Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2019 của Trường ĐH Lao động - Xã hội

16/07/2019

 

Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:

STT

Cơ sở đào tạo

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

(Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển)

A00 
(Toán, Lý, Hóa)

A01
(Toán, Lý, Anh)

D01
(Toán, Văn, Anh)

C00
(Văn, Sử, Địa)

1

Trụ sở chính TP Hà Nội

14.00

14.00

14.00

14.50

2

Cơ sở II TPHCM

14.00

14.00

14.00

14.50

3

Cơ sở Sơn Tây

14.00

14.00

14.00

14.50

Mức điểm trên bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển tương ứng.

Close [X]