Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2021 của các trường đại học, học viện khối Công an

-
 
* Học viện An ninh nhân dân
Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đã có Quyết định số 4507/QĐ-T01-QLĐT về việc ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2021 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông.
      Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2021 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định như sau:
      Tổ hợp A00, A01, C03, D01 của nhóm ngành nghiệp vụ an ninh và tổ hợp A00, A01 của ngành An toàn thông tin: 17.75 điểm;
      Tổ hợp B00 của ngành Y khoa (gửi đào tạo đại học ngành Y): 22.00 điểm;
      Mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số) trở lên.
 
* Học viện Cảnh sát nhân dân
Đối với chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát tuyển sinh các tỉnh phía Bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 17,75 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số theo thang điểm 10).
 
* Trường Đại học An ninh nhân dân:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học An ninh nhân dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới của Trường năm 2021 như sau:
Mã ngành
Tên ngành
Tổ hợp xét tuyển
Mức điểm ngưỡng đầu vào
 
7860100
 
Nghiệp vụ an ninh
 
A00, A01,
C03, D01
Từ 17,75 điểm trở lên (Tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên. Trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5,0 điểm trở lên)
 
* Trường Đại học cảnh sát nhân dân
- Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của kết quả thi 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT.
- Mã ngành Nghiệp vụ cảnh sát 7860100: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 17.75 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số theo thang điểm 10) 
 
* Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy:
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an và đại học PCCC hệ chính quy ngoài ngành Công an năm 2021 như sau:
Đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an
– Tuyển sinh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra; mã trường là PCH
– Tuyển sinh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào;  mã trường là PCS
– Mã ngành:  7860113 – Tổ hợp xét tuyển:  A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an là 17,75 điểm, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên. Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên là tổng điểm của kết quả thi 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Đại học PCCC hệ chính quy ngoài ngành Công an
– Mã trường:   PCH (tuyển sinh cả nước)
– Mã ngành:  7860113DS – Tổ hợp xét tuyển:  A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học PCCC hệ chính quy ngoài ngành Công an là 13 điểm. Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên là tổng điểm của kết quả thi 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 
* Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân:
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học hệ chính qui dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 (đã tính điểm ưu tiên) của Trường là 17.75 điểm. Trong đó, điểm mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên tính theo thang điểm 10.

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]