Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Tỉ lệ “chọi năm 2011: Các trường ĐH thành viên của Đại học Huế

Khoa Luật, Khoa GD Thể chất, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế, ĐH Nông Lâm

chuyên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Hồ sơ ĐK

Tỉ lệ “chọi”

KHOA LUẬT

 

 

 

Luật

250

1664

6,66

Luật kinh tế

150

1003

6,69

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

 

 

- Sư phạm Thể chất - Giáo dục quốc phòng

100

427

4,27

- Giáo dục thể chất

150

404

2,69

KHOA DU LỊCH

 

 

 

Du lịch học

100

891

8,91

Quản trị kinh doanh

300

1131

3,77

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

 

 

- Sư phạm Tiếng Anh

250

846

3,38

- Sư phạm Tiếng Pháp

30

10

0,33

- Việt Nam học

40

72

1,80

- Quốc tế học

40

42

1,05

- Ngôn ngữ Anh

250

800

3,20

- Song ngữ Nga - Anh

30

10

0,33

- Ngôn ngữ Pháp

40

56

1,40

- Ngôn ngữ Trung quốc

80

151

1,89

- Ngôn ngữ Nhật  

100

265

2,65

- Ngôn ngữ Hàn quốc

40

103

2,58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

 

 

- Kinh tế

300

2367

7,89

- Quản trị kinh doanh

340

2973

8,74

- Kinh tế chính trị

50

378

7,56

- Kế toán

240

2282

9,51

- Tài chính - Ngân hàng

80

547

6,84

- Hệ thống thông tin kinh tế

150

763

5,09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 

 

- Công nghiệp và công trình nông thôn

40

129

3,23

- Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm

40

65

1,63

- Công nghệ thực phẩm

100

3009

30,09

- Khoa học cây trồng

80

367

4,59

- Bảo vệ thực vật

40

204

5,10

- Bảo quản chế biến nông sản

50

359

7,18

- Khoa học nghề vườn

30

51

1,70

- Lâm nghiệp

50

689

13,78

- Chăn nuôi – Thú y

100

622

6,22

- Thú y

50

304

6,08

- Nuôi trồng thuỷ sản

130

906

6,97

- Nông học

40

99

2,48

- Khuyến nông và phát triển nông thôn

50

419

8,38

- Quản lí tài nguyên rừng và môi trường

100

1670

16,70

- Chế biến lâm sản

30

127

4,23

- Khoa học đất

30

46

1,53

- Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

40

683

17,08

- Quản lí đất đai

170

1099

6,46

- Phát triển nông thôn

30

166

5,53

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]