Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Trường Đại học Phú Yên xét tuyển bổ sung năm 2018

-

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 – ĐỢT 2

(Nguyện vọng bổ sung đợt 1)

1. Các ngành xét tuyển

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển/

Điều kiện xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành trình độ đại học

 

420

Giáo dục Tiểu học

7140202

- Phương thức 1:

Toán, Lý, Hóa (A00) ;

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Văn, Sử, Địa (C00);

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01).

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

30(*)

Sư phạm Toán học

7140209

- Phương thức 1:

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Hóa, Sinh (B00);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01).

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)

Sư phạm Tin học

(Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học)

7140210

- Phương thức 1:

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01).

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

25(*)

Sư phạm Hóa học

(Chuyên ngành Hóa – Lý)

7140212

- Phương thức 1:

Toán, Hóa, Lý (A00);

Toán, Hóa, Sinh (B00);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07).

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)

Sư phạm Sinh học

(Chuyên ngành Sinh học – Công nghệ THPT)

7140213

- Phương thức 1:

Toán, Hóa, Sinh (B00);

Toán, Lý, Sinh (A02);

Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08).

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)

Sư phạm Tiếng Anh

(Chuyên ngành Tiếng Anh Tiểu học- Mầm non)

7140231

- Phương thức 1:

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14).

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

15(*)

Sư phạm Ngữ văn

7140217

- Phương thức 1:

Văn, Sử, Địa (C00);

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01);

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14).

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)

Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Sử - Địa)

7140218

- Phương thức 1:

Văn, Sử, Địa (C00);

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14);

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15).

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12

20(*)

Công nghệ thông tin

7480201

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.

30

Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch)

7220201

30

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)

7310630

30

Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm)

7440112

40

Sinh học (Chuyên ngành Sinh học ứng dụng)

7420101

40

Vật lý học (Chuyên ngành Vật lý điện tử)

7440102

40

Văn học

7229030

40

Các ngành trình độ cao đẳng

 

165

Sư phạm Âm nhạc

(Chuyên ngành Âm nhạc – Công tác Đội)

51140221

- Phương thức 1:

Toán,Văn, Năng khiếu Âm nhạc;

Văn, Sử, Năng khiếu Âm nhạc;

Văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Âm nhạc;

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12 và Năng khiếu Âm nhạc

20(*)

Sư phạm Mỹ thuật

(Chuyên ngành Mỹ thuật – Công tác Đội)

51140222

- Phương thức 1:

Toán,Văn, Năng khiếu Mỹ thuật;

Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu Mỹ thuật;

Toán, Lý, Năng khiếu Mỹ thuật;

Văn, Lý, Năng khiếu Mỹ thuật

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12 và Năng khiếu Mỹ thuật

20(*)

Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y)

6620119

- Phương thức 2: ĐTB năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm)

25

Lâm nghiệp

6620201

30

Kế toán

6340301

20

Quản trị kinh doanh

6340404

20

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

30

(*)  Các ngành đào tạo giáo viên xét tuyển theo cả hai phương thức. Chỉ tiêu dành cho Phương thức 1 (xét tuyển kết quả THPT quốc gia) là 70% vàPhương thức 2 (xét tuyển ĐTB năm lớp   12) là 30%. Trong trường hợp số thí sinh đăng ký  Phương thức 1 (hoặc 2)  vượt chỉ tiêu, nhưng số thí sinh đăng ký ở Phương thức 2 (hoặc 1)  ít hơn chỉ tiêu, thì ngoài chỉ tiêu dành cho   Phương thức 1 (hoặc 2)  sẽ lấy thêm số chỉ tiêu còn thừa ở Phương thức 2 (hoặc 1). 

* Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Các quy định khác theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

* Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng khối ngành I (đào tạo giáo viên), tuyển thí sinh hộ khẩu ngoài tỉnh Phú Yên tối đa 18% chỉ tiêu.

* Phương thức tuyển sinh:

- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia.

- Phương thức 2: Xét tuyển ĐTB năm lớp 12.

* Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Đối với Phương thức 1:

+ Điểm nhận hồ sơ trình độ đại học: 17;

+ Điểm nhận hồ sơtrình độ cao đẳng: 15.

- Đối với Phương thức 2:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành không thuộc khối ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học phải có ĐTB năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật trình độ cao đẳng phải có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

* Dự thi năng khiếu:

Thí sinh dự thi năng khiếu đối với các ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật:

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày 04/8/2018 đến ngày 14/8/2018. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Phú Yên hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Để đăng ký dự thi năng khiếu thí sinh tải mẫu Phiếu đăng ký trên website của Trường Đại học Phú Yên tại địa chỉ: www.pyu.edu.vn.

- Hồ sơ thi năng khiếu bao gồm: phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm của Trường Đại học Phú Yên); 2 tấm hình 3x4 (mới chụp trong vòng 3 tháng); 1 bản photo giấy CMND; 2 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận (địa chỉ của thí sinh).

- Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ.

- Ngày thi năng khiếu: dự kiến ngày 18/8/2018. Thí sinh có mặt tại Trường Đại học Phú Yên lúc 8 giờ 00 ngày 18/8/2018 để làm thủ tục và dự thi.

- Năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật (cao đẳng): thi Trang trí và Hình họa.

- Năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc (cao đẳng): thi Thẩm âm, Tiết tấu và Hát

* Thông tin hỗ trợ đăng ký xét tuyển:

Điện thoại liên hệ Phòng Đào tạo:

(0257) 3843.119, 0963725060, (0257) 3824.446, (0257) 3843.118, (0257) 3843.139.

Website: www.pyu.edu.vn. Email: tuyensinhdhpy@pyu.edu.vn

Facebook: Facebook.com/DHPY.PYU

2.  Đăng ký xét tuyển

- Thời gian đăng ký xét tuyển theo điểm trung bình năm lớp 12:  Từ ngày 04/8/2018 đến hết ngày 14/8/2018.

- Thời gian đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:   Từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 23/8/2018.

-  Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:  

+  Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Phú Yên);

        thí sinh có thể tải mẫu tại đây: mẫu đơn xét đợt 2.  

+  01 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận để  Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển cho thí sinh.  

       Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được gởi qua bưu điện theo đường chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên: số 18 Trần Phú, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]