Cao đẳng » Đào tạo Sư phạm

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Mã trường : CM2

Địa chỉ: Đồng Đế - Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3835081

Website: sptwnt.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.       

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;   

TT

Ngành học

Phương thức tuyển sinh

I

Phương thức xét tuyển điểm văn hóa kết hợp thi tuyển năng khiếu

1

Giáo dục Mầm non.

a. Phương án 1: Xét kết quả điểm văn hóa kỳ thi THPT quốc gia và thi tuyển năng khiếu (dự kiến dành 85% chỉ tiêu)

b. Phương án 2: Xét kết quả học bạ lớp 12 và thi tuyển năng khiếu (dự kiến dành 15% chỉ tiêu).

2

Giáo dục Đặc biệt.

3

Giáo dục Thể chất.

4

Sư phạm Âm nhạc. 

II

Phương thức xét tuyển

5

 

 

Sư phạm Tiếng Anh

 

 

a. Phương án 1: Xét kết quả tổ hợp môn thi văn hóa kỳ thi THPT quốc gia (dự kiến dành 50% chỉ tiêu)

b. Phương án 2: Xét kết quả tổ hợp các môn văn hóa học bạ lớp 12 (dự kiến dành 50% chỉ tiêu)

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

TT

Ngành đào tạo

Tổng chỉ tiêu

Theo kết quả thi THPT quốc gia

Theo học bạ THPT

1

Giáo dục Mầm non.

566

480

86

2

Giáo dục Đặc biệt.

113

95

18

3

Giáo dục Thể chất.

118

59

59

4

Sư phạm Âm nhạc. 

138

69

69

5

Sư phạm Tiếng Anh

118

59

59

 

Tổng

1053

762

291

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

5.1 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Tổ hợp các bài thi/môn thi THPT quốc gia phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Kết quả học lực lớp 12 (đối với thí sinh sử dụng phƣơng án xét tuyển tổ hợp các môn văn hóa hoặc điểm trung bình học bạ lớp 12):

+ Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm tiếng Anh đạt loại Khá trở lên.

+ Ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc đạt loại Trung bình trở lên.

- Kết quả các môn thi năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên.

5.2 Điều kiện nhận ĐKXT:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT ;

- Nộp đủ hồ sơ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đảm bảo thời gian theo quy định của Nhà trường

- Xét tuyển theo tỷ lệ và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của Trường

6. Các thông tin cần thiết để thí sinh ĐKXT:

Mã ngành

Ngành học

Tổ hợp môn xét tuyển

Tiêu chí

51140201

GD Mầm non.

Mã tổ hợp điểm thi THPT QG:

-GDMN: M01, M09

-GDĐB: M01, M09

-GDTC: T01

-SPAN: N00, N01

Mã tổ hợp môn văn hóa học bạ lớp 12:

-GDMN,GDĐB: HBM

-GDTC: HBT

-SPAN: HBN

- Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu của từng ngành. Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự ưu tiên là:  

- Thí sinh có tổng điểm thi năng khiếu cao hơn.  

- Thí sinh thuộc diện chính sách xã hội.

+ Không tuyển thísinh dị tật , dị dạng; không có khả năng tham gia vận động.

+ Ngành GDTC tuyển thí sinh Nam có chiều cao từ 1,55 mét; Nữ có chiều cao từ 1,50 mét trở lên.

51140203

GD Đặc biệt.

51140206

GD Thể chất.

51140221

 

 

 

 

 

SP Âm nhạc.

 

 

 

 

 

51140231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã tổ hợp điểm thi THPT QG:

D01, D15, D66, D78

 

 

 

 

 

- Điểm chênh lệch giữa mã tổ hợp môn khối thi truyền thống (D01) và mã tổ hợp môn các khối còn lại là 0,5 điểm.

- Lấy điểm từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu của tổ hợp (35% chỉ tiêu dành cho mã tổ hợp môn khối thi truyền thống; 15% chỉ tiêu dành cho mã tổ hợp môn khối thi còn lại). Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự ƣu tiên là:  

- Thí sinh có điểm bài thi môn tiếng Anh cao hơn.  

- Thí sinh có điểm bài thi môn Ngữ Văn cao hơn

Mã tổ hợp môn văn hóa học bạ lớp 12:

HBA

 

 

Lấy điểm từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh có điểm bằng nhau thì thứ tự ƣu tiên là:  

- Thí sinh có điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 cao hơn  

- Thí sinh có điểm trung bình môn Ngữ Văn lớp 12 cao hơn

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Thời gian:

a. Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc:

1. Đợt 1: Nhận hồ sơ: Từ 01/4/2018 – 30/6/2018

Đón tiếp: Sáng 05/7/2018

Thi tuyển : 06-07/7/2018

2. Thi tuyển sinh bổ sung đợt 1: (nếu đơṭ 1 tuyển chưa đủ chỉ tiêu)

Nhận hồ sơ: Từ 10/7/2018 – 10/8/2018

Đón tiếp: Chiều 13/8/2018

Thi tuyển : Ngày 14-15/8/2018 3.

Thi tuyển sinh bổ sung đợt 2: (nếu thi tuyển sinh bổ sung đơṭ 1 chưa đủ chỉ tiêu)

Nhận hồ sơ: Từ 16/8/2018 – 06/9/2018

Đón tiếp: Sáng 08/9/2018

Thi tuyển : Chiều 08/9/2018 4.

