ĐIỂM CHUẨN » Điểm chuẩn ĐH

Năm 2017: Điểm chuẩn các trường khối Quân đội và Công an

-

Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017 của các trường khối quân đội và công an

 

CÁC TRƯỜNG KHỐI QUÂN ĐỘI

1. ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2017

2. ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ DÂN SỰ NĂM 2017

3. ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ DÂN SỰ NĂM 2017

4. CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2017

 

CÁC TRƯỜNG KHỐI CÔNG AN

1. ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN KHỐI CAND NĂM 2017

2. ĐIỂM CHUẨN HỆ DÂN SỰ CÁC TRƯỜNG ĐH KHỐI CAND NĂM 2017

3. ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHỐI CAND NĂM 2017

3. ĐIỂM CHUẨN HỆ TRUNG CẤP CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2017 

 
Khối trường Quân đội, Công an xét tuyển NVBS
 
 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]