Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Trường ĐH Quốc tế không tổ chức kỳ thi ĐGNL năm 2021

23/06/2021
 
Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và
kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Công văn số 371/ĐHQT-ĐTĐH ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc điều chỉnh phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh đại học của trường Đại học Quốc tế năm 2021 được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận theo văn bản số 985/ĐHQG-ĐH ngày 22 tháng 6 năm 2021.

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) thông báo không tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2021 của Trường ĐHQT, đồng thời điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường ĐHQT, cụ thể như sau:

1. Thay thế phương thức “Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực do Trường Đại học Quốc tế tổ chức năm 2021” (Phương thức 4) bằng phương thức “Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập Trung học phổ thông (THPT) và kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021”.

Đối tượng, điều kiện đăng ký và nguyên tắc xét tuyển cho phương thức thay thế này như sau:

a) Đối tượng xét tuyển: thí sinh học tại các trường THPT trên toàn quốc và dự kiến tốt nghiệp THPT trong năm 2021.

b) Điều kiện đăng ký xét tuyển:

– Thí sinh dự kiến tốt nghiệp THPT năm 2021;

– Điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 6,5 điểm;

– Tổng điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 20 điểm (không tính điểm cộng ưu tiên).

– Đối với tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT sẽ được quy đổi thành điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, cách quy đổi như sau:

Chứng chỉ IELTS Academic
Chứng chỉ TOEFL iBT
Điểm quy đổi
≥ 6.0
60 – 78
10
5.5
46 – 59
8,5
5.0
35 – 45
7,5
≤ 4.5
 
Không quy đổi

c) Nguyên tắc xét tuyển:

– Điểm xét tuyển = (Tổng điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển + Tổng điểm thi THPT 2021 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có).

– Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu từng ngành. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ là điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL iBT của thí sinh.

– Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh chỉ trúng tuyển 01 nguyện vọng cao nhất.

d) Thời điểm đăng ký xét tuyển theo phương thức mới:

Dự kiến: 07/7/2021 đến 17/7/2021.

2. Điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh của các phương thức tại Đề án tuyển sinh năm 2021 như sau:

Phương thức
Nội dung phương thức
Chỉ tiêu đã công bố
Chỉ tiêu sau điều chỉnh
1
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
40% – 60%
50% – 80%
2
Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM
5% – 15%
5% – 15%
3
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
1%
1%
4
(Trước đây)
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi KTNL của trường ĐHQT năm 2021
20% – 50%
Không thực hiện
4
(Đề nghị thay thế)
Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Không có
10% – 20%
5
Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế hoặc tốt nghiệp THPT nước ngoài
5% – 10%
5% – 10%
6
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021
10% – 30%
10% – 30%

Trên cơ sở các nội dung điều chỉnh này, Trường ĐHQT đã xây dựng mới Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 và đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường tại địa chỉ: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/ để thông tin đến các thí sinh được biết và thực hiện theo quy định.

Riêng đối với các thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi ĐGNL của Trường ĐHQT, nhà trường sẽ gửi thông báo trực tiếp đến từng thí sinh về việc không tổ chức kỳ thi, giới thiệu phương thức thay thế, hướng dẫn đăng ký chuyển đổi sang phương thức thay thế (nếu có nguyện vọng) và thực hiện hoàn trả lệ phí thi theo đúng quy định. 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]