Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Từ hôm nay, 22-8: Tuyển sinh cao đẳng có thể không cần Bằng tốt nghiệp THPT

22/08/2021

Hôm nay, Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng chính thức có hiệu lực, trong đó, một trong những nội dung mới nổi bật của Thông tư này là từ 22-8, tuyển sinh cao đẳng có thể không cần bằng tốt nghiệp THPT.

Về đối tượng tuyển sinh, Điều 3 Thông tư 05/2021 quy định, đối với trình độ trung cấp là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên.

Đối với trình độ cao đẳng, gồm: Người có Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; Người có Bằng tốt nghiệp Trung cấp và có Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông theo quy định.

Trường hợp người học dự tuyển vào các nghề đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe; nghệ thuật và an ninh, quốc phòng ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; quân nhân, Công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện sau được đăng ký dự tuyển học trình độ trung cấp, cao đẳng:

Bảo đảm các điều kiện được quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nếu dùng ngân sách Nhà nước đi học) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được dự tuyển khi đã được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng ý;

Quân nhân và Công an nhân dân tại ngũ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định, sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng ý; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

Như vậy, về đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, so với quy định trước đó, Thông tư 05/2021 đã có sự điều chỉnh, đó là: Người có Bằng tốt nghiệp THPT (trước đây, Thông tư 07/2019 quy định học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương); Người có Bằng tốt nghiệp Trung cấp và có Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT.

Như vậy, theo Thông tư này, người không có Bằng tốt nghiệp THPT nhưng có Bằng tốt nghiệp Trung cấp và đáp ứng một trong các điều kiện: có Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT vẫn thuộc đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng.

Cũng theo Thông tư 05/2021, hình thức tuyển sinh gồm xét tuyển; thi tuyển; kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển.

Nguồn: anninhthudo.vn – 22/08/2021

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]