Chương trình đào tạo » Trung cấp

Ngành Công nghệ Hóa hữu cơ

Ngành đào tạo:           CÔNG NGHỆ HÓA HỮU CƠ

Trình độ đào tạo:        Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:       2 năm

 

Giới thiệu chung

            Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ Hoá hữu cơ được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ hoá hữu cơ, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

            Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trợ giúp cho kỹ sư và các nhà chuyên môn về hóa hữu cơ trong việc tính toán, dự trù hóa phẩm, dụng cụ cho công tác phân tích, phân tích mẫu cụ thể.

             Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về môi trường và xử lý chất thải, phương pháp phân tích định tính và định lượng, phương pháp chọn mẫu phân tích, chuẩn hóa dụng cụ đo, phương pháp thí nghiệm và chuẩn bị báo cáo về công nghệ hóa hữu cơ, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

            Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về công nghệ hóa hữu cơ, có thể đảm nhận được nhiệm vụ tại các phòng thí nghiệm nhà máy hóa chất, các cơ sở sản xuất chất hữu cơ, trực tiếp vận hành các thiết bị chính của dây truyền sản xuất trong các cơ sở sản xuất các sản phẩm hữu cơ, tham gia nghiên cứu trong các viện nghiên cứu hóa chất, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ Cao đẳng, Đại học.

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT.

 

Mục tiêu đào tạo

            Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:     

Về kiến thức

            - Trình bày được những nội dung chung cơ bản về hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa lý, hóa phân tích, hoá kỹ thuật, thiết bị và công nghệ hoá học, vẽ kỹ thuật, điện kỹ thuật, môi trường và xử lý chất thải, an toàn lao động.

            - Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để phân tích các quá trình công nghệ hóa hưu cơ và các công nghệ mới của chuyên ngành hóa hữu cơ.

            - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp vận hành các thiết bị chính trong dây truyền sản xuất các chất hưu cơ thường gặp.

Về kỹ năng

            - Sử dụng thành thạo, an toàn các thiết bị phổ biến trong các dây chuyền sản xuất các sản phẩm, bán thành phẩm thuộc lĩnh vực hóa hữu cơ từ nguyên liệu ban đầu và thành tạo các thao tác thực hành, thực nghiệm về hoá học cơ bản.

            - Lựa chọn được nguyên liệu đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật và tham gia sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới thuộc chuyên ngành hóa hữu cơ.

            - Lập được kế hoạch, kiểm tra và chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, tiến hành các bước cần thiết để thực hiện được một chương trình khoa học thuộc lĩnh vực hóa hữu cơ.

            - Giám sát, kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật trong phân xưởng, phán đoán được diễn biến các phản ứng hóa học trong quá trình sản xuất và chế biến các sản phẩm hóa hữu cơ, hợp tác với các đồng nghiệp trong quá trình làm việc để phát hiện nguyên nhân hỏng hóc, bảo dưỡng phòng ngừa và xử lý các tình huống cụ thể.

            - Áp dụng những quy định liên quan để thực hiện việc xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và  đảm bảo an toàn lao động.

            - Có khả năng quản lý, điều hành một tổ sản xuất trong dây truyền sản xuất thuộc lĩnh vực hóa hữu cơ, là cầu nối trung gian tin cậy giữa kỹ sư và công nhân, giữa lãnh đạo và công nhân trong nghiên cứu, sản xuất thuộc lĩnh vực hóa hữu cơ.

Về thái độ

            Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất chất hữu cơ và viện nghiên cứu hóa học.

 

Chương trình đào tạo

Danh mục các học phần bắt buộc của chương trình

I

Các học phần chung

 

 

1

Giáo dục quốc phòng-An ninh

4

Tin học

2

Chính trị

5

Ngoại ngữ

3

Giáo dục thể chất

6

Pháp luật

II

Các học phần cơ sở

 

 

1

An toàn lao động

6

Hoá lý

2

Vẽ kỹ thuật

7

Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học

3

Điện kỹ thuật

8

Đại cương môi trường

4

Hoá vô cơ

9

Hoá phân tích

5

Hoá hữu cơ

 

 

III

Các học phần chuyên môn

 

 

1

Các phương pháp tách và tinh chế các hợp chất hữu cơ

5

Công nghệ chế biến dầu mỏ

2

Tổng hợp hữu cơ

6

Gia công chất dẻo

3

Phân tích hữu cơ

7

Hóa học các hợp chất thiên nhiên

4

Hoá học polyme

 

 

IV

Thực tập nghề nghiệp

 

 

V

Thực tập tốt nghiệp

 

 

Nội dung các học phần bắt buộc (cơ sở và chuyên môn)

An toàn lao động 

Học phần này cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về sự an toàn trong lao động như: An toàn khi sử dụng các thiết bị điện, an toàn trong môi trường làm việc có hoá chất độc hại, an toàn khi vận hành các thiết bị làm việc ở áp suất cao, an toàn trong môi trường làm việc có cháy, nổ ...

