Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2021

10/08/2021
Thực hiện công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch Covid-19, Trường ĐHBK Hà Nội điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021 như sau:
1. Dừng Kỳ thi đánh giá tư duy và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh
Không tổ chức Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021, chuyển toàn bộ chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy sang chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, cụ thể như sau:
Phương thức
Chỉ tiêu đã ban hành
Chỉ tiêu điều chỉnh
Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2021
50 - 60% tổng chỉ tiêu toàn trường
80% - 85% tổng chỉ tiêu toàn trường
Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy, theo tổ hợp BK1, BK2 và BK3
30 - 40% tổng chỉ tiêu toàn trường
Không xét tuyển (0%)
Các mã xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh mới: xem Bảng 1, mục 3.2
2. Bổ sung phương thức xét tuyển đối với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp
Do tình hình diễn biến dịch Covid-19 vẫn phức tạp, một số địa phương không tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 và xét đặc cách tốt nghiệp cho các thí sinh này. Trường ĐHBK Hà Nội bổ sung phương thức xét tuyển cho diện thí sinh được đặc cách tốt nghiệp như sau:
2.1 Phương thức
Xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực và phỏng vấn, áp dụng tương tự quy trình xét tuyển tài năng (sẽ có thông báo chi tiết sau).
2.2 Chỉ tiêu
Chỉ tiêu xét tuyển đối với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021 không tính vào chỉ tiêu chung đã công bố, sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.
3. Thông tin điều chỉnh phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh
3.1 Phương thức tuyển sinh
(1) Phương thức xét tuyển tài năng (dự kiến 10 - 20% tổng chỉ tiêu): giữ nguyên thông tin như trong Đề án tuyển sinh 2021 đã công bố.
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học từ 02/8/2021 đến trước 17 giờ ngày 22/8/2021 (đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 1) và trước 17 giờ ngày 03/9/2021 (đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2).
(2) Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 80 - 85% tổng chỉ tiêu)
a) Điểm xét từng ngành/chương trình đào tạo được xác định theo tổng điểm thi 03 môn thi của một trong các tổ hợp: A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (có tính hệ số môn chính ở một số ngành và điểm cộng ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT). Các tổ hợp A02 (Toán-Lý-Sinh), D26 (Toán-Lý-Tiếng Đức), D28 (Toán-Lý-Tiếng Nhật) và D29 (Toán-Lý-Tiếng Pháp) được sử dụng để xét tuyển vào một số ngành đặc thù của trường. 
b) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương đương có thể được quy đổi điểm tiếng Anh thay cho môn thi tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo theo tổ hợp A01, D01, D07...
3.2 Chỉ tiêu tuyển sinh theo các phương thức
Bảng 1 – Chỉ tiêu xét tuyển theo năm 2021 theo các phương thức (đã điều chỉnh)
Xem bảng 1. (TẠI ĐÂY)
Bảng 2 - Mã tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Tổ hợp
Các môn/bài thi trong tổ hợp
Tổ hợp
Các môn/bài thi trong tổ hợp
A00
Toán, vật lý, Hóa học
D01
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
A01
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D07
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
A02
Toán, Vật lý, Sinh học
D26
Toán, Vật lý, Tiếng Đức
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
D28
Toán, Vật lý, Tiếng Nhật
 
 
D29
Toán, Vật lý, Tiếng Pháp
3.3 Các thông tin khác
Thông tin về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thủ tục đăng ký xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, điều kiện phụ khi xét tuyển, chính sách ưu tiên, điều kiện trúng tuyển … giữ nguyên như Đề án tuyển sinh 2021 đã công bố.
Mốc thời gian thí sinh cần lưu ý
- Từ 02/8/2021 đến trước 17 giờ ngày 22/8/2021 (đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 1) và trước 17 giờ ngày 03/9/2021 (đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2): Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng làm thủ tục xác nhận nhập học
- Từ 23/8/2021 đến 31/8/2021: Nhà trường sẽ mở đăng ký quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh đợt 2.
- Trước 17 giờ ngày 28/8/2021: Công bố thông tin về ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển.
Từ 29/8/2021 đến 17 giờ ngày 05/9/2021: Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trước 17 giờ ngày 16/9/2021: Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. 
- Dự kiến từ 17/9/2021: Thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học (kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo sau).

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]