Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Danh sách cụm thi THPT Quốc gia năm 2017

-

DANH SÁCH CỤM THI
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA QUỐC GIA NĂM 2017

 (Kèm theo Quyết định số: 957/QĐ-BGDDT ngày 27 tháng 3 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Cụm thi số 1 – Tại Thành phố Hà Nội

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

            Đơn vị phối hợp:

-          Đại học Quốc gia Hà Nội;

-          Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

-          Trường Đại học Hà Nội;

-          Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải;

-          Trường Đại học Lâm nghiệp;

-          Trường Đại học Y Hà Nội;

-          Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

-          Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

-          Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

-          Học viện Hậu Cần;

-          Trường Đại học Dân lập Phương Đông;

-          Học viện Cảnh sát nhân dân.

Cụm thi số 2 – Tại Thành phố Hồ Chí Minh

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

            Đơn vị phối hợp:

-          Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;

-          Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Trường Đại học Sài Gòn;

-          Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

-          Trường Đại học Hoa Sen;

-          Trường Đại học Văn Hiến;

-          Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng;

-          Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cụm thi số 3 – Tại Thành phố Hải Phòng

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

-          Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

-          Trường Đại học Hải Phòng;

Cụm thi số 4    Tại Tỉnh Hà Giang

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

            Đơn vị phối hợp:

-          Viện Đại học mở Hà Nội;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Cụm thi số 5    Tại Tỉnh Cao Bằng

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Cao Bằng.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng;

-          Học viện Quản lí giáo dục.

Cụm thi số 6    Tại Tỉnh Lai Châu

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lai Châu.

            Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Cụm thi số 7    Tại Tỉnh Điện Biên

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Điện Biên.

            Đơn vị phối hợp:

-          Học viện Ngân hàng;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Cụm thi số 8    Tại Tỉnh Lào Cai

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lào Cai.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

Cụm thi số 9    Tại Tỉnh Tuyên Quang

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tuyên Quang.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Tân Trào;

-          Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì;

Cụm thi số 10    Tại Tỉnh Lạng Sơn

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Nội vụ;

-          Trường Đại học Thăng Long;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Cụm thi số 11    Tại Tỉnh Bắc Kạn

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Kạn.

            Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Cụm thi số 12    Tại Tỉnh Thái Nguyên

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thái Nguyên.

            Đơn vị phối hợp:

-          Đại học Thái Nguyên;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

Cụm thi số 13    Tại Tỉnh  Yên Bái

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Yên Bái.

            Đơn vị phối hợp:

-          Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

Cụm thi số 14    Tại Tỉnh Sơn La

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sơn La.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Tây Bắc;

-          Học viện Hành chính Quốc gia;

-          Trường Cao đẳng Sơn La.

Cụm thi số 15    Tại Tỉnh Phú Thọ

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Phú Thọ.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Hùng Vương;

-          Trường Đại học Giao thông vận tải.

Cụm thi số 16    Tại Tỉnh Vĩnh Phúc

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

-          Trường Đại học Công đoàn.

Cụm thi số 17    Tại Tỉnh Quảng Ninh

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

-          Trường Đại học Hạ Long;

-          Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Cụm thi số 18    Tại Tỉnh Bắc Giang

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Ngoại thương;

-          Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

-          Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang;

-          Trường Đại  học Sao đỏ;

-          Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự.

Cụm thi số 19    Tại Tỉnh Bắc Ninh

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

-          Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.

Cụm thi số 20    Tại Tỉnh Hải Dương

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hải Dương.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội;

-          Trường Đại học Hải Dương;

-          Trường Cao đẳng Hải Dương.   

Cụm thi số 21    Tại Tỉnh Hưng Yên

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hưng Yên.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên;

-          Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên.

Cụm thi số 22    Tại Tỉnh Hòa Bình

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hòa Bình.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Lao động xã hội;

-          Trường Đại học Đại Nam.

Cụm thi số 23    Tại Tỉnh Hà Nam

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Nam.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Xây dựng;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.

Cụm thi số 24    Tại Tỉnh Nam Định

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nam Định.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

-          Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

-          Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.   

Cụm thi số 25    Tại Tỉnh Thái Bình

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thái Bình.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Y Dược Thái Bình;

-          Trường Đại học Thủy lợi;

-          Trường Đại học Sư phạm kĩ thuật Nam Định;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Cụm thi số 26    Tại Tỉnh Ninh Bình

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Bình.

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Thương mại;

-          Trường Đại học Hoa Lư.

Cụm thi số 27    Tại Tỉnh Thanh Hóa

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hóa

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Hồng Đức;

-          Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

-          Học viện Tài chính;

-          Trường Đại học Luật Hà Nội.

