Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm sàn nhận hồ sơ ĐKXT năm 2022 của Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

-
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy như sau:
TT
Mã ngành
Tên ngành
Mức điểm nhận hồ sơ XT
Tốt nghiệp THPT
Đánh giá tư duy ĐHBK HN
I
Cơ sở Hà Nội
1
7220201DKK
 
Ngành Ngôn ngữ Anh
– Chuyên ngành Biên phiên dịch
– Chuyên ngành Giảng dạy
≥ 20.00
≥ 14.00
2
7340101DKK
Ngành Quản trị kinh doanh
– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
– Chuyên ngành Quản trị Marketing
≥ 19.00
≥ 14.00
3
7340121DKK
Ngành Kinh doanh thương mại
– Chuyên ngành Kinh doanh thương mại
– Chuyên ngành Thương mại điện tử
– Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
≥ 19.00
≥ 14.00
4
7340201DKK
Ngành Tài chính – Ngân hàng
– Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
– Chuyên ngành Ngân hàng
– Chuyên ngành Tài chính bảo hiểm
– Chuyên ngành Đầu tư tài chính
≥ 19.00
≥ 14.00
5
7340204DKK
Ngành Bảo hiểm
– Chuyên ngành Định phí bảo hiểm
– Chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm
– Chuyên ngành Bảo hiểm xã hội
≥ 19.00
≥ 14.00
6
7340301DKK
Ngành Kế toán
– Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
– Chuyên ngành Kế toán nhà hàng khách sạn
– Chuyên ngành Kế toán công
– Chuyên ngành Kế toán kiểm toán
≥ 19.00
≥ 14.00
7
7460108DKK
Ngành Khoa học dữ liệu
– Khoa học dữ liệu
– Phân tích dữ liệu
≥ 19.00
≥ 14.00
8
7480102DKK
Ngành Mạng máy tính và TTDL
– Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu
– Chuyên ngành An toàn thông tin
≥ 19.00
≥ 14.00
9
7480108DKK
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
– Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính
– Chuyên ngành Phát triển ứng dụng IoT
≥ 19.00
≥ 14.00
10
7480201DKK
Ngành Công nghệ thông tin
– Chuyên ngành Công nghệ thông tin
– Chuyên ngành Hệ thống thông tin
– Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính
≥ 20.00
≥ 14.00
11
7510201DKK
Ngành CNKT cơ khí
– Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
– Chuyên ngành Máy và cơ sở thiết kế máy
≥ 19.00
≥ 14.00
12
7510203DKK
Ngành CNKT cơ – điện tử
– Chuyên ngành Kỹ thuật Robot
– Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử
– Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử trên Ô tô
≥ 19.00
≥ 14.00
13
7510205DKK
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
– Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
– Chuyên ngành Máy – Gầm ô tô
– Chuyên ngành Điện – Cơ điện tử ô tô
≥ 20.00
≥ 14.00
14
7510301DKK
Ngành CNKT điện, điện tử
– Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp
– Chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện
– Chuyên ngành Thiết bị điện, điện tử
≥ 19.00
≥ 14.00
15
7510302DKK
Ngành CNKT điện tử – viễn thông
– Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
– Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
≥ 19.00
≥ 14.00
16
7510303DKK
Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá
– Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp
– Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh
– Chuyên ngành Thiết bị đo thông minh
≥ 20.00
≥ 14.00
17
7540204DKK
Ngành Công nghệ dệt, may
– Chuyên ngành Công nghệ may
– Chuyên ngành Thiết kế Thời trang
≥ 19.00
≥ 14.00
18
7540202DKK
Ngành Công nghệ sợi, dệt
≥ 18.00
≥ 14.00
19
7540101DKK
Ngành Công nghệ thực phẩm
– Chuyên ngành Công nghệ lên men
– Chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm
– Chuyên ngành Quản lý chất lượng thực phẩm
≥ 19.00
≥ 14.00
20
7810103DKK
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và khách sạn
≥ 19.00
≥ 14.00
II
Cơ sở Nam Định
1
 
