Cao đẳng » Đào tạo Sư phạm

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Trường Cao đẳng sư phạm nghệ An

Mã trường: C29

Trụ sở chính (cơ sở 1): Số 389, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An;

Cơ sở 2: đường Hồ Sỹ Dương, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 857070

Website: http://cdspna.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Về trình độ:

+ Hệ chính quy: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (tại thời điểm xét tuyển).

  + Hệ liên thông chính quy: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm các ngành tương

ứng (tại thời điểm xét tuyển).

- Về sức khỏe: Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định tại Thông tư Liên bộ ĐHTHCN và Dạy nghề - Bộ Y tế số 10/TTLB ngày 18/8/1989 và Hướng dẫn số 2445/TS-QLHS của Bộ GD-ĐT ngày 20/8/1990.

2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trên cả nước (chỉ tiêu được cấp ngân sách đào tạo chỉ dành riêng cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An).

3. Phương thức tuyển sinh:

3.1. Hệ Cao đẳng chính quy:

3.1.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng từng ngành.

3.1.2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp thi môn Năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non).

3.1.3. Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT của các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển tương ứng từng ngành (riêng ngành Giáo dục Mầm non kết hợp điểm thi môn Năng khiếu).

Ghi chú: Trường CĐSP Nghệ An tổ chức thi môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non để lấy kết quả chung cho tất cả các phương thức xét tuyển (Đợt 1: Từ ngày 30/6/2018 đến ngày 02/7/2018; Các đợt bổ sung: Trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung).

3.2. Hệ Cao đẳng Liên thông chính quy:

Trường tổ chức thi và lấy kết quả Kỳ thi tuyển sinh Liên thông 2018 để xét tuyển.

3.3. Hệ Trung cấp chính quy:

Xét tuyển theo kết quả học tập THPT được ghi trong học bạ (môn Năng khiếu ngành Sư phạm Mầm non do Trường tổ chức thi).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh (Dự kiến)

 

TT

 

Tên ngành

 

Mã ngành

 

Chỉ tiêu

Trong đó

Xét theo kết quả thi THPT

Q.gia 2018

Xét học bạ THPT

Trường tổ chức thi tuyển

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

450

360

90

 

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

150

120

30

 

3

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

25

20

5

 

4

Sư phạm Toán học

51140209

15

12

3

 

5

Sư phạm Sinh học

51140213

15

12

3

 

6

Sư phạm Ngữ văn

51140217

15

12

3

 

 

Tổng chỉ tiêu

 

670

 

 

 

HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

90

 

 

90

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

30

 

 

30

 

Tổng chỉ tiêu

 

120

 

 

 

III. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

 

 

 

1

Sư phạm Mầm non

42140201

200

 

200

 

2

Sư phạm Tiểu học

42140202

50

 

50

 

 

Tổng chỉ tiêu

 

250

 

 

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

5.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018:

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.

5.2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp thi môn Năng khiếu:

Áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.

5.3. Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT:

Học lực lớp 12: Loại Khá trở lên.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

6.1. Các ngành tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển, thi tuyển:

Mã trường

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển

Điểm lệch

C29

I. Hệ Cao đẳng chính quy

Giáo dục Mầm non

51140201

- Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00)

 

Giáo dục Tiểu học

51140202

- Toán, Vật lý, Hoá học (A00);

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01);

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00);

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

0

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

 

Sư phạm Toán học

51140209

- Toán, Vật lý, Hoá học (A00);

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

0

Sư phạm Sinh học

51140213

- Toán, Hoá học, Sinh học (B00)

 

Sư phạm Ngữ văn

51140217

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

 

II. Hệ Cao đẳng liên thông chính quy

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán và PP hình thành biểu tượng toán học, Tâm lý học MN, PP cho trẻ làm quen TPVH

 

Giáo dục Tiểu học

51140202

Tiếng Việt, Giáo dục học, PPDH Toán

 

III. Hệ Trung cấp chính quy

Sư phạm Mầm non

42140201

 Toán 12, Ngữ văn 12, Năng khiếu

 

Sư phạm Tiểu học

42140202

Toán 12, Ngữ văn 12, TBC 12

 

Ghi chú: Đối với hệ Cao đẳng chính quy xét tuyển học bạ THPT thì kết quả các môn theo tổ hợp môn xét tuyển được lấy ở lớp 12.

6.2. Điểm lệch giữa các tổ hợp xét tuyển: Không.

6.3. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển xét tuyển: Không.

6.4. Kết quả miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, bảo lưu:

Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ và kết quả bảo lưu của những năm trước để xét tuyển.

