Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2020 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

-

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

1. Điều kiện ĐKXT
- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT

TT

Tên ngành

Mã ngành xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

A01

C00

D01

D04

D06

D78

D83

1

Báo chí

QHX01

18.0

20.0

18.0

18.0

-

18.0

18.0

2

Báo chí * (CTĐT CLC)

QHX40

15.0

17.0

16.0

-

-

16.0

-

3

Chính trị học

QHX02

15.0

17.0

16.0

16.0

-

16.0

16.0

4

Công tác xã hội

QHX03

16.0

18.0

17.0

17.0

-

17.0

17.0

5

Đông Nam Á học

QHX04

16.0

-

17.0

17.0

-

17.0

17.0

6

Đông phương học

QHX05

-

20.0

18.0

18.0

-

18.0

18.0

7

Hán Nôm

QHX06

-

18.0

17.0

17.0

-

17.0

17.0

8

Hàn Quốc học

QHX26

18.0

20.0

18.0

18.0

-

18.0

18.0

9

Khoa học quản lý

QHX07

16.0

18.0

17.0

17.0

-

17.0

17.0

10

Khoa học quản lý * (CTĐT CLC)

QHX41

15.0

17.0

15.0

-

-

15.0

-

11

Lịch sử

QHX08

-

17.0

16.0

16.0

-

16.0

16.0

12

Lưu trữ học

QHX09

15.0

17.0

16.0

16.0

-

16.0

16.0

13

Ngôn ngữ học

QHX10

-

18.0

17.0

17.0

-

17.0

17.0

14

Nhân học

QHX11

15.0

17.0

16.0

16.0

-

16.0

16.0

15

Nhật Bản học

QHX12

18.0

-

18.0

-

18.0

18.0

-

16

Quan hệ công chúng

QHX13

-

20.0

18.0

18.0

-

18.0

18.0

17

Quản lý thông tin

QHX14

16.0

18.0

17.0

17.0

-

17.0

17.0

18

Quản lý thông tin * (CTĐT CLC)

QHX42

15.0

17.0

16.0

-

-

16.0

-

19

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

QHX15

18.0

-

18.0

-

-

18.0

-

29

Quản trị khách sạn

QHX16

18.0

-

18.0

-

-

18.0

-

21

Quản trị văn phòng

QHX17

16.0

18.0

17.0

17.0

-

17.0

17.0

22

Quốc tế học

QHX18

16.0

18.0

17.0

17.0

-

17.0

17.0

23

Quốc tế học* (CTĐT CLC)

QHX43

15.0

17.0

16.0

-

-

16.0

-

24

Tâm lý học

QHX19

18.0

20.0

18.0

18.0

-

18.0

18.0

25

Thông tin – thư viện

QHX20

15.0

17.0

16.0

16.0

-

16.0

16.0

26

Tôn giáo học

QHX21

15.0

17.0

16.0

16.0

-

16.0

16.0

27

Triết học

QHX22

15.0

16.0

16.0

16.0

-

16.0

16.0

28

Văn hóa học

QHX27

-

17.0

16.0

16.0

-

16.0

16.0

29

Văn học

QHX23

-

17.0

16.0

16.0

-

16.0

16.0

30

Việt Nam học

QHX24

-

18.0

17.0

17.0

-

17.0

17.0

31

Xã hội học

QHX25

16.0

18.0

17.0

17.0

-

17.0

17.0

- Lưu ý: Mức điểm trên là tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1 và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

- Với các chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT CLC): Thí sinh phải đảm bảo điều kiện điểm thi môn tiếng Anh trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tối thiểu từ 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Liên hệ hỗ trợ và tư vấn tuyển sinh:

- Website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/

- Hotline: 0862.155.299 (Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)

- Email: tuyensinh@ussh.edu.vn

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh/

Close [X]