Cao đẳng » Đào tạo Sư phạm

Trường Cao đẳng Sơn La

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019

******

- Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

- Mã trường: C14

- Địa chỉ: Số 310 đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123.874.546; 02123.874.544 

- Website: www.cdsonla.edu.vn

 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH SƯ PHẠM

1. Đối tượng tuyển sinh: 

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương trở lên

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Ngành Giáo dục Tiểu học – Trình độ cao đẳng

+ Chỉ tiêu: 90

+ Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Ngành Giáo dục Mầm non – Trình độ cao đẳng

+ Chỉ tiêu: 70

+ Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên; có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên; có kết quả trung bình cộng các môn xét tuyển đạt từ 6.5 trở lên

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non, điểm trung bình sơ tuyển các môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Tên trường: Cao đẳng Sơn La

- Mã trường: C14

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Môn sơ tuyển năng khiếu

1

Giáo dục Tiểu học

51140202

Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Không

2

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu

Hát, Kể chuyện và Đọc diễn cảm

- Trong trường hợp có 2 thí sinh đạt cùng điểm trung bình xét tuyển thì thứ tự ưu tiên xét tuyển theo kết quả học tập của các môn học theo thứ tự: Toán học, Vật lý, Hóa học (hoặc Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) đối với ngành Giáo dục Tiểu học; Năng khiếu, Ngữ văn, Toán học đối với ngành Giáo dục Mầm non

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/04/2019

- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 23/08/2019

- Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp tại phòng Công tác Học sinh – Sinh viên trường Cao đẳng Sơn La. Hoặc gửi hồ sơ theo đường Bưu điện theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Sơn La, số 310 đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Thí sinh tham gia sơ tuyển năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường khuyến khích thí sinh mặc trang phục áo dài hoặc trang phục truyền thống dân tộc

8. Chính sách ưu tiên: 

Thực hiện chính sách ưu tiên theo đối tượng, khu vực: quy định tại Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT, ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đôi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

- Hồ sơ xét tuyển vào trường: 30.000 đ/hồ sơ.

- Hồ sơ thi tuyển năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non): 300.000 đ/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu: Đọc, Kể chuyện diễn cảm và Hát).

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Miễn học phí

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]