Thi tuyển sinh bổ sung đợt 3: (nếu thi tuyển sinh bổ sung đơṭ 2 chưa đủ chỉ tiêu)

Nhận hồ sơ: Từ 12/9/2018 – 05/10/2018

Đón tiếp: Sáng 08/10/2018

Thi tuyển : Chiều 08/10/2018

b. Ngành sư phạm tiếng Anh:

b.1. Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia

Đợt 1: Từ 01-20/4/2018

Tuyển BS đợt 1: Từ 17-27/8/2018

Tuyển BS đợt 2: Từ 13-21/9/2018

Tuyển BS đợt 3: Từ 10-17/10/2018

b.2. Xét tuyển học bạ lớp 12: Thí sinh gửi phiếu ĐKXT và bản photo công chứng học bạ THPT:

+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2018 – trước 17h00 ngày 16/8/2018

+ Tuyển bổ sung đợt 1: Từ ngày 17/8/2018 – trước 17h00 ngày 12/9/2018

+ Tuyển bổ sung đợt 2: Từ ngày 13/9/2018 – trước 17h00 ngày 09/10/2018

+ Tuyển bổ sung đợt 3: Từ ngày 10/10/2018 – trước 17h00 ngày 01/11/2018

7.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển:

a. Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc:

- Thí sinh có thể nộp qua bƣu điện, hoặc nộp trực tiếp tại Trường.

- Hồ sơ gồm:

+ Phiếu Đăng ký dự thi (ĐKDT) (mua tại Trường hoặc tải mẫu hồ sơ tại website www.sptwnt.edu.vn -> thông tin tuyển sinh -> hồ sơ, biểu mẫu);

+ Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhâṇ (GCN) tốt nghiệp THPT tạm thời (hoặc GCN kết quả thi THPT)

+ Bản sao công chứng hoc̣ ba ̣THPT (thí sinh có thể nộp bổ sung ngay sau khi có học bạ THPT);

+ 02 ảnh 4x6 cm và 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên , điạ chỉ , số điện thoại liên lac̣ của thí sinh.

b. Ngành sư phạm tiếng Anh

- Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến, nộp qua bƣu điện, hoặc nộp trực tiếp tại Trường. - Hồ sơ gồm:

+ Phiếu ĐKXT (thí sinh tải mẫu hồ sơ tại website www.sptwnt.edu.vn

+ Bản photo công chứng giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia)

+ Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhâṇ tốt nghiệp THPT tạm thời, bản sao công chứng học bạ THPT (thí sinh xét tuyển theo học bạ THPT).

Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang Đồng Đế, Nha Trang, Khánh Hòa - Điện thoại: 0258.3835081

7.3. Điều kiện xét tuyển/thi tuyển:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT ;

- Nộp đủ hồ sơ, lệ phí theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo quy định của Trường.

- Đáp ứng yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tại khoản 5

7.4. Tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo:

Ngành GD Mầm non, GD Đặc biệt:

1. M01: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

2. M09: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

3. HBM: Điểm Trung bình (ĐTB) các môn học lớp 12, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 Trong đó:

+ Năng khiếu 1: Kể chuyện - Đọc diễn cảm

+ Năng khiếu 2: Hát – Múa

Ngành GD Thể chất:

1. T01: Toán, Năng khiếu TDTT1, Năng khiếu TDTT2

2. HBT: ĐTB các môn học lớp 12, Năng khiếu TDTT1, Năng khiếu TDTT2

Trong đó:

+ Năng khiếu TDTT1: Chạy 30 - 60 mét

+ Năng khiếu TDTT2: Bật xa.

Ngành SP Âm nhạc:

1. N00: Ngữ văn, Năng khiếu ÂN 1, Năng khiếu ÂN 2

2. N01: Toán, Năng khiếu ÂN 1, Năng khiếu ÂN 2

3. HBN: ĐTB các môn học lớp 12, Năng khiếu ÂN 1, Năng khiếu ÂN 2 Trong đó:

+ Năng khiếu ÂN 1: Đàn - Hát

+ Năng khiếu ÂN 2: Thẩm âm – Tiết tấu

Ngành SP Tiếng Anh:

* Mã tổ hợp điểm thi THPT quốc gia:

1. D01: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán

2. D15: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Địa lý

3. D66: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Giáo dục công dân

4. D78: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Khoa học xã hội

* Mã tổ hợp điểm học bạ lớp 12:

1. HBA1: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Toán

2. HBA2: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Địa lý

3. HBA3: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Giáo dục công dân

4. HBA4: Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử

8. Chính sách ưu tiên: Điều kiện xét tuyển thẳng và điều kiện ƣu tiên xét tuyển vào các ngành học: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Lệ phí :

- Xét tuyển (ngành SP tiếng Anh) : 30.000 đồng/nguyện vọng (ba mươi nghìn đồng, áp dụng cho tất cả các nguyện vọng)

- Thi tuyển (các ngành thi tuyển năng khiếu): 300.000 đồng/hồ sơ (Ba trăm nghìn đồng)

10. Học phí: Ngành sư phạm không thu học phí.

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm:

* Các ngành: GDMN, GDĐB, GDTC, SPAN:

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ ngày 14- 15/8/2018

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Ngày 08/9/2018

- Tuyển sinh bổ sung đợt 3: Ngày 08/10/2018

* Ngành SP Tiếng Anh:

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ 17/8/2018 – trước 17h00 12/9/2018

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ 13/9/2018 – trước 17h00 09/10/2018

- Tuyển sinh bổ sung đợt 3: Từ 10/10/2018 – trước 17h00 01/11/2018

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]