7220201DKD
 
Ngành Ngôn ngữ Anh
– Chuyên ngành Biên phiên dịch
– Chuyên ngành Giảng dạy
≥ 18.00
≥ 14.00
2
7340101DKD
Ngành Quản trị kinh doanh
– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
– Chuyên ngành Quản trị Marketing
≥ 17.00
≥ 14.00
3
7340121DKD
Ngành Kinh doanh thương mại
– Chuyên ngành Kinh doanh thương mại
– Chuyên ngành Thương mại điện tử
– Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
≥ 17.00
≥ 14.00
4
7340201DKD
Ngành Tài chính – Ngân hàng
– Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
– Chuyên ngành Ngân hàng
– Chuyên ngành Tài chính bảo hiểm
– Chuyên ngành Đầu tư tài chính
≥ 17.00
≥ 14.00
5
7340301DKD
Ngành Kế toán
– Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
– Chuyên ngành Kế toán nhà hàng khách sạn
– Chuyên ngành Kế toán công
– Chuyên ngành Kế toán kiểm toán
≥ 17.00
≥ 14.00
6
7480102DKD
Ngành Mạng máy tính và TTDL
– Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu
– Chuyên ngành An toàn thông tin
≥ 17.00
≥ 14.00
7
7480108DKD
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
– Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính
– Chuyên ngành Phát triển ứng dụng IoT
≥ 17.00
≥ 14.00
8
7480201DKD
Ngành Công nghệ thông tin
– Chuyên ngành Công nghệ thông tin
– Chuyên ngành Hệ thống thông tin
– Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính
≥ 18.00
≥ 14.00
9
7510201DKD
Ngành CNKT cơ khí
– Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
– Chuyên ngành Máy và cơ sở thiết kế máy
≥ 17.00
≥ 14.00
10
7510203DKD
Ngành CNKT cơ – điện tử
– Chuyên ngành Kỹ thuật Robot
– Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử
– Chuyên ngành Hệ thống Cơ điện tử trên Ô tô
≥ 17.00
≥ 14.00
11
7510205DKD
Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
– Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
– Chuyên ngành Máy – Gầm ô tô
– Chuyên ngành Điện – Cơ điện tử ô tô
≥ 17.00
≥ 14.00
12
7510301DKD
Ngành CNKT điện, điện tử
– Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp
– Chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện
– Chuyên ngành Thiết bị điện, điện tử
≥ 17.00
≥ 14.00
13
7510302DKD
Ngành CNKT điện tử – viễn thông
– Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
– Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
≥ 17.00
≥ 14.00
14
7510303DKD
Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá
– Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp
– Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh
– Chuyên ngành Thiết bị đo thông minh
≥ 17.00
≥ 14.00
15
7540204DKD
Ngành Công nghệ dệt, may
– Chuyên ngành Công nghệ may
– Chuyên ngành Thiết kế Thời trang
≥ 17.00
≥ 14.00
16
7540202DKD
Ngành Công nghệ sợi, dệt
≥ 16.00
≥ 14.00
17
7540101DKD
Ngành Công nghệ thực phẩm
– Chuyên ngành Công nghệ lên men
– Chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm
– Chuyên ngành Quản lý chất lượng thực phẩm
≥ 17.00
≥ 14.00
18
7810103DKD
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
– Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và khách sạn
≥ 17.00
≥ 14.00
Ghi chú:
– Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy đổi về thang điểm 30;
– Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy bao gồm điểm bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, các điểm theo tổ hợp đều được quy đổi về thang điểm 30;
– Đối với các ngành có số lượng thí sinh nhập học quá ít Nhà trường sẽ không mở lớp, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho những thí sinh trúng tuyển và nhập học ở những ngành đó được chuyển sang ngành khác có điểm tương ứng;

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]