Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn năm 2022 theo các phương thức xét tuyển sớm của Trường ĐH Hồng Đức

-
I. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN (thí sinh đạt các điều kiện này trở lên được xác định là thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trừ điều kiện tốt nghiệp THPT)
STT
Mã ngành
Tên ngành
Điều kiện trúng tuyển theo phương thức
Xét kết quả học tập ở THPT
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020/2021
Xét giải học sinh
Giỏi cấp Tỉnh
Xét điểm thi chứng chỉ tiếng Anh
Xét điểm thi đánh giá năng lực
1
7140209CLC
ĐH Sư phạm Toán học CLC
Không xét tuyển
2
7140211CLC
ĐH Sư phạm Vật lý CLC
3
7140217CLC
ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC
4
7140218CLC
ĐH Sư phạm Lịch sử CLC
5
7140201
ĐH Giáo dục Mầm non
22.00
22.00
Từ giải Ba
cấp Tỉnh
 trở lên
 
5.0
75
6
7140202
ĐH Giáo dục Tiểu học
26.00
25.25
5.0
75
7
7140206
ĐH Giáo dục Thể chất
18.00
18.00
5.0
75
8
7140209
ĐH Sư phạm Toán học
27.75
24.60
5.0
75
9
7140210
ĐH Sư phạm Tin học
24.00
19.00
5.0
75
10
7140211
ĐH Sư phạm Vật lý
24.00
19.25
5.0
75
11
7140212
ĐH Sư phạm Hóa học
24.00
22.50
5.0
75
12
7140213
ĐH Sư phạm Sinh học
24.00
19.00
5.0
75
13
7140217
ĐH Sư phạm Ngữ văn
27.75
27.75
5.0
75
14
7140218
ĐH Sư phạm Lịch sử
25.50
28.50
5.0
75
15
7140219
ĐH Sư phạm Địa lý
24.00
26.25
5.0
75
16
7140231
ĐH Sư phạm Tiếng Anh
26.50
24.75
6.0
75
17
7140247
ĐH Sư phạm Khoa học Tự nhiên
24.00
19.00
5.0
75
18
7220201
ĐH Ngôn ngữ Anh
17.50
15.00
5.0
75
19
7310101
ĐH Kinh tế
17.50
15.00
5.0
75
20
7310401
ĐH Tâm lý học
17.50
15.00
5.0
75
21
7310630
ĐH Việt Nam học
17.50
15.00
5.0
75
22
7340101
ĐH Quản trị kinh doanh
20.00
15.00
5.0
75
23
7340201
ĐH Tài chính - Ngân hàng
17.50
15.00
5.0
75
24
7340301
ĐH Kế toán
20.00
15.00
5.0
75
25
7340302
ĐH Kiểm toán
17.50
15.00
5.0
75
26
7380101
ĐH Luật
17.50
15.00
5.0
75
27
7480201
ĐH Công nghệ thông tin
20.00
15.00
5.0
75
28
7520201
ĐH Kỹ thuật điện
17.50
15.00
5.0
75
29
7580201
ĐH Kỹ thuật xây dựng
17.50
15.00
5.0
75
30
7620106
ĐH Chăn nuôi-Thú y
17.50
15.00
5.0
75
31
7620110
ĐH Khoa học cây trồng
17.50
15.00
5.0
75
32
7620201
ĐH Lâm học
17.50
15.00
5.0
75
33
7810101
ĐH Du lịch
17.50
15.00
5.0
75
34
7850101
ĐH Quản lý TN&MT
17.50
15.00
5.0
75
35
7850103
ĐH Quản lý đất đai
17.50
15.00
5.0
75
36
51140201
CĐ Giáo dục Mầm non
18.00
17.00
5.0
75
Ghi chú:
(1) Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Thí sinh trúng tuyển được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
(2) Điều kiện trúng tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT là tổng điểm 3 môn thi ở tất cả các tổ hợp (không nhân hệ số, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);
Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai lăm điểm).
(3) Điều kiện trúng tuyển theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng:
+ Các ngành sư phạm trình độ đại học (trừ 4 ngành đào tạo chất lượng cao): Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 8,0 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 8,0 trở lên;
+ Ngành Giáo dục thể chất: Điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 6,5 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; riêng thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế (trong vòng 4 năm) có điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT tối thiểu đạt từ 5,0 và học lực lớp 12 xếp loại từ Trung bình trở lên.
+ Các ngành đào tạo trình độ đại học ngoài sư phạm: Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 5,5 (theo thang điểm 10), trừ các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin là 6,0;
+ Ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non: có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
- Điều kiện trúng tuyển: thí sinh có tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển ở 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).
Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai lăm điểm).
II. TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN DỰ KIẾN
Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển sớm tại đây
III. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG ĐỂ ĐƯỢC TRÚNG TUYỂN CHÍNH THỨC
Các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần tiếp tục thực hiện các nội dung theo hướng dẫn dưới đây để được trúng tuyển chính thức:
1. Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) bằng tài khoản của cá nhân:
- Thời gian đăng ký nguyện vọng: từ ngày 22/7 đến hết 17h00 ngày 20/8/2022;
- Hình thức đăng ký nguyện vọng: trực tuyến.
2. Để được chính thức trúng tuyển, các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT với các thông tin của ngành đã trúng tuyển như: Phương thức trúng tuyển, mã ngành trúng tuyển, tên ngành trúng tuyển, tổ hợp trúng tuyển.
Lưu ý chọn đúng tên phương thức mà thí sinh đã trúng tuyển (theo hướng dẫn bảng dưới)
Phương thức
Mã phương thức
Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
100
Phương thức 3: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT của 2 năm liền trước năm tuyển sinh (2020, 2021)
500
Phương thức 4: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT của 2 năm liền trước năm tuyển sinh (2020, 2021) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
500
Phương thức 5: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
200
Phương thức 6: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
406
Phương thức 7: Xét tuyển thẳng học sinh đạt từ giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên (thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến ngày 21/7/2022)
303
Phương thức 8: Tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh Bộ GD&ĐT  (thời gian đạt giải không quá 03 năm tính đến ngày 21/7/2022)
301
Phương thức 9: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iPT từ 60 điểm trở lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký)
408
Phương thức 10: Xét tuyển học sinh có kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2022 (ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội,…)
402
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
IV. XÁC NHẬN NHẬP HỌC
Các thí sinh trúng tuyển chính thức phải xác nhận nhập học:
1. Thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
2. Chỉ có các thí sinh thực hiện đầy đủ việc “Xác nhận nhập học” và trong thời gian quy định mới được nhận Giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Hồng Đức.
3. Các thí sinh không thực hiện đầy đủ việc “Xác nhận nhập học” được xem như từ chối nhập học vào Trường và sẽ bị hủy kết quả xét trúng tuyển.
4. Thời gian thực hiện xác nhận nhập học: Hoàn thành trước 17h00 ngày 30/9/2022.
5. Hình thức xác nhận nhập học: Trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]