Cụm thi số 28    Tại Tỉnh Nghệ An

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nghệ An

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Vinh;

-          Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

-          Trường Đại học Y Khoa Vinh;

-          Trường Đại học Công nghiệp Vinh;

-          Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

-          Học viện Kỹ thuật Mật mã;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Cụm thi số 29    Tại Tỉnh Hà Tĩnh

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Tĩnh

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế;

-          Trường Đại học Hà Tĩnh;

-          Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Cụm thi số 30    Tại Tỉnh Quảng Bình

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Bình

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế;

-          Trường Đại học Quảng Bình;

-          Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.   

Cụm thi số 31    Tại Tỉnh Quảng Trị

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Trị

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế;

-          Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị;

-          Học viện Kỹ thuật Quân sự;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Cụm thi số 32    Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế

            Đơn vị phối hợp:

-          Đại học Huế;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Huế.

Cụm thi số 33    Tại Thành phố Đà Nẵng

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng

            Đơn vị phối hợp: Đại học Đà Nẵng.

Cụm thi số 34    Tại Tỉnh Quảng Nam

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Nam

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;

-          Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi;

-          Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;

-          Trường Đại học Quảng Nam;

-          Trường Đại học Đông Á.

Cụm thi số 35    Tại Tỉnh Quảng Ngãi

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ngãi

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng;

-          Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

-          Trường ĐH Tài chính - Kế toán.

Cụm thi số 36    Tại Tỉnh Bình Định

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Định

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Quy Nhơn;

-          Trường CĐ Bình Định;

-          Trường Đại học Quang Trung.

Cụm thi số 37    Tại Tỉnh Phú Yên

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Phú Yên

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

-          Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng;

-          Trường Đại học Phú Yên.

Cụm thi số 38    Tại Tỉnh Gia Lai

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Gia Lai

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

Cụm thi số 39    Tại Tỉnh Kon Tum

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kon Tum

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

-          Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum.

Cụm thi số 40    Tại Tỉnh Đắk Lắk

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đắk Lắk

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Tây Nguyên;

-          Trường Đại học Duy Tân;

-          Trường Đại học Buôn Ma Thuột;

-          Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.

Cụm thi số 41    Tại Tỉnh Đắk Nông

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đắk Nông

            Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 42    Tại Tỉnh Khánh Hòa

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Khánh Hòa

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Nha Trang;

-          Trường Đại học Khánh Hòa;   

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

Cụm thi số 43    Tại Tỉnh Ninh Thuận

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Tài chính Marketing;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.

Cụm thi số 44    Tại Tỉnh Bình Thuận

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Thuận

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Đồng Nai;

-          Trường Đại học Văn Lang.

Cụm thi số 45    Tại Tỉnh Lâm Đồng

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lâm Đồng

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Đà Lạt;

-          Trường Đại học mở TP. Hồ Chí Minh;

-          Trường CĐ SP Đà Lạt.

Cụm thi số 46    Tại Tỉnh Bình Phước

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Phước

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.

Cụm thi số 47    Tại Tỉnh Bình Dương

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bình Dương

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Thủ Dầu Một;

-          Trường Đại học Bình Dương.

Cụm thi số 48    Tại Tỉnh Tây Ninh

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tây Ninh

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

Cụm thi số 49    Tại Tỉnh Đồng Nai

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Nai

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Trường Đại học Lạc Hồng;

-          Trường Đại học Lâm nghiệp cơ sở 2.

Cụm thi số 50    Tại Tỉnh Long An

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Long An

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Long An;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Long An.

Cụm thi số 51    Tại Tỉnh Đồng Tháp

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Tháp

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Đồng Tháp;

-          Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Cụm thi số 52    Tại Tỉnh An Giang

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh An Giang

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học An Giang;

-          Trường Đại học Nam Cần Thơ;

-          Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Cụm thi số 53    Tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tầu;

-          Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở phía Nam;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụm thi số 54    Tại Tỉnh Tiền Giang

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tiền Giang

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Tiền Giang;

-          Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Cụm thi số 55    Tại Thành phố Cần Thơ

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ;

            Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Cần Thơ.

Cụm thi số 56    Tại Tỉnh Hậu Giang

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hậu Giang

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Cần Thơ;

-          Trường Đại học Võ Trường Toản.

Cụm thi số 57    Tại Tỉnh Bến Tre

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bến Tre

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh;

-          Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

-          Trường Cao đẳng Bến Tre

Cụm thi số 58    Tại Tỉnh Vĩnh Long

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Vĩnh Long

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long;

-          Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụm thi số 59    Tại Tỉnh Trà Vinh

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Trà Vinh

            Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Trà Vinh.

Cụm thi số 60    Tại Tỉnh Sóc Trăng

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sóc Trăng

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng.

Cụm thi số 61    Tại Tỉnh Bạc Liêu

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bạc Liêu

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Cần Thơ;

-          Trường Đại học Bạc Liêu.

Cụm thi số 62    Tại Tỉnh Kiên Giang

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kiên Giang

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Kiên Giang;

-          Trường Đại học Tây Đô;

-          Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;

Cụm thi số 63    Tại Tỉnh Cà Mau

            Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Cà Mau

            Đơn vị phối hợp:

-          Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

-          Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau./.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]