Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Những quyết định đình chỉ tuyển sinh 2012 mới nhất của Bộ GD&ĐT:

27/04/2012

 

Quyết định số 1596/QĐ-BGDĐT Ngày 27-04-2012:

Dừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội; lý do:

- Chưa có đất để xây dựng cơ sở vật chất riêng (100% cơ sở vật chất của Nhà trường thuê ngắn hạn);

- Tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

 

Quyết định số 1597/QĐ-BGDĐT Ngày 27-04-2012:

Đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thành Tây; lý do:

- Thiếu giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đào tạo so với quy đinh;

- Tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

 

Quyết định số 1598/QĐ-BGDĐT Ngày 27-04-2012:

 Đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Kiến trúc của Trường Đại học Yersin Đà Lạt; lý do:

- Chưa có giảng viên có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ đúng ngành theo quy định;

- Tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

 

Quyết định số 1599/QĐ-BGDĐT Ngày 27-04-2012:

Đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Phú Xuân; lý do:

- Chưa có giảng viên có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ đúng ngành theo quy định;

- Tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

 

Quyết định số 1600/QĐ-BGDĐT Ngày 27-04-2012:

Đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi; lý do:

- Chưa có giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành theo quy định;

- Tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao.

 

Quyết định số 1601/QĐ-BGDĐT Ngày 27-04-2012:

Đình chỉ tuyển sinh năm 2012 đối với ngành Khai thác vận tải của Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà;

- Lý do: Ba năm liền, Trường không tuyển sinh được ngành này.


thongtintuyensinh.vn (tổng hợp từ nguồn: moet.gov.vn) 

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]