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những nội dung cơ bản về an toàn trong lao động, từ đó có các biện pháp phòng tránh để bảo vệ bản thân trong quá trình làm việc tại các cơ sở sản xuất.

Vẽ kỹ thuật 

Học phần này cung cấp cho học sinh các tiêu chuẩn của Nhà nước về vẽ kỹ thuật để trình bày một bản vẽ, cách biểu diễn vật thể trên mặt phẳng, cách dựng và đọc một bản vẽ kỹ thuật.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể  biểu diễn được vật thể trên mặt phẳng khi sử dụng 3 mặt phẳng chiếu theo các tiêu chuẩn của Nhà nước, từ các hình chiếu có thể hình dung được vật thể, từ đó có thể thực hiện các phương pháp tách, ghép vật thể và có thể hiểu được nguyên lý làm việc của chúng.

Điện kỹ thuật 

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy điện quay, máy điện tĩnh và các loại khí cụ điện thường được sư dụng trong công nghiệp.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp vận hành các loại máy điện cũng như những vấn đề về bảo dưỡng, xử lý các sự cố thường gặp của các loại máy điện .

Hoá vô cơ 

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất, ứng dụng và phương pháp điều chế các nguyên tố hoá học và các hợp chất của các nguyên tố từ nhóm I đến nhóm VII trong bảng hệ thống tuần hoàn. Ngoài ra học sinh còn được thực hiện những bài thực hành cơ bản nhằm chứng minh những phần lý thuyết đã học.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo, tính chất, ứng dụng và phương pháp điều chế các nguyên tố hoá học và các hợp chất của chúng, từ đó làm cơ sở để học tiếp các học phần Hoá lý, Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học, Hoá phân tích và các học phần chuyên môn.

Hoá hữu cơ 

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ, mối liên hệ giữa cấu tạo và khả năng phản ứng của các hợp chất hữu cơ, phương pháp điều chế, tính chất và ứng dụng của các hợp chất hữu cơ quan trọng như: cacbuahyđro, rượu, alđêhyt, axit, este…Học phần này còn cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực hiện các bài thí nghiệm, đồng thời nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết để giải thích kết quả thực nghiệm và để chứng minh các phần lý thuyết đã học như tính chất và phương pháp điều chế một hợp chất hữu cơ.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được cấu tạo, tính chất, ứng dụng và phương pháp điều chế của các chất hữu cơ quan trọng, từ đó làm cơ sở để học tiếp các học phần Hoá lý, Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học, Hoá phân tích và các học phần chuyên môn. Ngoài ra, khi kết thúc học phần này, người học còn trình bày được phương pháp, thực hiện được việc lắp đặt và tiến hành bài thí nghiệm hữu cơ đảm bảo an toàn. Phân tích, lý giải được các thông số kỹ thuật và quy trình bài thí nghiệm, đồng thời củng cố thêm kiến thức các phần lý thuyết đã học.

Điều kiện tiên quyết: Thực hiện sau khi đã  học học phần Hoá vô cơ.

Hoá lý 

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết của các quá trình hóa học: Nhiệt hoá học, chiều và giới hạn  của các quá trình cân bằng hoá học, cân bằng pha, các cân bằng trong dung dịch, cân bằng lỏng - hơi, lỏng - rắn. Sự liên quan của điện với các quá trình hoá học, các quá trình xảy ra trên bề mặt điện cực, vận tốc phản ứng, quá trình hấp phụ, tính chất của trạng thái keo và các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của trạng thái keo.

Ngoài ra chương trình còn có nội dung thực hành đó là những bài thực hành cơ bản nhằm chứng minh những phần lý thuyết đã học.

Sau khi học xong học phần này, người học giải thích được cơ sở lý thuyết của các quá trình lý, hoá xảy ra trong hoá học, từ đó làm cơ sở để học tiếp các học phần Hoá phân tích và các học phần chuyên môn .

Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học 

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về các quá trình và thiết bị trong công nghệ hoá học như các quá trình thuỷ lực: tĩnh lực học và động lực học của chất lỏng, các phương trình cơ bản của chất lỏng, chế độ chuyển động… ; quá trình phân riêng hệ không đồng nhất như: khí - rắn, khí - lỏng, lỏng- rắn; quá trình truyền nhiệt như: đun nóng, làm nguội, ngưng tụ, sấy; các quá trình chuyển khối như: hấp phụ, hấp thụ, chưng luyện, cô đặc; các quá trình gia công cơ học như: đập, nghiền, sàng…

Sau khi học xong học phần này, người học có thể phân tích được các cơ sở lý thuyết của các quá trình; trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị được sử dụng trong công nghệ hoá học và có thể tính toán, thiết kế thiết bị; từ đó làm cơ sở để học tiếp các học phần chuyên môn.

