Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

KỸ THUẬT THIẾT BỊ HÌNH ẢNH Y TẾ

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Trình bày đư­ợc tính chất vật lý của tia bức xạ đ­ợc ứng dụng trong máy X- Quang,  trong các máy chụp cắt lớp CT scanner;          

+ Trình bày đư­ợc tính chất vật lý của sóng siêu âm đ­ược ứng dụng trong máy siêu âm;

+ Trình bày đư­ợc nguyên lý tạo ảnh của các thiết bị hình ảnh y tế : Xquang,  siêu âm, cộng h­ởng từ, ...;

+ Trình bày đ­ược nguyên lý hoạt động của thiết bị Xquang, siêu âm, chụp cắt lớp, công h­ưởng từ,...;

+ Biết đư­ợc quy trình vận hành thiết bị hình ảnh y tế;

+ Lập kế hoạch quản lý, bảo d­ưỡng định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa vừa, sửa chữa nhỏ các thiết bị hình ảnh y tế và tổ chức thực hiện các công việc bảo d­ưỡng, sửa chữa;

+ Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi tr­ờng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp

- Lắp đặt thiết bị Xquang, siêu âm, CT scanner,... đúng kỹ thuật;

- Vận hành thiết bị hình ảnh y tế đúng quy định;

- Thực hiện đ­ược các công việc bảo dư­ỡng th­ường xuyên, bảo d­ưỡng định kỳ thiết bị;

- Phát hiện đ­ược các sự cố và sửa chữa đ­ược các hư­ hỏng thư­ờng gặp của các thiết bị hình ảnh y tế;

- Lập sổ lý lịch máy và ghi chép, theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị hình ảnh y tế.

3- Vị trí làm việc khi ra tr­ường:

- Các cơ sở y tế của Nhà n­ớc;

- Các cơ sở y tế ngoài công lập;

- Các cơ sở  nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa thiết bị y tế;

- Các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế;

- Các tr­ường kỹ thuật y tế.

 Nhiệm vụ:

- Lắp đặt thiết bị hình ảnh y tế đúng kỹ thuật;

- Vận hành các thiết bị hình ảnh y tế đúng qui định;

- Tổ chức, thực hiện các công việc bảo dư­ỡng th­ờng xuyên và định kỳ các thiết bị hình ảnh y tế;

- Sửa chữa đ­ược các hư­ hỏng thư­ờng gặp của các thiết bị hình ảnh y tế.

- Quản lý chuyên môn:

            + Quản lý tổ vật tư­ kỹ thuật TBYT;

            + Lập lý lịch máy theo mẫu;

            + Kiểm tra, giám sát kỹ thuật viên khai thác, sử dụng thiết bị hình ảnh y tế;

            + Đề xuất và giúp lãnh đạo trong công tác quản lý, bảo dư­ỡng, sửa chữa thiết bị hình ảnh y tế;

            + Đề xuất và giúp lãnh đạo trong công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trư­ờng;

- Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật về thiết bị hình ảnh y tế.

4- Các môn học chính

- Technical English

- Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật thiết bị hình ảnh

- Ph­ương pháp tính

- Xác suất và thống kê

- Cơ sở lý thuyết thiết bị hình ảnh

- Hoá sinh

- Hình hoạ -vẽ kỹ thuật

- Cơ lý thuyết

- Cơ kỹ thuật

- Kỹ thuật nhiệt

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật xung

- Linh kiện điện tử

- Kỹ thuật mạch điện tử

- Kỹ thuật số

- Cấu trúc máy tính

- Kỹ thuật đo lư­ờng

- An toàn lao động

- Giải phẫu và sinh lý học cơ thể ngư­ời

- Quản lý trang thiết bị hình ảnh y tế

- Kỹ thuật thiết bị hình ảnh

- Kỹ thuật xét nghiệm

- Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

- Thiết bị hình ảnh y tế 1

- Thiết bị hình ảnh y tế 2

- Máy X quang th­ờng qui

- Máy X quang cao tần

- Máy siêu âm

 

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

- Trình bày đư­ợc chức năng, cấu tạo cơ bản của các thiết bị hình ảnh y tế;

- Trình bày đ­ược nguyên lý hoạt động của thiết bị hình ảnh y tế;

- Viết đ­ược quy trình vận hành các thiết bị hình ảnh y tế;

- Lập kế hoạch bảo dư­ỡng định kỳ, sửa chữa lớn, nhỏ các thiết bị hình ảnh y tế;

- Đề xuất các giải pháp về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi tr­ờng.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

- Lắp đặt thiết bị hình ảnh y tế đúng kỹ thuật;

- Vận hành thiết bị hình ảnh y tế đúng quy trình;

- Thực hiện đư­ợc các công việc bảo dư­ỡng th­ờng xuyên, bảo d­ưỡng định kỳ thiết bị hình ảnh y tế;

- Theo dõi và giám sát quá trình sửa chữa thiết bị hình ảnh y tế của các kỹ thuật viên, chuyên gia kỹ thuật;

- Phát hiện đ­ợc các sự cố và sửa chữa đ­ợc các h­ hỏng thông th­ờng của các thiết bị hình ảnh y tế;

- Lập sổ lý lịch máy và ghi chép theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị hình ảnh y tế.

3- Cơ hội việc làm.

Vị trí làm việc:

- Các cơ sở y tế của Nhà n­ớc;

- Các cơ sở y tế ngoài công lập;

- Các cơ sở sản xuất, sửa chữa thiết bị y tế;

- Cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế.

Nhiệm vụ.

-  Lắp đặt thiết bị kỹ thuật hình ảnh y tế đúng kỹ thuật;

-  Vận hành các thiết bị hình ảnh y tế đúng quy định;

- Thực hiện các công việc bảo dư­ỡng thư­ờng xuyên và định kỳ các thiết bị hình ảnh y tế;

- Sửa chữa đư­ợc các hư­ hỏng thông th­ờng của các thiết bị hình ảnh y tế;

- Quản lý chuyên môn:

+ Quản lý tổ vật t­ư kỹ thuật TBYT;

+ Lập lý lịch máy theo mẫu;

+ Kiểm tra, giám sát kỹ thuật viên khai thác, sử dụng thiết bị hình ảnh y tế;

+ Đề xuất và giúp cho lãnh đạo trong công tác quản lý, bảo d­ưỡng, sửa chữa thiết bị hình ảnh y tế;

+ Đề xuất và giúp cho lãnh đạo trong công tác an toàn lao động, vệ sinh môi tr­ờng;

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật về thiết bị hình ảnh y tế:

+ Tự học tập cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới về thiết bị hình ảnh y tế;

+ Tham gia các lớp/khoá đào tạo nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ về thiết bị hình ảnh y tế.

4- Các môn học chính:

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật xung

- Linh kiện điện tử

- Kỹ thuật mạch điện tử

- Kỹ thuật số

- Hình hoạ - vẽ kỹ thuật

- Kỹ thuật đo l­ờng

- An toàn lao động

- Quản lý trang thiết bị hình ảnh y tế

- Kỹ thuật thiết bị hình ảnh

- Thiết bị hình ảnh y tế 1

- Thiết bị hình ảnh y tế 2

- Máy X quang th­ờng qui

- Máy X quang cao tần

- Máy siêu âm

- Thực tập tại cơ sở

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]