ĐIỂM CHUẨN » Điểm chuẩn ĐH

Điểm chuẩn 2013: Khối các trường Công an nhân dân

-

 

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

Ngành Nghiệp vụ An ninh:

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam25,5 điểm, Nữ – 27,0 điểm

Nam22,0 điểm, Nữ - 26,0 điểm.

Nam - 22,0 điểm, Nữ - 26,5 điểm.

Nam - 21,5 điểm, Nữ - 24,5 điểm.

Ngành Luật:

Khối A

Khối C

Khối D1

Nam24,5 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Nam - 23,0 điểm, Nữ – 25,5 điểm.

Nam - 22,5 điểm, Nữ - 26,0 điểm.

Ngành Công nghệ thông tin:

Khối A

Khối A1

Nam25,5 điểm, Nữ – 26,5 điểm.

Nam - 21,5 điểm, Nữ - 25,0 điểm.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước:

Khối C

Khối D1

Nam - 23,0 điểm, Nữ - 27,0 điểm.

Nam - 22,0 điểm, Nữ - 26,0 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh:

Khối D1

Nam23,5 điểm, Nữ - 33,0 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Trung:

Khối D1

Nam - 25,0 điểm, Nữ - 30,0 điểm.

 

 

HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát:

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam26,5 điểm, Nữ – 27,5 điểm.

Nam21,0 điểm, Nữ - 25,0 điểm.

Nam22,5 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Nam19,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh:

Khối D1

Nam23,0 điểm, Nữ – 30,0 điểm.

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN

Ngành Nghiệp vụ An ninh:

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam22,5 điểm, Nữ – 24,5 điểm.

Nam20,5 điểm, Nữ - 24,0 điểm.

Nam19,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.

Nam19,5 điểm, Nữ – 23,5 điểm.

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát:

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam24,0 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Nam22,0 điểm, Nữ - 24,0 điểm.

Nam - 21,0 điểm, Nữ – 24,0 điểm.

Nam21,5 điểm, Nữ – 24,0 điểm.

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phía Bắc

Phía Nam

Nam22,5 điểm, Nữ – 24,5 điểm.

Nam20,5 điểm, Nữ – 22,5 điểm

Điểm chuẩn của thí sinh dự thi vào hệ dân sự

Phía Bắc,

Phía Nam

15,0 điểm

15,0 điểm

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HẬU CẦN CAND

Phía Bắc: Khối A

Phía Bắc: Khối A1

Phía Nam: Khối A

Phía Nam: Khối A1

Nam – 22,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.

Nam - 19,0 điểm, Nữ – 22,5 điểm.

Nam -18,5 điểm, Nữ – 22,5 điểm,

Nam15,0 điểm, Nữ – 21,5 điểm.

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]