Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

Ký hiệu trường: EIU

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương          

Điện thoại: 0274.2220376; 0274.2220342

Email: studentcenter@eiu.edu.vn

Website: www.eiu.edu.vn       

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018: thí sinh học hết chương trình Giáo dục THPT và tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia 2018. 

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT: thí sinh đã học hết chương trình Giáo dục THPT hệ chính quy và tốt nghiệp kỳ thi THPT các năm trước 2018 hoặc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. 

2. Phạm vi tuyển sinh: Trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

KQ thi THPT QG

Học bạ THPT

7340101

Quản trị kinh doanh

240

160

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán Lý, Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D01 Toán, Văn, Anh)

 

 

 

 

7520201

Kỹ thuật điện

48

32

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

48

32

7520114

Kỹ thuật cơ - điện tử

48

32

7480103

Kỹ thuật phần mềm

48

32

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

48

32

7720501

Điều dưỡng

120

80

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Trườnh sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên trang thông tin điện tử của trường và Công thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc Trung học phổ thông:

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 của từng môn học, trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10) đối với trình độ ĐH (hay tổng điểm trung bình cả năm của các môn lớp 12 thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 trở lên).

- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.

- Thí sinh có hạnh kiểm loại khá trở lên.         

6. Nguyên tắc xét tuyển:

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018:

a) Thí sinh đảm bảo đủ các điều kiện xét tuyển, có thể đăng ký xét tuyển không giới hạn, số nguyện vọng vào các ngành đào tạo của Trường. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng, theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

b) Thí sinh tự chọn 1 tổ hợp gồm kết quả 3 môn thi/bài thi (phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GDĐT quy định) trong kỳ thi THPT quốc gia phù hợp với các tổ hợp môn tuyển sinh do Trường quy định để nộp đơn xét tuyển (xem Bảng trên);

c) Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi/bài thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi/bài thi của từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm xét tuyển không nhân hệ số;

d) Nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh có kết quả điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

e) Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước;

f) Trường chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

Trường hợp các thí sinh có cùng điểm chuẩn xét tuyển tối thiểu, để không vượt chỉ tiêu tuyển sinh; Trường sẽ so sánh tiêu chí điểm thi môn Toán trong kỳ thi THPT quốc gia năm hiện hành để chọn lựa thí sinh có điểm Toán cao hơn; nếu điểm môn Toán lại bằng nhau, thì tiếp tục so sánh điểm thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) trong kỳ thi THPT quốc gia năm hiện hành để chọn lựa thí sinh có điểm cao hơn.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc Trung học phổ thông:

a) Thí sinh đảm bảo đủ các điều kiện xét tuyển có thể đăng ký xét tuyển, không giới hạn số nguyện vọng, vào các ngành đào tạo của Trường. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

b) Thí sinh tự chọn 1 tổ hợp gồm kết quả 3 môn cả năm lớp 12 phù hợp với các tổ hợp môn tuyển sinh do Trường quy định để nộp đơn xét tuyển (xem Bảng trên);

c) Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12, thuộc tổ hợp xin xét tuyển (phải đạt quy định về điểm nói ở mục 5) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm xét tuyển không nhân hệ số;

d) Nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh có kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

e) Trường chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

Trường hợp các thí sinh có cùng điểm chuẩn xét tuyển tối thiểu, để không vượt chỉ tiêu tuyển sinh; Trường sẽ so sánh tiêu chí điểm trung bình cả năm của môn Toán lớp 12 để chọn lựa thí sinh có điểm Toán cao hơn; nếu điểm môn Toán lại bằng nhau, thì tiếp tục so sánh tiêu chí điểm trung bình cả năm các môn lớp 12 để chọn lựa thí sinh có điểm trung bình cả năm các môn cao hơn.

7. Tổ chức tuyển sinh:         

Thời gian xét tuyển:

* Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

Theo quy định thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc Trung học phổ thông (dự kiến):

Đợt 1: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 05/08/2018, công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 06/8/2018. Thí sinh phải nộp giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc bằng tốt nghiệp THPT kèm học bạ THPT trước ngày 06/8/2018, để Trường thực hiện xét tuyển.

