THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại TP.HCM

-
KẾ HOẠC TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Trích Quyết định Số: 773/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của UBND Tp, Hồ Chí Minh)
*******
1. Tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông:
1.1. Tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông:
- Đối tượng: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện:
+ Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định).
+ Học sinh đạt các điều kiện: đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (Giải quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc đồng tổ chức; giải quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo cử dự thi).
- Học sinh thuộc đối tượng tuyên thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông gần nơi cư trú trên địa bàn Thành phố phù hợp năng lực và điều kiện học tập (ngoại trừ các trường trung học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông có lớp chuyên, các trường tiên tiến hội nhập).
Đối với học sinh đạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc các học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong chương trình Giáo dục phổ thông quốc gia được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường trung học phổ thông (ngoại trừ trường chuyên).
- Hồ sơ xét tuyển gồm: đơn xét tuyển thẳng và giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế hợp lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hoặc được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen (đối với các cuộc thi quốc tế).
- Lưu ý: các hồ sơ tuyển thẳng phải được nộp đúng thời gian quy định.
1.2. Tuyển sinh lớp 10 các trường công lập:
1.2.1. Đối tượng và phương thức tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định đều được tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.
- Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.
Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập (trừ Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
Chú ý:
+ Học sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng gần nơi cư trú. Tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ.
+ Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng và sau khi có kết quả trúng tuyển.
1.2.2. Chế độ ưu tiên:
a) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
b) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:
- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;
- Con thương binh mất sức lao động dưới 81 %;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %”.
c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:
- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
- Người dân tộc thiểu số;
Lưu ý: Các hồ sơ thuộc chế độ ưu tiên phải được nộp đúng thời gian quy định.
1.2.3. Môn thi, ngày thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm và điểm thi tuyển:
a) Môn thi:
Thi viết ba môn: Ngữ văn, ToánNgoại ngữ.
b) Ngày thi dự kiến: 11, 12 tháng 6 năm 2022.
c) Thời gian làm bài thi:
- Môn Ngữ văn, môn Toán: 120 phút/môn thi.
- Môn Ngoại ngữ: 90 phút.
d) Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:
- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.
- Hệ số điểm bài thi: Môn Toán, môn Ngữ văn và Ngoại ngữ đều có hệ số 1.
đ) Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm.
e) Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, căn cứ vào số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2.
Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 03 nguyện vọng mà học sinh đã đăng kí theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.
Các trường chỉ được nhận các học sinh trúng tuyển lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã xét duyệt.
Học sinh không đậu cả 3 nguyện vọng thì có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường tư thục hoặc tham gia các loại hình giáo dục, đào tạo khác.
1.2.4. Đề thi:
a) Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa được năng lực, trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.
b) Mỗi môn có đề thi chính thức và đề thi dự bị với mức độ tương đương về yêu cầu nội dung, thời gian làm bài. Mỗi đề thi phải có hướng dẫn chấm và biểu điểm kèm theo.
c) Đề thi và hướng dẫn chấm thi khi chưa được công bố là bí mật Nhà nước độ “Tối mật” theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
1.2.5. Hội đồng ra đề thi, Ban in sao đề thi, chuyển giao đề thi:
a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng ra đề thi, in sao đề thi tuyển sinh trung học phổ thông. Tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng ra đề thi, công tác ra đề thi, in sao được vận dụng theo các quy định tương ứng của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia hiện hành.
b) Chuyển giao đề thi, bài thi theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.
1.2.6. Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, Ban thư ký:
a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, Ban thư ký được vận dụng theo các quy định tương ứng của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia hiện hành.
b) Công tác tổ chức coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo thực hiện theo Quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, phù hợp các qui định hiện hành.
2. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của các trường chuyên (Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa), trường có lớp chuyên (Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân):
2.1. Đối tượng và phương thức tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định và có thêm các điều kiện sau:
+ xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên.
+ Tốt nghiệp trung học cơ sở loại Giỏi.
- Phương thức tuyển sinh: thi tuyển.
2.2. Môn thi, ngày thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển và cách xét tuyển:
a) Môn thi: Thi viết bốn môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên.
b) Ngày thi dự kiến: 11,12 tháng 6 năm 2022.
c) Thời gian làm bài thi:
- Các bài thi không chuyên: Môn Ngữ văn và môn Toán là 120 phút; môn Ngoại ngữ là 90 phút.