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Địa chỉ, hình thức thu nhận hồ sơ và tra cứu thông tin:

- Địa chỉ: Bộ phận thu nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh, Nhà B1, Cơ sở 1, Trường CĐSP Nghệ An. Địa chỉ: Số 389, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Hình thức thu nhận: Nạp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

- Thông tin chi tiết, mẫu hồ sơ: website: http://cdspna.edu.vn (mục Tuyển sinh)

7.2. Thời gian thu nhận hồ sơ:

7.2.1. Hệ Cao đẳng chính quy:

- Thời gian thu nhận hồ Đăng ký dự thi (ĐKDT) môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (đối với tất cả các phương thức tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy) (Đợt 1): Từ ngày 10/5/2018 đến ngày 20/6/2018.

- Thời gian thu nhận hồ sơ Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo phương thức Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (Đợt 1): Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thu nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT (Đợt 1): Từ ngày 10/5/2018 đến ngày 10/7/2018.

7.2.2. Hệ cao đẳng liên thông chính quy: Từ ngày 20/5/2018 đến ngày 10/7/2018.

7.2.3. Hệ Trung cấp chính quy (Đợt 1): Từ 01/7/2018 đến 10/8/2018.

7.3. Lịch thi:

- Thi Năng khiếu hệ Cao đẳng chính quy, ngành Giáo dục Mầm non (Đợt 1): Từ ngày 30/6/2018 đến ngày 02/7/2018.

- Lịch thi Cao đẳng liên thông chính quy: Ngày 21 và 22/7/2018.

- Lịch thi Năng khiếu hệ Trung cấp chính quy, ngành Sư phạm Mầm non (Đợt 1): Ngày 25 và 26/8/2018.

7.4. Điều kiện xét tuyển:

7.4.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 theo tổ hợp môn thi thuộc ngành xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD-ĐT quy định.

- Điểm các môn thi trong tổ hợp không nhân hệ số.

7.4.2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp thi môn Năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non):

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018  của 2 môn Toán, Ngữ văn và điểm thi môn Năng khiếu do Trường tổ chức với tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD-ĐT quy định.

- Điểm các môn thi trong tổ hợp không nhân hệ số.

7.4.3. Xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

- Học lực lớp 12: Khá trở lên.

- Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

   + Điểm môn 1, Điểm môn 2, Điểm môn 3: Là điểm tổng kết môn học của lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển.

   + Điểm ưu tiên: Theo quy định tại quy chế tuyển sinh hiện hành.

7.5. Nguyên tắc xét tuyển:

Lấy tổng điểm (đã cộng ưu tiên) từ cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu của từng ngành theo từng phương thức tuyển sinh.

8. Chính sách ưu tiên:

- Xét tuyển thẳng: Không.

- Ưu tiên xét tuyển: Không.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

- Lệ phí xét tuyển (theo tất cả các phương thức tuyển sinh): Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

- Lệ phí dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (cao đẳng chính quy): 250.000đ

- Lệ phí thi tuyển sinh liên thông (cao đẳng liên thông chính quy): 110.000đ.

- Lệ phí dự thi năng khiếu ngành Sư phạm Mầm non (trung cấp chính quy): 230.000đ

10. Học phí với sinh viên chính quy (áp dụng đối với học sinh, sinh viên tự túc kinh phí đào tạo):

10.1 Mức thu học phí:

- Mức học phí năm học 2018-2019:

            + Cao đẳng: 610.000đồng/người/tháng

            + Trung cấp: 530.000 đồng/người/tháng

- Mức học phí từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022:

                                                                           Đơn vị tính: 1.000 đồng/người/tháng

TT

Hệ đào tạo

Năm học

2019-2020

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

1

Cao đẳng

670

740

820

2

Trung cấp

580

650

700

10.2  Mức thu theo tín chỉ: Căn cứ vào chương trình đào tạo hiện nay của nhà trường, nhà trường sẽ quy đổi để thu học phí theo tín chỉ trên cơ sở tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh trong năm

* Tuyển sinh bổ sung đợt 1:

a) Hệ cao đẳng chính quy: Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 05/9/2018

b) Hệ trung cấp chính quy: Từ ngày 28/8/2018 đến ngày 15/9/2018

* Tuyển sinh bổ sung đợt 2:

a) Hệ cao đẳng chính quy: Từ ngày 07/9/2018 đến ngày 20/9/2018

b) Hệ trung cấp chính quy: Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 10/10/2018

* Tuyển sinh bổ sung đợt 3:

a) Hệ cao đẳng chính quy: Từ ngày 22/9/2018 đến ngày 15/10/2018

b) Hệ trung cấp chính quy: Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 05/11/2018

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]