Cao đẳng » Đào tạo Sư phạm

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019

******

- Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ GIANG.

- Mã trường: C05

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 16 – Phường Nguyễn Trãi – TP. Hà Giang – Tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 0219.3863.110

- Website:  http://cdsphagiang.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/ 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

2. Phạm vi tuyển sinh: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang

3. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường tiến hành đồng thời các phương thức tuyển sinh sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Phương thức 3: Xét tuyển theo học bạ dựa vào kết quả học tập lớp 12.

- Phương thức 4: Thi tuyển

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 80, trong đó

- Ngành Giáo dục Mầm non: 50 chỉ tiêu (Phương thức 1: 02 , Phương thức 2: 10, Phương thức 3: 19, Phương thức 4: 19)

- Ngành Giáo dục Tiểu học: 30 chỉ tiêu (Phương thức 1: 02 , Phương thức 2: 05, Phương thức 3: 11, Phương thức 4: 12)

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

  + Đối với phương thức 2 (xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

  + Đối với phương thức 3 (xét tuyển theo học bạ dựa vào kết quả học tập lớp 12)

   * Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại đạt từ khá trở lên

   * Học lực lớp 12 xếp loại đạt từ khá trở lên.

   * Điểm trung bình cộng các môn văn hóa của năm lớp 12 theo tổ hợp các môn xét tuyển đạt 6.5 trở lên.

   + Đối với phương thức 4 (Thi tuyển)

   * Hanh kiểm lớp 12 xếp loại đạt từ khá trở lên

   * Học lực lớp 12 xếp loại đạt từ trung bình trở lên.

   * Điểm của từng môn dự thi đạt từ 5,0 điểm trở lên.

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định trong Đề án này.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã số trường: C05

- Mã số ngành, tổ hợp môn xét tuyển (áp dụng cho Phương thức 2 và 3)

TT

Ngành tuyển sinh

Mã số ngành

Mã tổ hợp môn

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Giáo dục Mầm non

51140201

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C19

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

C14

Ngữ văn, Toán, GDCD

C20

Ngữ văn, Địa lý, GDCD

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C19

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

C14

Ngữ văn, Toán, GDCD

C20

Ngữ văn, Địa lý, GDCD

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: 0

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Khi các thí sinh có cùng điểm xét tuyển, sử dụng các tiêu chí phụ như sau

+ Tiêu chí phụ 1: Điểm trung bình chung học tập cả năm lớp 12

(Tiêu chí phụ 1 dùng để xét cho những thí sinh có tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu xét tuyển)

+ Tiêu chí phụ 2: Kết quả xếp loại hạnh kiểm lớp 12

(Tiêu chí phụ 2 dùng để xét cho những thí sinh có điểm trung bình chung học tập cả năm lớp 12 bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh)

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển

- Đối với phương thức 1,2

+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

+ Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

-  Đối với phương thức 3 (xét tuyển theo học bạ dựa vào kết quả học tập lớp 12)

+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

 + Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh có thể nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng ĐT&QLKH Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang - Tổ 16 - Phường Nguyễn Trãi - TP. Hà Giang - Tỉnh Hà Giang.

-  Đối với phương thức 4 (thi tuyển)

 + Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển: Từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 15/7/2019.

 + Hình thức nhận đăng ký thi tuyển: Thí sinh có thể nộp Hồ sơ đăng ký thi tuyển trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng ĐT&QLKH Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang - Tổ 16 - Phường Nguyễn Trãi - TP. Hà Giang - Tỉnh Hà Giang.

+ Môn thi: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân.

+ Hình thức thi: Tự luận

+ Thời gian thi: Từ ngày 22 đến 24 tháng 7 năm 2019

Ghi chú:

* Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non: Nhà trường tổ chức sơ tuyển năng khiếu (Đọc diễn cảm và Hát) sau khi đạt điểm trúng tuyển.

* Nhà trường thực hiện tổ chức thi tuyển khi đủ số lượng thí sinh đăng ký dự thi tối thiểu là 20 TS/ngành.

7.2  Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển

+  Đáp ứng đầy đủ  điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được quy định trong Đề án này.

+  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định.

7.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển

+ Đối với Phương thức 2 (xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia)

Để xét tuyển đợt 1 thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cùng với Hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia kèm theo lệ phí ĐKXT theo quy định của Sở GD&ĐT. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT theo Quy định của trường (sẽ được thể hiện trong Thông báo xét tuyển sinh bổ sung của Nhà trường)

+ Đối với Phương thức 3 (xét tuyển theo học bạ dựa vào kết quả học tập lớp 12)

* Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang (Mẫu 01. Có kèm theo).