- Các bài thi chuyên: mỗi môn là 150 phút.
d) Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:
- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.
- Hệ số điểm bài thi:
+ Điểm các bài thi không chuyên: hệ số 1.
+ Điểm bài thi môn chuyên: hệ số 2.
đ) Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển và cách xét tuyển:
- Điểm xét tuyển:
+ Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm gồm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên X 2).
+ Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm gồm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.
- Nguyên tắc xét tuyển:
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
- Cách xét tuyển:
+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.
+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên.
e) Lưu ý:
- Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác dự thi nếu có đủ điều kiện theo quy định của kỳ thi.
- Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên:
+ Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên.
+ Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại 2 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.
- Nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo 03 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.
2.3. Hội đồng ra đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, Ban thư ký: thực hiện như thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông.
2.4. Tuyển bổ sung lớp 10 chuyên: tùy tình hình nộp hồ sơ vào các lớp chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 chuyên vào thời điểm kết thúc học kỳ I năm học đó.
3. Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Anh:
- Khuyến khích các trường trung học phổ thông có điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất mở lớp 10 tăng cường tiếng Anh.
- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Anh được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và phải đáp ứng yêu cầu trong Mục 2, Phụ lục 2 (đính kèm) về điều kiện tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Anh.
4. Tuyển sinh vào lớp 10 Chương trình Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam:
- Căn cứ thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố công khai hằng năm các trường trung học phổ thông có dạy Chương trình Tiếng Anh tích hợp.
- Sĩ số lớp tích hợp từ 25 đến 35 học sinh/lớp. Nếu số lượng học sinh đậu và nộp hồ sơ học tiếng Anh tích hợp không đủ 25 học sinh thì sẽ không mở lớp Tiếng Anh tích hợp tại trường đó. Các học sinh đã nộp hồ sơ sẽ được xem xét chuyển về học tại trường có mở lớp Tiếng Anh tích hợp mà còn chỉ tiêu hoặc xét tuyển lớp 10 theo 03 nguyện vọng hoặc chuyển đổi loại hình học tập phù hợp.
- Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định và phải đầy đủ các điều kiện của 1 trong 2 nhóm sau:
a) Nhóm 1: Học sinh có tham gia học Chương trình Tiếng Anh tích hợp cấp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh phải thỏa các điều kiện:
- Học sinh có tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Thành phổ Hồ Chí Minh.
- Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng Chương trình Tiếng Anh tích hợp (nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2).
Căn cứ điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và điểm trung bình của Chương trình Tiếng Anh tích hợp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào những trường có dạy Chương trình Tiếng Anh tích hợp.
Cách tính điểm xét tuyển Chương trình Tiếng Anh tích hợp như sau:
* Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm trung bình của Chương trình Tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).
b) Nhóm 2: Học sinh không tham gia học Chương trình Tiếng Anh tích hợp cấp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh phải thỏa các điều kiện:
- Tốt nghiệp trung học cơ sở loại từ Khá trở lên.
- Học sinh có tham gia dự tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài 3 môn quy định Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi môn Tiếng Anh tích hợp.
- Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng Chương trình Tiếng Anh tích hợp (nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2).
Cách tính điểm tuyển Chương trình Tiếng Anh tích hợp như sau:
* Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm thi môn Tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).
5. Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Trung:
- Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải và Trường Trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Trung.
- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Trung được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Trung đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ HSK cấp 3 trở lên.
6. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1):
- Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Trưng Vương và Trường Trung học phổ thông Marie Curie tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1).
- Học sinh muốn học tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Đăng ký nguyện vọng lớp 10 vào trường có dạy tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) và môn thi Ngoại ngữ của tuyển sinh lớp 10 là môn tiếng Nhật.
+ Trúng tuyển lớp 10 vào trường có dạy tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1), đồng thời có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Nhật từ 5,0 trở lên.
- Các trường hợp thí sinh không trúng tuyển vẫn được xét tuyển lớp 10 theo nguyện vọng đã đăng ký.
7. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Pháp:
a) Tuyển sinh vào lớp 10 chương trình tiếng Pháp song ngữ:
- Sau khi được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh các lớp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ phải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào 1 trong 3 trường theo thứ tự điểm tuyến, đó là Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Trung học phổ thông Marie Curie.
