Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Y TẾ

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày được hệ thống kiến thức giáo dục đại cương bậc cao đẳng nghề;

+ Giải thích được quan hệ giữa y sinh học với nguyên lý cơ bản của thiết bị điện tử y tế;

+ Trình bày được chức năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử y tế;

+ Phân tích, lựa chọn được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống kỹ thuật trong bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử y tế;

+ Đề xuất được phương án hợp tác với chuyên gia kỹ thuật;

+ Xác định được nhiệm vụ an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

+ Thành thạo trong các công việc của nghề kỹ thuật thiết bị điện tử y tế:

+ Lắp đặt, xây dựng quy trình vận hành thiết bị đúng kỹ thuật;

+ Thực hiện các công việc bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ thiết bị;

+ Phát hiện, phân tích và sửa chữa được các sự cố;

+ Theo dõi nhật ký tình trạng hoạt động của thiết bị;

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thiết bị cho cá nhân hoặc nhóm.

3. Các môn học chính

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Toán ứng dụng trong kỹ thuật y sinh

- Phương pháp tính

- Xác suất và thống kê

- Vật lý ứng dụng trong kỹ thuật y sinh

- Hoá sinh

- Hình hoạ -Vẽ kỹ thuật

- Cơ lý thuyết

- Cơ kỹ thuật

- Kỹ thuật nhiệt

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật xung

- Linh kiện điện tử

- Kỹ thuật mạch điện tử

- Kỹ thuật số

- Cấu trúc máy tính

- Kỹ thuật đo lường

- An toàn lao động

- Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người

- Quản lý trang thiết bị y tế

- Kỹ thuật thiết bị hình ảnh

- Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm

- Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

- Dao mổ điện cao tần

- Máy ghi sóng điện tim

- Máy ghi sóng điện não

- Máy theo dõi bệnh nhân

- Máy phá rung tim

- Thiết bị trị liệu sóng ngắn

- Thực tập tại cơ sở

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- kiến thức nghề nghiệp:

+ trình bày được chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị điện tử y tế;

+ giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị điện tử y tế;

+ xác định được giải pháp kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thông thường thiết bị điện tử y tế;

+ xác định được nhiệm vụ an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2- kỹ năng nghề nghiệp

Thành thạo trong các công việc của nghề kỹ thuật thiết bị điện tử y tế:

+ lắp đặt, thao tác đúng quy trình vận hành thiết bị;

+ lập kế hoạch và thực hiện các công việc bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ;

+ phát hiện được một số sự cố và sửa chữa được hư hỏng thông thường;

+ theo dõi nhật ký tình trạng hoạt động của thiết bị.

3. Các môn học chính

- Hình hoạ -vẽ kỹ thuật

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật xung

- Linh kiện điện tử

- Kỹ thuật mạch điện tử

- Kỹ thuật số

- Kỹ thuật đo lường

- An toàn lao động

- Quản lý trang thiết bị y tế

- Dao mổ điện cao tần

- Máy ghi sóng điện tim

- Máy ghi sóng điện não

- Máy theo dõi bệnh nhân

- Máy phá rung tim

- Thiết bị trị liệu sóng ngắn

- Thực tập tại cơ sở

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]