ĐIỂM CHUẨN » Điểm chuẩn ĐH

Tổng hợp điểm chuẩn tuyển sinh ĐH–CĐ các năm

-
NĂM 2022
 

NĂM 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo phương thức xét học bạ và điểm thi ĐGNL:

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp.HCM        * Khu vực khác

Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo phương thức xét điểm thi TN THPT năm 2021:

  * Khu vực Tp. Hà Nội      * Khu vực Tp. HCM       * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung     * Khu vực miền Nam     * Quân đội   * Công an

 

NĂM 2020

>>ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC THEO PT XÉT HỌC BẠ THPT

>>ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC THEO PT XÉT KQ THI ĐGNL

Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2020:

  * Khu vực Tp. Hà Nội      * Khu vực Tp. HCM       * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung     * Khu vực miền Nam     * Quân đội   Công an

NĂM 2019

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội & Công an

  * TỔNG HỢP THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2019

NĂM 2018

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội & Công an

  * TỔNG HỢP THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2018

NĂM 2017

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội & Công an

  * TỔNG HỢP THÔNG TIN XÉT TUYỂN NVBS 2017 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NĂM 2016

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội & Công an

NĂM 2015

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  TOÀN CẢNH XÉT TUYỂN NVBS CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC 

  * Các trường ĐH và HV phía Bắc       * Các trường ĐH và HV phía Nam

  * Các trường Cao đẳng phía Bắc       * Các trường Cao đẳng phía Nam

  * Các trường Quân đội                       * ĐIỂM CHUẨN NVBS 2015

NĂM 2014

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  ĐIỂM CHUẨN NV2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

NĂM 2013

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  ĐIỂM CHUẨN NV2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV3 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

NĂM 2012

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  ĐIỂM CHUẨN NV BỔ SUNG 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

NĂM 2011

  ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2

  * Khu vực TP. Hà Nội          * Khu vực TP. HCM      * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung         * Khu vực miền Nam    * Quân đội & Công an

  ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3

  Khu vực TP. Hà Nội và TP. HCM        *  Khu vực các tỉnh thành khác

NĂM 2010

  ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2

  * Khu vực TP. Hà Nội           * Khu vực TP. HCM       * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung          * Khu vực miền Nam     * Quân đội & Công an 

  ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3

  * Khu vực TP. Hà Nội & TP. HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]