- Cách tính điểm tuyển như sau:
Điểm tuyển = (Điểm trung bình tuyển sinh lớp 10) x 2 + Điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ (trong đó điểm trung bình tuyển sinh lớp 10 có tính đến chế độ ưu tiên và điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ từ 5,0 trở lên).
- Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chương trình tiếng Pháp song ngữ, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo 03 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.
b) Tuyển sinh vào lớp 10 tăng cường tiếng Pháp:
- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trường Trung học phổ thông Marie Curie tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Pháp.
- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Pháp được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 1) đã học xong chương trình tiếng Pháp song ngữ cấp trung học cơ sở và có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Pháp từ 5,0 điểm trở lên.
c) Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2):
- Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu tuyển sinh lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2).
- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.
8. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Hàn (Ngoại ngữ 2):
- Trường Trung học phổ thông Thủ Đức tuyển sinh lớp 10 tiếng Hàn.
- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Hàn (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.
9. Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Đức:
a) Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 1):
- Căn cứ thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố công khai hằng năm các trường trung học phổ thông có dạy chương trình tiếng Đức (Ngoại ngữ 1).
- Học sinh muốn học tiếng Đức (Ngoại ngữ 1) phải đáp ứng các điều kiện:
+ Đăng ký nguyện vọng lớp 10 vào trường có dạy tiếng Đức (Ngoại ngữ 1) và môn thi Ngoại ngữ của tuyển sinh lớp 10 là môn tiếng Đức.
+ Trúng tuyển lớp 10 vào trường có dạy tiếng Đức (Ngoại ngữ 1), đồng thời có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Đức từ 5,0 trở lên.
b) Tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2):
- Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền tuyển sinh lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2).
- Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tiếng Đức (Ngoại ngữ 2) được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.
10. Tuyển sinh lớp 10 chuyên năng khiếu thể dục thể thao vào Trường Trung học phổ thông Chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định và Trường Năng khiếu thể dục thể thao Bình Chánh:
- Gồm các bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, võ thuật, cầu lông, bơi lội và đá cầu.
- Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường dự kiến từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (theo hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh tại trường).
- Được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của các tỉnh khác nếu có đủ điều kiện theo quy định.
- Ưu tiên xét tuyển đối với học sinh chuyên năng khiếu thể dục thể thao đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại Trường Trung học phổ thông Chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định.
- Điều kiện xét tuyển:
+ Tốt nghiệp trung học cơ sở và có đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10.
+ Đạt giải thể dục thể thao cấp quận, cấp Thành phố, hội khoẻ Phù Đổng.
+ xếp loại hạnh kiểm lớp 9 từ Khá trở lên; xếp loại học lực lớp 9 từ Trung bình trở lên.
+ Được Hội đồng tuyển sinh năng khiếu thể dục thể thao kiểm tra tố chất thể lực, năng khiếu và được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
- Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năng khiếu thể dục thể thao, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo 03 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.
11. Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc:
- Điều kiện tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt loại Khá, Giỏi và có đủ trình độ tiếng Anh để theo học.
- Nộp hồ sơ xét tuyển tại trường, dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2022 (theo hướng dẫn của trường và nếu không có thay đổi do công tác phòng, chống dịch bệnh).
12. Tuyển sinh vào trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên:
- Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký xét tuyển vào học tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố có tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.
- Căn cứ xét tuyển:
+ Điểm tốt nghiệp trung học cơ sở;
+ Điểm tổng kết các môn học 4 năm trung học cơ sở;
+ Điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp trung học cơ sở.
- Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường theo các đợt tuyển sinh trong năm do trường quy định.
TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC
- Các trường tư thục thực hiện công tác tuyển sinh theo Kế hoạch chủ động của từng trường, không tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao hằng năm và phù hợp với các quy định.
- Thời gian tuyển sinh: từ 01 tháng 7 đến 25 tháng 8 năm 2022.
- Báo cáo Danh sách tuyển sinh khối 10 cho Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) trước ngày 31 tháng 8 năm 2022.
- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai từng bước thực hiện công tác đánh giá ngoài đối với các trường tư thục để làm căn cứ phân bổ chỉ tiêu và xét duyệt danh sách tuyển sinh của nhà trường từ năm học 2022 - 2023 nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.
(Trích Quyết định Số: 773/QĐ-UBND ngày 21/03/2022 của UBND Tp, Hồ Chí Minh)

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]