Bản tin » Hỏi - Trả lời

Bài thi dưới 1 điểm sẽ trượt tốt nghiệp THPT

12/02/2017

- Bạn Bảo Trâm Lê hỏi: Em định dự thi cả bài tự nhiên và bài xã hội. Nếu lấy điểm bài xã hội để tốt nghiệp, còn bài tự nhiên lấy môn Vật lý để xét đại học, lỡ trong hai môn Hóa, Sinh em bị điểm liệt thì có coi là bị liệt cả kỳ thi không?

- Trả lời:

Trong quy chế thi THPT quốc gia 2017, Bộ GD&ĐT quy định để xét tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi bắt buộc 4 bài. Trong đó, có 3 bài bắt buộc là Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn hoặc bài thi KHTN hoặc bài thi KHXH.

Để tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, thí sinh được chọn dự thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Do đó, nếu bạn chọn lấy điểm bài thi KHXH để xét tốt nghiệp THPT thì bài thi KHTN bạn có thể bị điểm liệt hai môn Hóa, Sinh cũng không ảnh hưởng đến xét điểm xét tốt nghiệp THPT.

Tức là bạn vẫn đủ điều kiện để xét tốt nghiệp THPT (với điều kiện cả ba môn thi trong bài thi tổ hợp KHXH không có môn nào bị điểm liệt).

*****

- Bạn Khoa Tran hỏi: Em muốn hiểu cách chấm điểm của từng môn thi trong đề thi tổ hợp môn. Mỗi môn 10 điểm cộng lại chia 3 và mỗi bài thi đều trên 1 điểm là khỏi điểm liệt?

Nếu em muốn thi chuyên khối D, tổ hợp môn của em là tự nhiên, em có thể làm bài các môn trong đó có một hoặc hai môn dưới 1 điểm mà khi chia trung bình bài tổ hợp em trên 1 điểm được không?

- Trả lời:

Theo quy chế thi THPT quốc gia 2017 và xét tốt nghiệp THPT, bài thi trắc nghiệm từng phần trong bài thi KHTN và KHXH được chấm theo thang điểm 10 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

Để xét tốt nghiệp, quy chế cũng quy định các bài thi đều quy về thang điểm 10. Như vậy, với bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH, điểm để lấy xét tốt nghiệp là điểm trung bình cộng của ba bài thi thành phần.

Còn để được công nhận tốt nghiệp, bạn phải đáp ứng một trong những điều kiện đó là các bài thi và môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều phải đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10.

Điều đó có nghĩa nếu bạn chọn bài thi KHTN để xét tốt nghiệp, dù điểm trung bình ba bài thi thành phần của bạn trên 1 nhưng có một trong số 3 bài thi thành phần bị điểm từ 1 trở xuống thì sẽ bị trượt tốt nghiệp.

Giang Giang
(news.zing.vn – 11/02/2017)

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]