Đại cương môi trường

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về môi trường như: nguồn gốc và bản chất của sự ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước; những kiến thức cơ bản về ô nhiễm do chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt và tiếng ồn. Những vấn đề về môi trường toàn cầu và các biện pháp nhằm giảm thiểu chất thải để bảo vệ môi trường bền vững.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những nội dung cơ bản về môi trường và các biện pháp nhằm giảm thiểu chất thải để bảo vệ môi trường, từ đó có ý thức để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.

Hoá phân tích 

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích bằng phương pháp hóa học như: Cân bằng trong dung dịch axit - bazơ; các phản ứng oxihoá - khử; các phương pháp phân tích định tính để xác định sự có mặt của các ion trong dung dịch; các phương pháp phân tích định lượng như: phương pháp khối lượng, chuẩn độ axit-bazơ, oxi hoá- khử, phức chất và kết tủa. Ngoài ra học phần này còn trang bị cho học sinh các kỹ năng cơ bản của quá trình phân tích để định lượng chính xác nhất như: Lấy mẫu, tính toán để pha chế dung dịch, cân mẫu, hoà tan mẫu, chuẩn độ và tính toán kết quả sau phân tích nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng thực hành, xây dựng tác phong thí nghiệm chính xác, khoa học và củng cố thêm kiến thức các phần lý thuyết đã học.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể phân tích được các cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích bằng phương pháp hóa học, bản chất của các quá trình phân tích và điều kiện để tiến hành các quá trình phân tích đó, phân tích và giải thích được các thao tác, quy trình tiến hành phân tích một mẫu xác định, có thể độc lập tiến hành phân tích khi có các mẫu cần xác định, đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành, xây dựng tác phong thí nghiệm chính xác và khoa học.

Các phương pháp tách và tinh chế các hợp chất hữu cơ

Học phần trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về:

- Các phương pháp tách và tinh chế các hợp chất hữu cơ nhằm thu được những hợp chất hữu cơ sạch hay nhóm hợp chất sạch.

- Sử dụng các phương pháp và các quá trình: Lọc và li tâm; kết tinh; Chưng cất và tinh luyện: Chưng cất đơn giản, chưng cất bằng cuốn theo hơi nước, chưng cất đẳng phí, chưng cất phân đoạn, tinh luyện; thăng hoa; chiết tách; sắc ký (sắc ký lớp mỏng, sắc ký giấy, sắc ký khí), hấp phụ.

Tổng hợp hữu cơ

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản của quá trình hoá học và công nghệ để sản xuất các hợp chất hữu cơ cơ bản như mônôme, Mêtanol, Êtanol…, các sản phẩm từ Benzen và các hợp chất thơm …

Sau khi học xong học phần này, người học có thể phân tích được các quá trình tổng hợp hữu cơ và ứng dụng của các quá trình đó trong công nghệ tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

Phân tích hữu cơ

Học phần này nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về phương pháp lấy mẫu, bảo quản, sử lý mẫu, nguyên tắc, phương pháp, cách tiến hành và tính toán kết quả khi phân tích kiểm tra các chỉ tiêu của sản phẩm  trong công nghệ sản xuất các hợp chất hữu cơ như: chất tẩy rửa, mỹ phẩm, hoá dầu, sơn, chất bảo vệ thực vật, cao su.

Phần thực hành trang bị cho học sinh các kỹ năng về xử lý mẫu, bảo quản mẫu, quy trình kiểm tra một số chỉ tiêu chủ yếu của các sản phẩm hữu cơ, chất tẩy rửa, cao su, dầu khí, mỹ phẩm .  

Hoá học polyme 

Học phần này cung cấp cho học sinh những khái niệm cơ bản về hợp chất cao phân tử, các phương pháp trùng hợp đồng trùng hợp, trùng ngưng và các yếu tố ảnh hưởng đến các quá trình đó. Các phản ứng hoá học xảy ra trong các phân tử polyme và các tính chất cơ lý của vật liệu polyme.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các tính chất cơ lý, các phản ứng hoá học xảy ra trong các vật liệu polyme, các phương pháp để điều chế và ứng dụng rộng rãi của chúng trong công nghiệp và sinh hoạt hiện nay.

