Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

-
Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi  tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Học viện như sau: 
Mã nhóm/
Tên nhóm
Tên ngành
Tổ hợp xét tuyển
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ
HVN01 – Sư phạm công nghệ
Sư phạm công nghệ
A00, A01, B00, D01
19
HVN02 –
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Bảo vệ thực vật
A00, B00, B08, D01
 
15
Khoa học cây trồng
Nông nghiệp
HVN03 –
Chăn nuôi thú y
Chăn nuôi
A00, A01, B00, D01
 
16
Chăn nuôi thú y
HVN04 –
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
A00, A01, C01, D01
 
16
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
HVN05 – Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật ô tô
A00, A01, C01, D01
 
16
Kỹ thuật cơ khí
HVN06 – Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
A00, A09, B00, C20
16
HVN07 – Công nghệ
sinh học
Công nghệ sinh học
A00, B00, B08, D01
16
Công nghệ sinh dược
HVN08 – Công nghệ thông tin và truyền thông số
Công nghệ thông tin
A00, A01, A09, D01
16
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
HVN09 – Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
Công nghệ sau thu hoạch
A00, A01, B00, D07
16
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm
HVN10 –
Kế toán–Tài chính
Kế toán
A00, A09, C20, D01
16
Tài chính - Ngân hàng
HVN11 –
Khoa học đất 
Khoa học đất
A00, B00, B08, D07
22
HVN12 – Kinh tế
và quản lý
Kinh tế
A00, C04, D01, D10
16
Kinh tế đầu tư
Kinh tế tài chính
Quản lý kinh tế
Kinh tế số
HVN13 – Kinh tế nông nghiệp 
Kinh tế nông nghiệp
A00, B00, D01, D10
17
HVN14 – Luật
Luật
A00, C00, C20, D01
16
HVN15 – Khoa học
môi trường
Khoa học môi trường
A00, B00, D01, D07
18
HVN16 – Công nghệ kỹ thuật môi trường
Công nghệ kỹ thuật môi trường
A00, B00, D01, D07
20
HVN17 – Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Anh
D01, D07, D14, D15
15
HVN18 – Nông nghiệp công nghệ cao
Nông nghiệp công nghệ cao
A00, B00, B08, D01
16
HVN19 – Quản lý đất đai và bất động sản
Quản lý đất đai
A00, A01, B00, D01
15
Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý bất động sản
HVN20 – Quản trị
kinh doanh
và du lịch
Quản trị kinh doanh
A00, A09, C20, D01
16
Thương mại điện tử
Quản lý và phát triển du lịch
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
HVN21 – Logistics & quản lý chuỗi cung ứng
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng
A00, A09, C20, D01
18
HVN22 – Sư phạm
Kỹ thuật nông nghiệp
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
A00, A01, B00, D01
19
HVN23 – Thú y 
Thú y
A00, A01, B00, D01
16
HVN24 – Thủy sản
Bệnh học Thủy sản
A00, B00, D01, D07
15
Nuôi trồng thủy sản
HVN25 – Xã hội học
Xã hội học
A00, C00, C20, D01
15
Ghi chú:
A00
Toán, Vật lí, Hóa học
B00
Toán, Hóa học, Sinh học
A01
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
B08
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
A09
Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
C00
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
C01
Ngữ văn, Toán, Vật lí
D07
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
C04
Ngữ văn, Toán, Địa lí
D10
Toán, Địa lí, Tiếng Anh
C20
Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
D14
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm
Học viện sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể học đúng ngành yêu thích.
Chi tiết liên hệ ĐT: 0961.926.939 - 024.6261.7578 - 0961.926.639 - 024.6261.7520.
Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]