Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Chậm nhất ngày 2/8, thí sinh nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

19/07/2021

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương bảo đảm tiến độ chấm thi để có thể công bố kết quả các bài thi cho thí sinh vào ngày 26/7/2021.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có trách nhiệm triển khai công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm tiến độ chung để có thể công bố kết quả các bài thi cho thí sinh vào ngày 26/7/2021.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tiến độ của hội đồng chấm thi của Hà Nội, chậm nhất ngày 24/7/2021, hội đồng chấm sẽ tổng kết công tác chấm thi; báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời hoàn thành việc đối sánh kết quả thi.

Chậm nhất ngày 28/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.

Ngày 30/7/2021, Sở gửi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời công bố công khai kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh tham dự kỳ thi tại Hà Nội.

Chậm nhất ngày 2/8/2021, thí sinh nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Thùy Linh
giaoduc.net.vn – 19/07/2021

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]