Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2020 của ĐẠI HỌC HUẾ

-

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2020 công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (điểm sàn) vào các ngành đào tạo thuộc Đại học Huế theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 cụ thể như sau:

Chi tiết ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) thí sinh có thể xem ở file đính kèm...

File đính kèm:

DIEM_SAN.pdf

Close [X]