấp tuyệt trùng

- Tủ sấy tiệt trùng

- Lồng ấp trẻ sơ sinh

- Thiết bị nhà giặt

- Hệ thống khí y tế

- Máy thở

- Máy gây mê kèm thở

- Hệ thống thận nhân tạo

- Thiết bị lạnh y tế

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được cơ sở y sinh về gây mê.

+ Trình bày được cơ sở sinh lý về hệ hô hấp.

+ Trình bày được cơ sở giải phẫu sinh lý thận trong cơ thể người

+ Trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị cơ điện y tế.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của thiết bị y tế.

+ Biết được quy trình vận hành các thiết bị cơ điện y tế.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Lắp đặt thiết bị cơ điện y tế đúng kỹ thuật.

+ Vận hành thiết bị cơ điện y tế đúng quy trình.

+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị cơ điện y tế.

+ Phát hiện được các sự cố và sửa chữa được các hư hỏng thông thường của các thiết bị cơ điện y tế.

+ Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị cơ điện y tế.

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm.

3- Các môn học chính

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật xung

- Linh kiện điện tử

- Kỹ thuật mạch điện tử

- Kỹ thuật số

- Hình họa – vẽ kỹ thuật

- Kỹ thuật đo lường

- An toàn lao động

- Quản lý trang thiết bị cơ điện y tế

- Thiết bị phụ trợ phòng mổ

- Nồi cất nước

- Máy răng

- Nồi hấp tiệt trùng

- Tủ sấy tiệt trùng

- Lồng ấp trẻ sơ sinh

- Thiết bị nhà giặt

- Hệ thống khí y tế

- Máy thở

- Máy gây mê kèm thở

- Hệ thống thận nhân tạo

- Thiết bị lạnh y tế

 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]