* Học bạ THPT/BTTHPT (bản phô tô công chứng).

* Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019 hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 (bản phô tô công chứng).

* Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định (nếu có).

* Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển/ thi tuyển.

+ Đối với Phương thức 4 (thi tuyển)

* Phiếu đăng ký thi tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang (Mẫu 02. Có kèm theo).

* Học bạ THPT/BTTHPT (bản phô tô công chứng).

* Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019.

* Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định (nếu có).

* Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển/ thi tuyển.

Ghi chú: Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019, khi đến dự thi thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản phô tô công chứng).

7.4. Nguyên tắc xét tuyển/thi tuyển

+ Thí sinh phải có đủ các điều kiện xét tuyển/thi tuyển được quy định trong Đề án này

+ Thí sinh được đăng ký xét tuyển/thi tuyển vào tất cả các ngành tuyển sinh của Nhà trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Việc xét tuyển/thi tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

+ Điểm xét tuyển/thi tuyển

* Đối với Phương thức 2: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

* Đối với Phương thức 3: Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GD&ĐT).

ĐXT = TĐT + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển 

TĐT: Tổng điểm các môn xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3

(Điểm môn 1,  Điểm môn 2,  Điểm môn 3 là Trung bình điểm tổng kết năm học các môn văn hóa của năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.)

ĐUT:  Điểm ưu tiên = (ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng)

* Đối với Phương thức 4: Tổng điểm 3 môn thi + điểm ưu tiên (nếu có).

+ Điểm trúng tuyển là điểm xét tuyển/thi tuyển được lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển/thi tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển của Đề án này.

+ Sau khi xét tuyển/thi tuyển mỗi đợt nếu chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Thí sinh trúng tuyển phải nhập học trong thời hạn quy định theo Quy chế tuyển sinh. Quá thời hạn này thí sinh không nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển tiếp theo.

-  Về xét tuyển thẳng đối với đối tượng thuộc điểm i khoản 2 điều 7 (đối tượng 30a) và ưu tiên xét tuyển đối với các đối tượng thuộc khoản 2, khoản 3 điều 7  của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

+ Ngành xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Ngành Giáo dục Tiểu học (mã ngành C140202), ngành Giáo dục Mầm non (mã ngành 51140201).

+ Chỉ tiêu: 5% tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng chính quy (04 SV).

+ Tiêu chí xét tuyển thẳng

. Tiêu chí chính: Tổng điểm môn văn, môn toán cả năm  lớp 12.

. Tiêu chí phụ 1: Điểm trung bình chung học tập cả năm lớp 12

(Tiêu chí phụ 1 dùng để xét cho những thí sinh có tổng điểm môn văn, môn toán cả năm lớp 12 bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu xét tuyển)

. Tiêu chí phụ 2: Kết quả xếp loại hạnh kiểm lớp 12

 (Tiêu chí phụ 2 dùng để xét cho những thí sinh có điểm trung bình chung học tập cả năm lớp 12 bằng nhau  và vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh)

8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 0

10. Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc trong quá trình đăng ký xét tuyển:

 Địa chỉ website của trường: http://cdsphagiang.edu.vn

Thông tin trực hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

Hoàng Thị Giang

Phó hiệu trưởng

0219.360.6868

hoangthigiang.cdsphg@gmail.com

Ngạc Giang Hội

Phó hiệu trưởng

098.6097.515

hoi.cdsp@gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trưởng phòng ĐT&QLKH

098.6852.002

lancdhg@gmail.com

Nguyễn Thành Liêm

Cán bộ phòng ĐT&QLKH

097.2990.900

nguyenthanhliem@cdsphagiang.edu.vn

Nguyễn Văn Duy

Cán bộ phòng ĐT&QLKH

098.6727.323

duy.cdhg@gmail.com

11. Các nội dung khác

- Hồ sơ nhập học

+ Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển do Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang cấp;

+ Học bạ THPT/BTTHPT (bản gốc để đối chiếu);

+ Giấy khai sinh (photo, công chứng);

+ Bằng tốt nghiệp THPT/BTTHPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019 hoặc Giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THPT/BTTHPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 (bản gốc để đối chiếu). Những thí sinh trúng tuyển mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp trung học để đối chiếu kiểm tra;

+ Bản sao có công chứng các loại giấy tờ ưu tiên để được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định (nếu có).

12. Thời gian tuyển sinh các đợt trong năm đối với phương thức 2, 3 (dự kiến)

- Tuyển sinh đợt 1: Từ ngày 12/7/2019 đến 31/7/2019

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ ngày 22/8/2019 đến 6/9/2019

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ ngày 25/9/2019 đến 30/9/2019

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]