Đợt 2: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 16/8/2018, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 18/8/2018.

Đợt 3: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 17/8/2018 đến ngày 30/8/2018, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 01/9/2018.

Đợt 4: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 31/8/2018 đến ngày 13/9/2018, công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 15/9/2018.

Trường sẽ tổ chức các đợt xét tuyển tiếp theo nếu còn chỉ tiêu.

Các mốc thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển nêu trên, có thể điều chỉnh theo thực tế thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Hồ sơ xét tuyển:

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc Trung học phổ thông: hồ sơ bao gồm

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ lớp 12 THPT theo mẫu của Trường.

- Bản sao chứng thực Học bạ lớp 12 THPT;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017;

- Bản photo chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước 2017;

- Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển một trong hai cách sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh (Phòng 101. B5) Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Cách 2: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện:

Thí sinh đến bưu cục gần nhất để gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển. Thí sinh giữ lại biên lai xác nhận nộp hồ sơ của bưu cục để có cơ sở xác minh khi thất lạc.

Địa chỉ nhận hồ sơ ĐKXT: 

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại liên hệ: 0274.2220376; 0274.2220342

Hotline: 0918.907722; 0918.907733

8. Chính sách ưu tiên:         

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thực hiện chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chính sách xét tuyển thẳng:

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thực hiện việc xét tuyển thẳng theo mục 2, điều 7 Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

a) Đối với các thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế: Trường xét tuyển thẳng các thí sinh có môn thi học sinh giỏi quốc gia nằm trong các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.

Đối với các thí sinh đạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế: Trường xét tuyển thẳng vào các ngành gần với đề tài dự thi của thí sinh.

b) Đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở nước nói tiếng Anh:

- Nếu đăng ký vào chương trình dạy bằng tiếng Việt, Hiệu trưởng căn cứ bảng điểm học tập THPT của học sinh và trình độ tiếng Việt để xem xét, quyết định cho vào học;

- Nếu đăng ký vào chương trình dạy bằng tiếng Anh, Hiệu trưởng căn cứ bảng điểm học tập THPT của học sinh và trình độ tiếng Anh để xem xét, quyết định cho vào học.

c) Đối với các thí sinh học ở trường Quốc tế tại Việt Nam và nhận văn bằng tốt nghiệp được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường đại học (ví dụ như bằng Tú tài Quốc tế IB):

- Nếu đăng ký vào chương trình dạy bằng tiếng Việt, Hiệu trưởng căn cứ bảng điểm học tập THPT của học sinh và trình độ tiếng Việt để xem xét, quyết định cho vào học;

- Nếu đăng ký vào chương trình dạy bằng tiếng Anh, Hiệu trưởng căn cứ bảng điểm học tập THPT của học sinh và trình độ tiếng Anh để xem xét, quyết định cho vào học.         

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Trường không thu lệ phí xét tuyển     

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:       

STT

Ngành đào tạo

Học phí/niên khóa/11 tháng

(đơn vị tính: VNĐ)

Học phí/tháng

(đơn vị tính: VNĐ)

Ghi chú

1

Quản trị kinh doanh

40.000.000

3.637.000

* Học phí không thay đổi trong toàn khóa học

* Học phí/niên khóa/ 11 tháng chưa bao gồm học phí tiếng Anh (nếu có)

* Học phí tiếng Anh: tối đa là 42.500.000 VNĐ/1.000 giờ

2

Kỹ thuật điện

20.000.000

1.819.000

3

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

20.000.000

1.819.000

4

Kỹ thuật cơ - điện tử

20.000.000

1.819.000

5

Kỹ thuật phần mềm

20.000.000

1.819.000

6

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

20.000.000

1.819.000

7

Điều dưỡng

15.000.000

1.364.000

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]