Công nghệ chế biến dầu mỏ

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về dầu mỏ, các tính chất cơ bản của một số sản phẩm dầu mỏ phổ biến và quan trọng trong công nghiệp và đời sống. Cung cấp các kiến thức về các quá trình lọc, hoá dầu; các tính chất cơ bản của dầu thô và các sản phẩm hoá dầu; các phương pháp tách, sử lý, phân đoạn dầu để nâng cao giá trị kinh tế dầu thô; các loại xúc tác thường sử dụng trong quá trình chế biến dầu mỏ.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các tính chất cơ bản của dầu thô và các sản phẩm hoá dầu; hiểu được các quá trình cơ bản về thăm dò, khai thác và lọc hoá dầu.

Gia công chất dẻo

Học phân này cung cấp cho học sinh những kiến thức về các loại nhựa nhiệt dẻo và nhiệt rắn trong công nghệ gia công chất dẻo; Cấu tạo, nguyên lý làm việc và các kỹ năng vận hành thiết bị gia công chất dẻo, đồng thời cung cấp cho học sinh những kiến thức về các thành phần tong hỗn hợp cao su, vai trò của các thành phần đó trong hỗn hợp; Các quá trinh gia công cao su, bản chất và ý nghĩa của các quá trình đó trong công nghệ gia công.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các loại nguyên liệu để gia công chất dẻo và cao su; các bước công nghệ trong quá trình gia công chất dẻo và cao su.

Hóa học các hợp chất thiên nhiên 

Học phân này cung cấp những kiến thức cơ bản về các hợp chất tự nhiên thu được từ các thực vật và động vật gồm:

- Hoá học các chất đường: Glucoza, sacaroza, polysacarit (tinh bột và xenluloza);

- Bilkoviny;

- Các chất dầu, mỡ;

- Các chất terpen;

- Các phương pháp khai thác, chế biến, ứng dụng các hợp chất thu từ thực động vật đang tồn tại trên trái đất phục vụ cho mục đích của con người.

Thực tập nghề nghiệp 

- Thực tập nhận thức nghề nghiệp: Cung cấp cho học sinh những hiểu biết thực tế về các quá trình sản xuất các hợp chất hữu cơ từ nguyên liệu ban đầu tại cơ sở thực tập để học sinh có thể trình bày được khái niệm về các quá trình sản xuất các hợp chất hữu cơ từ nguyên liệu ban đầu, hình dung ra công việc của mình sau khi ra trường.

- Thực tập kỹ năng nghề nghiệp: Cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế về công nghệ sản xuất các hợp chất hữu cơ; những kỹ năng vận hành, nguyên lý làm việc và cấu tạo của các thiết bị, giải quyết những sự cố thường xẩy ra trong dây chuyền sản xuất các hợp chất hữu cơ; làm quen với tác phong lao động của người công nhân ngành hoá hữu cơ.        Sau khi kết thúc thực tập cơ bản, người học có khả năng vận hành một số máy móc, thiết bị, giải quyết các sự cố thường xẩy ra trong dây chuyền sản xuất mà đã được thực tập.

Thực tập tốt nghiệp 

Học phần này cung cấp cho học sinh những thông số kỹ thuật tại cơ sở sản xuất các hợp chất hữu cơ; vận dụng những kiến thức đã học để giải thích các thông số kỹ thuật đó; những kiến thức, kỹ năng thực tế về quản lý, tổ chức sản xuất tại cơ sở thực tập.

Sau khi thực tập tốt nghiệp người học phân tích được các chỉ tiêu kỹ thuật, giải thích được các chỉ tiêu đó, vận dụng để viết báo các tốt nghiệp; có khả năng tổ chức sản xuất ở phạm vi tổ hoặc phân xưởng.

 

Danh mục các học phần tự chọn

Các học phần chung

1

Khởi tạo doanh nghiệp

3

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

2

Kỹ năng giao tiếp

4

Kinh tế học đai cương

 

Các học phần cơ sở

 

 

1

Quản lý xí nghiệp

4

Tự động hoá xí nghiệp

2

Tin học trong hoá học

5

Xây dựng công nghiệp

3

CAD

6

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

Các học phần chuyên môn

1

Công nghệ bột màu các hợp chất vô cơ

8

Kỹ thuật sản xuất keo dán

2

Động học và thiết bị phản ứng

9

Hợp chất Pôlime phân huỷ sinh học

3

Công nghệ sản xuất bột giấy

10

Công nghệ chế biến dầu khí

4

Công nghệ sản xuất sơn

11

Hợp chất màu và phẩm nhuộm

5

Công nghệ tổng hợp thuốc nhuộm

12

Động lực học xúc tác

6

Công nghệ muối khoáng

13

Chất hoạt động bề mặt

7

Vật liệu Pôlime-Compozit

14

Công nghệ xenlulo

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]