Cao đẳng » Đào tạo Sư phạm

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

 CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH

Mã trường: C46

Địa chỉ: Hẻm 2, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, Tp. Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3826478

Website: cdsptayninh.edu.vn

Email: cdsp.tayninh@moet.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Công dân có hộ khẩu trong tỉnh Tây Ninh

2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trong tỉnh Tây Ninh

3. Phương thức tuyển sinh:

Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 kết hợp với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học bạ 12). Trong đó:

+ Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: 80%

+ Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học bạ 12): 20%

Riêng ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mầm non thi tuyển môn Năng khiếu theo quy định của trường.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành

Chỉ tiêu

Phương thức tuyển sinh

Trình độ đào tạo

1

Sư phạm Âm nhạc

40

+ Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT QG: 80%

+ Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học bạ 12): 20%

+ Môn Năng khiếu thi tuyển theo quy định của trường

Cao đẳng sư phạm

2

Sư phạm Mỹ thuật

40

3

Giáo dục Tiểu học

40

4

Giáo dục Mầm non

120

5

Sư phạm Mầm non

40

Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học bạ 12): 100%

Trung cấp sư phạm

Cộng

280

 

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường: Theo Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Điều kiện nhận ĐKXT:

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

- Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Thí sinh có đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường chỉ nhận ĐKXT ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mầm non khi thí sinh có tham dự thi tuyển Năng khiếu tại trường.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã trường: C46

- Mã ngành, tên ngành, tổ hợp xét tuyển:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

1

51140221

Sư phạm Âm nhạc

N00

2

51140222

Sư phạm Mỹ thuật

H01, H06, H08

3

51140202

Giáo dục Tiểu học

A00, A01, D01, C00

4

51140201

Giáo dục Mầm non

M00

5

42140201

Sư phạm Mầm non

M00

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật, tổ hợp gốc là tổ hợp môn xét tuyển 1 (H01); ngành Giáo dục Tiểu học, tổ hợp gốc là tổ hợp môn xét tuyển 1 (A00). Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp khác với tổ hợp gốc là 0,25 điểm.

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển và các quy định khác không trái với quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

7. Tổ chức tuyển sinh:

Theo Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng môn Năng khiếu các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Mầm non, trường dự kiến tổ chức thi tuyển vào khoảng từ 03/7/2019 đến 07/7/2019.

8. Chính sách ưu tiên: Tổ chức tuyển thẳng; tổ chức ưu tiên xét tuyển;…

Theo Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển:

Theo Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Không

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ 12/8 đến 21/8/2019

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ 04/9 đến 11/9/2019

- Tuyển sinh bổ sung đợt 3: Từ 23/9 đến 27/9/2019

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]